GlobeNewswire by notified

Nr. 5 2023 Forløb af generalforsamling

Del

Generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning og behandlede og godkendte årsrapporten for 2022 med ledelses- og revisionspåtegning.

Endvidere behandlede og vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag om:

 • Anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab, idet der udbetales DKK 45,00 i udbytte pr. aktie à DKK 100.
 • Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at udlodde ekstraordinært udbytte med indtil DKK 50,00 pr. aktie.

Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at erhverve egne kapitalandele i selskabet op til 10% af selskabskapitalen, idet vederlaget ikke må afvige med mere end 10% fra den senest noterede børskurs på selskabets B-aktier på erhvervelsestidspunktet.

 • Ændringer i selskabets vedtægters § 7.1, § 9.1, § 9.2, §§ 10.4 - 10.6, § 11.1, § 11.2, § 12, § 13.1, § 13.3, § 13.5 og § 17.1.
  Ændringerne indebærer bl.a. en forlængelse (frem til 1. marts 2028) af bestyrelsens bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser med indtil nominelt kr. 64.600.000, en opdatering af dagsordenen for den ordinære generalforsamling samt præciseringer og forenklinger af forskellige bestemmelser. Der henvises til de nye vedtægter, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside.
 • Ændring af selskabets vederlagspolitik. Ændringerne består primært af præciseringer men indeholder derudover også, at den nuværende ordning, hvor bestyrelses-medlemmer har mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, ændres til, at

bestyrelsesmedlemmer kan få et fast vederlag for hvert bestyrelsesmøde eller udvalgsmøde, de deltager i.

 • Godkendelse af Vederlagsrapporten for 2022 ved en vejledende afstemning.
 • Bestyrelseshonoraret for 2023: Fast årligt vederlag på uændret DKK 200.000. Derudover at bestyrelsesmedlemmer i tillæg hertil modtager DKK 15.000 for hvert fysisk bestyrelsesmøde eller udvalgsmøde, de deltager i, samt DKK 7.500 for hvert virtuelle bestyrelsesmøde eller udvalgsmøde, de deltager i.
 • Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:
  Genvalgt blev Michael Troensegaard Andersen, Jesper Dalsgaard, Louise Knauer, Peter Bang, Morten Chrone og. Katrine Borum.

Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejderrepræsentanter:
Rune Jesper Nielsen, Denise Goldby og Michael Kærgaard Ravn.

 • Genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33 96 35 56, som revisor.
 • Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og Michael Troensegaard Andersen blev genvalgt som formand, og Jesper Dalsgaard blev genvalgt som næstformand.

Genvalgt til revisionsudvalget blev Peter Bang, Louise Knauer og Michael Troensegaard Andersen.

Genvalgt til vederlagsudvalget blev Michael Troensegaard Andersen, Morten Chrone og Louise Knauer.

Genvalgt til nomineringsudvalget blev Jesper Dalsgaard, Michael Troensegaard Andersen, Katrine Borum og Morten Chrone.


Kontaktpersoner:
Bestyrelsesformand Michael Troensegaard Andersen - tlf. 79 30 00 00

IR Director Dennis Callesen - tlf. 29 92 18 11


Fakta om Solar

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2021 en omsætning på ca. 13,9 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.

Ansvarsfraskrivelse
Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er det den danske version, der er gældende.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Samlet driftsresultat (EBVAT) i 2022 – 27,1 mio. kr.23.3.2023 13:10:20 CET | pressemeddelelse

Den 23. marts 2023 Samlet resultat før skat i 2022, 15,6 mio. kr.Kreditfaciliteter til rådighed for 35,8 mio. kr.Negativ værdiregulering på 0,68% af investeringsejendommenes dagsværdi (-11,5 mio. kr.) EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har realiseret et resultat før skat i 2022 på i alt 15,6, mio. kr. på koncernniveau mod 147,4 mio. kr. sidste år, hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende, da driften af koncernens ejendomme er forbedret siden sidste år. Af årets resultat udgør værdiregulering af investeringsejendommene -11,5 mio. kr. mod 121,1 mio. kr. sidste år. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på 27,1 mio. kr. mod 26,2 mio. kr. sidste år. Årets driftsresultat indfrier de opjusterede forventninger om, at årets EBVAT ville ligge i intervallet 26,8-27,1 mio. kr., hvilket blev meldt ud i den seneste periodemeddelelse. Der er i løbet af året foretaget en tilbageførsel af afsatte hensættelser til tab på erhvervslejere relateret til covid-19. Erhvervslejerne fik under pandemien i 20

