Parat

Norwegian tap i sak om reell arbeidsgiver

Del

Asker og Bærum tingrett har gitt piloter og kabinansatte fullt medhold i at Norwegian Air Shuttle ASA er deres reelle arbeidsgiver. Dommen gir dermed Parat rett i at flyselskapet ikke kan organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret.

Norwegian har ifølge dommen også drevet ulovlig innleie av arbeidskraft. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier avgjørelsen er prinsipiell svært viktig for framtidig organisering av norsk arbeidsliv.
– Norwegian har gjentatte ganger forsøkt å unndra seg arbeidsgiveransvar og et av de groveste eksemplene så vi under pilotstreiken i fjor, der selskapet på nytt flyttet ansatte til nyopprettede datterselskaper i et forsøk på å unngå det ansvaret alle seriøse arbeidsgivere har overfor sine ansatte, sier Skjæggerud.

Avgjørende for arbeidsmiljølovens betydning
Spørsmålet retten har tatt stilling til er ifølge Skjæggerud et grunnleggende prinsipp i norsk arbeidsliv.
– Dommen setter en stopp for selskapsmodeller som kun har til hensikt å svekke arbeidstakeres rettigheter og hindre arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, sier Parat-lederen.

Parat advokat Christen Horn Johannessen sier dommen slår fast at formelle endringer i Norwegians selskapsstruktur ikke rokker ved det faktiske forhold, nemlig at det er morselskapet som driver flyvirksomheten.
– Denne dommen er i tråd med det Høyesterett tidligere har slått fast at det er den som har ansvaret for ledelsen og resultatene også er å regne som formell arbeidsgiver. Norwegians fragmentering av virksomheten bryter med arbeidsmiljølovens formål om sikring av trygge arbeidsforhold, sier Horn Johannessen.

Han peker videre på at all bruk av virksomhetsoverdragelse er gjort veldig hurtig og i sammenheng med konflikter under tarifforhandlinger.
– Vi mener Norwegian flytter ansatte til papirselskaper uten reelt innhold for å slippe unna ansvar. Nå har retten slått fast at slike omorganiseringer ikke kan gjøres uten at morselskapet i dette tilfellet fortsatt har arbeidsgiveransvar, sier Horn Johannessen.

Konkurranserettslig doping
Parat advokat Lene Liknes Hansen sier dommen også slår fast at Norwegian heller ikke kan flytte piloter og kabinansatte ut til ulike datterselskaper for deretter å leie dem inn igjen neste dag, slik at de fortsetter å gjøre den samme jobben som de alltid har gjort, men nå med en ny arbeidsgiver.
– Så lenge selskapet har et fast behov for ansatte er innleie ulovlig, og omorganiseringene gjør at de ikke slipper unna arbeidsgiveransvaret, sier Liknes Hansen.

Horn Johannessen mener Norwegian i realiteten ønsker seg et allment amnesti fra å følge norsk lov og arbeidsrett på sin vei mot å etablere seg som et stort lavprisselskap.
– Enkelte idrettsutøvere doper seg, mens det vi ser her, er en form for konkurranserettslig doping. Denne dommen gir Norwegian en tydelig beskjed om hvordan de kan opptre overfor sine ansatte. Vi mener selskapet prøver seg på en grunnleggende omlegging av gjeldende norsk arbeidsrett. Arbeidsmiljøloven er laget for å verne arbeidstakere mot nettopp det vi ser i denne saken, sier han.

Kontakter

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 19-23
0133 Oslo

21 01 36 00http://www.parat.com

Følg saker fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom