NRL - Norske Reindriftsamers Landsforbund

NRL ønsker åpenhet og refleksjoner om vold i samiske samfunn

Del

NRL ønsker å åpne dører i lukkede samiske samfunn for større bevissthet rundt holdning og adferd om vold i nære relasjoner, machokultur, unnfallenhet, taushet, ukultur og ny vilje til åpenhet. – Det er utrolig viktig å holde fokus på dette temaet, derfor har NRL gjennomført prosjektet Mot til Handling.

Da vi i 2017 ble kontaktet av Politimesteren i Finnmark Politidistrikt om dette temaet, fikk vi høre om underrapportering av vold og overgrep i det samiske samfunnet, og hvor hjelpeapparatet enten ikke kommer til, eller vegrer seg for å gripe inn. Dette ledet til et seminar om vold i nære relasjoner som vekket stor interesse, og som ledet til prosjektet Mot til Handling, sier leder av NRL Ellinor Jåma.

NRL prosjektet MOT TIL HANDLING ble i desember 2018 bevilget midler fra Justis- og beredskapsdepartementet. Med seg på laget fikk vi med oss Sametinget, Politiet i Finnmark, SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste-psykisk helsevern og rus), NKVTS (Nasjonaltsenter mot vold og traumatisk stress), dinutvei.no og andre med stor kompetanse og gode intensjoner om ei fremtid uten vold.

Resultatet ble et samhandlingsprosjekt med informasjonspakken Mot til Handling. Informasjonspakken inneholder Podcastserien PERSPEKTIVER, som reflekterer om vold isamiske samfunn. I hver episode har vi gjester som enten forteller om sine egneopplevelser, hvor du kan henvende deg, til hvilken hjelp du kan få når urett har skjedd. Vi har med oss offer, utøver, politi, hjelpeapparat, politiker og kjente stemmer som slår et slag for åpenhet, og vi reflekterer rundt tema forebygging.

NRL har også i samarbeid med SANKS laget en digital informasjonsbrosjyre som skal distribueres nasjonalt som en del av pakken, både offentlig og til hjelpeapparat.

Med å skru på lyskasteren og sette spotlight på vold og overgrep i lukkede samiske samfunn, ønsker vi å bidra til at handling i raskere grad kan bli en realitet.

Informasjonspakken og podcastserien lanseres 12 desember. Podcastserien «Perspektiver» blir å finne på alle streamingtjenester; Spotify, iTunes, Google Podcast m.fl. Informasjonspakken vil bli distribuert digitalt nasjonalt, til alle kommuner, fylke og hjelpeapparat, som et kompetansehevende tiltak.

NRL håper dette arbeidet vil skape større åpenhet om vold og overgrep, og virke til holdningsendringer i det samiske samfunnet, sier Jåma.

Pressekontakt:
Leder NRL, Ellinor Jåma
ellinormj@nrl-nbr.no
tlf: 916 13 460

Podcast

Informasjonsbrosjyre SANKS

Pressemateriell

Bilder

Dokumenter

Om NRL - Norske Reindriftsamers Landsforbund

NRL - Norske Reindriftsamers Landsforbund
NRL - Norske Reindriftsamers Landsforbund
Postboks 508
9255 Tromsø

77 69 68 20https://www.reindriftsame.no/

Følg saker fra NRL - Norske Reindriftsamers Landsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NRL - Norske Reindriftsamers Landsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.