NRK Brennpunkt-kilde dømt til 2,5 års fengsel

Del

Hovedkilden i NRK Brennpunkts omstridte dokumentar «Guds utvalde» er nå dømt til 2,5 års ubetinget fengsel og til å betale 160.000 euro i bot, for grovt bedrageri, hvitvasking og dokumentforfalskning. NRK ble i fjor felt på to punkter i PFU i forbindelse med nevnte episode.

- Mange av de historiene som er fabrikkert om vårt trossamfunn og spredd via norske og nederlandske medier har sitt opphav i Van der Linden-saken, så det er en milepæl at han nå får sin dom og straff, sier Berit Hustad Nilsen, kommunikasjonsleder i BCC.  

I rettssaken kom det fram at bedrageriet var omhyggelig forberedt over lang tid, i det som statsadvokaten beskrev som «en djevelsk plan». Nederlenderen Jonathan van der Linden har i tidligere sivil rettsak knyttet til samme bedrageri forsøkt å framstå som en varsler. Men dommeren avfeide denne argumentasjonen og beskrev Van der Linden som «utelukkende motivert av et ønske om å berike seg selv».

Advokatene som representerte Van der Linden hadde helt siden 2016 en strategi om å bruke mediene i sin klients favør. Et viktig virkemiddel ble mediekampanjer via blant andre Dagens Næringsliv og nederlandske NRC Handelsblad, noe som medførte at BCC og profilerte medlemmer ble utsatt for falske beskyldninger om eksempelvis barnearbeid og om at menighetsprofiler hadde «tatt kontroll over menighetens milliardformue».

- Den nå straffedømte Jonathan Van der Lindens forsøk på å dreie offentlighetens oppmerksomhet bort fra sine egne kriminelle handlinger og over på påståtte kritikkverdige forhold i BCC, har resultert i en rekke langvarige og svært ressurskrevende prosesser, sier Trond Eivind Johnsen, styremedlem i BCC.

Påstander fra Van der Linden som kilde for avisoppslag fra Dagens Næringsliv i november 2016, dannet utgangspunkt for en omfattende etterforskning fra Økokrim av Bernt Aksel Larsen, Kåre J. Smith og to andre BCC-medlemmer. Etterforskningen resulterte i en fullstendig renvasking av alle de fire mistenkte i mars 2020.

Johnsen reagerer på at både NRK og andre mektige aktører i norsk presse ikke utfyller sin rolle i ivaretakelse av ytringsfriheten.

- Redaktørstyrte medier fremhever selv at de spiller en viktig rolle i ivaretagelse av ytringsfriheten. Det vi har opplevd er imidlertid at disse som skulle utgjøre en rasjonell, balansert og pålitelig stemme i den kaotiske offentlige informasjonsstrømmen i stedet har latt seg bruke til å utøve hets og trakassering av religiøse minoriteter, og har i praksis motarbeidet reell ytringsfrihet. Vi mener dette er svært alarmerende for demokratiet vårt, sier Johnsen.

Professor Ole Gjems-Onstad reagerte også på vinklingen av Brennpunkts episode. «Det fremstilles som gravejournalistikk, men er partisk angrepsreportasje», skrev han i sitt innlegg på NRK ytring.  

Episoden har gjort særlig stor skade, blant annet ved at medlemmer har opplevd hets, og ved at misinformasjon lever videre som faktafeil i lærebøker for høyskoler.

- Det har vært en stor belastning for trossamfunnet å stå i dette, og dommen mot Van der Linden er en viktig brikke som faller på plass, sier Hustad Nilsen. - Menigheten er en viktig del av livet for mange tusen medlemmer, og disse fortjener respekt for sin tro, vi finner oss ikke i at verken medier eller andre tråkker på det vi jobber for.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Berit Hustad Nilsen, kommunikasjonsleder. Foto: BCC
Berit Hustad Nilsen, kommunikasjonsleder. Foto: BCC
Last ned bilde
Trond Eivind Johnsen, styremedlem. Foto: BCC
Trond Eivind Johnsen, styremedlem. Foto: BCC
Last ned bilde

Lenker

Om Brunstad Christian Church

Brunstad Christian Church
Brunstad Christian Church  • Har sin opprinnelse fra 1898
  • Fikk første form for organisering på 1930-tallet, og etablerte vedtekter for den norske virksomheten i 1993. Ble konstituert som et internasjonalt forbund i 2021
  • Trosgrunnlag og forkynnelse bygger på Bibelen
  • Er det eneste norske trossamfunnet som har internasjonal utbredelse
  • Har et omfattende arbeid for barn og ungdom, og en høy andel unge medlemmer
  • Økonomien baseres i hovedsak på frivillige gaver, og BCC har ingen lønnede forkynnere
  • Sentrale satsningsområder: misjon, media, arrangementer, musikk, ungdomsprogram og fond