Evaxion presents a new source of AI-derived immunotherapeutic targets strongly associated with the overall survival of cancer patients23.3.2023 12:55:29 CET | Press release

Evaxion’s AI technology has led to the identification of new viral targets for cancer immunotherapy This potentially enables treatment for patients with cold tumors, normally unresponsive to immunotherapy COPENHAGEN, Denmark, March 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) (“Evaxion” or the “Company”), a clinical-stage biotechnology company specializing in the discovery and development of AI-powered immunotherapies today announces that it has developed a new proprietary AI platform technology ObsERV™ to identify a new source of targets for personalized cancer therapy, potentially enabling treatment of patients that are currently considered unresponsive to cancer immunotherapy. ObsERV™, Evaxion’s new proprietary AI platform technology, identifies patient-specific virus targets, so-called ERVs (endogenous retroviruses), expressed in cancer. Evaxion has demonstrated that overexpression of such ERVs is strongly associated with the overall survival of cancer patients,

Auctions of mortgage covered bonds for the refinancing of FlexKort®, RD Cibor6® and RD Euribor3®23.3.2023 12:49:47 CET | Press release

To Nasdaq Copenhagen A/S Executive Board Lersø Parkalle 100 DK-2100 København Ø www.rd.dk Telephone +45 7012 5300 23 March 2023 Company Announcement number 22/2023 Auctions of mortgage covered bonds for the refinancing of FlexKort®, RD Cibor6® and RD Euribor3® Realkredit Danmark will hold auctions on SDRO’s for the refinancing of FlexKort®, RD Cibor6® and RD Euribor3® as of 1 July 2023. The auctions will be held on 24 - 25 May 2023. Realkredit Danmark will open two new mortgage covered bonds (SDRO’s) to put on the auctions for the refinancing of RD Cibor6® and RD Euribor3®, respectively. The underlying bond to RD Cibor6® will be used for new loan offers at a later stage whereas the underlying bond to RD Euribor3® will be used for new loan offers immediately after the refinancing has taken place. At the auctions, investors make their bids on the spread to CIBOR 6M and EURIBOR 3M. Regarding FlexKort®, investors make their bids on the price of DK0004626322. The characteristics of the new

Auktioner over obligationer til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3®23.3.2023 12:49:47 CET | pressemeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S Direktionen Lersø Parkalle 100 2100 København Ø www.rd.dk Telefon 7012 5300 23. marts 2023 Selskabsmeddelelse nummer 22/2023 Auktioner over obligationer til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3® Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3® pr. 1. juli 2023. Auktionerne vil blive afholdt den 24. og 25. maj 2023. Til brug for auktionerne åbner Realkredit Danmark to nye obligationer til refinansiering af henholdsvis RD Cibor6® og RD Euribor3®. Obligationen bag RD Cibor6® vil på sigt blive anvendt til lånetilbud mens obligationen bag RD Euribor3® vil blive anvendt til lånetilbud umiddelbart efter refinansieringen. På auktionen skal investorer byde på tillægget til CIBOR 6M og EURIBOR 3M, mens der på auktionen vedrørende FlexKort® skal bydes på kursen til DK0004626322. De nye obligationers karakteristika fremgår af vedlagte bilag. De Endelige vilkår offentliggøres via prospektmeddel

Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S23.3.2023 12:34:03 CET | Press release

To Nasdaq Copenhagen FIXING OF COUPON RATES 23 March 2023 Fixing of coupon rates effective from 27 March 2023 Effective from 27 March 2023, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S will be adjusted. Bonds with quarterly interest rate fixing The new coupon rates will apply from 27 March 2023 to 27 June 2023: Uncapped bonds DK0030486246, (SNP), maturity in 2024, new rate as at 27 March 2023: 3.9900% pa DK0030492053, (SNP), maturity in 2023, new rate as at 27 March 2023: 3.9900% pa DK0030494851, (SNP), maturity in 2023, new rate as at 27 March 2023: 3.7400% pa Questions may be directed toInvestor Relations at investor_relations@nykredit.dkor Rikke Gredsted Seidenfaden, Head of Press Relations,tel +45 44 55 14 49. Attachment Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit - 20230323