MSG Production

Norwegian og MSG Aviation inngår intensjonsavtale: Mindre utslipp og lavere kostnader med automatisert flyvask og avising

Del

Oslo, 16. august 2021: Norwegian inngår avtale med MSG Aviation om å benytte en ny løsning for mer miljøvennlig vasking, avising og inspeksjon av fly. Dialog om samarbeid har pågått siden MSG Aviations testanlegg ble oppført. Når et pilotanlegg står klart på Oslo Lufthavn vil det bety sparte miljøutslipp, tid og kostnader for Norwegian.

Norwegian har som mål å være ledende i utviklingen mot et bærekraftig klima -og miljø. Selskapet ønsker å være forbrukernes førstevalg ved å redusere og gjenvinne plastavfall, løfte frem bærekraftig flydrivstoff og fortsette å fly med en av Europas yngste flåter for å nå målet om å redusere CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030. Dette er i tråd med 1,5°C målet i Parisavtalen.

MSG Aviation tilbyr grønnere og smartere løsninger for vasking, avising og teknisk inspeksjon av fly. Norwegian har vært i dialog med MSG siden 2016, og har som det første av de store flyselskapene inngått intensjonsavtale med selskapet. Løsningen er en av mange viktige tiltak Norwegian gjør for å redusere utslipp.

Vi gjør hva vi kan for at våre reisende skal få et best mulig tilbud, inkludert å tilby reiser med stadig lavere klimaavtrykk. For oss er MSG sin løsning et tiltak som kan bidra til å redusere karbonavtrykket vårt på en lønnsom måte i dag, og som passer godt sammen med andre løsninger vi allerede har tatt i bruk for å fly så effektivt som mulig. MSG sin automatiske løsning for vasking, avising og inspeksjon av fly kan gjøre at vi blir mer enda mer effektive, punktlige og kan samlet sett bidra til at vi reduserer våre kostnader, sier Henrik Fjeld, teknisk sjef i Norwegian.

Forventer bruk fra 2022

Det automatiske «vaskeanlegget» er nå klart til å tas i bruk etter noen års forskning, utvikling og testing av prototypen på Geiteryggen flyplass i Skien. Løsningen er utviklet blant annet med midler fra EU og Innovasjon Norge.

I dag tar det lang tid med manuell fjerning av is og snø på flyet før avgang. Det fører ofte til betydelige forsinkelser ved snøfall. Slike forsinkelser vil det blir færre av med den nye, automatiserte løsningen. Dessuten oppnås redusert drivstofforbruk, økt oppsamlingsgrad av avisingsvæske og dermed mulighet for gjenbruk.

Nå er MSG i dialog med Oslo Lufthavn for å gjøre forprosjektering for et anlegg som kan stå klart i 2022. Det er i første omgang dette anlegget Norwegian vil benytte.

- Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og derfor en viktig kunde for oss.  Avtalen er kommersielt viktig, og er godt nytt for kloden i form av reduserte utslipp. Vi har hele verden som nedslagsfelt og tror denne avtalen vil bidra oppmerksomhet blant andre fremtidige kunder, sier administrerende direktør Geir Steiro i MSG Aviation.

Han legger til at ikke bare kommersielle flyselskaper, men også flyplasser og flyfrakt-selskaper og militær luftfart er potensielle kunder.

Redusert tid og utslipp gir lavere kostnader

Hyppigere og tilpasset vask av fly bidrar til mindre luftmotstand og dermed bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av CO2. Vasken medfører dessuten mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. MSG Aviation har også en løsning for motorvask som er viktig for motorenes termiske effekt og yteevne. Samlet sett kan dette redusere drivstofforbruk og utslipp med opp mot to prosent.

Intensjonsavtalen omfatter også et felles mål om at Norwegian også skal kunne benytte MSG Aviations løsning for teknisk inspeksjon av flyene mens de vaskes. Det skjer ved skanning der avvik på flykroppen vil avdekkes. Den digitale prosessen blir nøyaktig og tidsbesparende.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Norwegian: Esben Tuman, kommunikasjonsdirektør, tlf. 90 50 84 00
MSG Aviation: Administrerende direktør Geir Steiro, tlf. 417 45 777

Bilder

Om MSG Production

MSG Production
Voldsvegen 204
3739 Skien

https://msgproduction.no/

Selskapet MSG Production tilbyr grønnere og smartere løsninger for vasking, avising og teknisk inspeksjon av fly. MSG Production har i dag en «vaskehall»-prototype på Geiteryggen flyplass i Skien som selskapet har fått midler fra EU og Innovasjon Norge til å utvikle. Selskapet har også et fly av typen Boeing 737 som har blitt brukt for å teste løsningen.