GlobeNewswire

Northrop Grumman tildeler Kitron kontrakter

Del

(2020-06-25) Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) har tildelt Kitron en kontrakt for produksjon av integrerte kommunikasjons-, navigasjons- og identifikasjonsmoduler (ICNI) for F-35 Lightning II-programmet. Leveransene sikrer ordrereserve inn i 2021 og har en samlet verdi på over 18 millioner dollar.

Produksjonen vil skje ved Kitrons anlegg i Norge.

Delkontrakten følger opp den langsiktige leveranseavtalen som ble offentliggjort 21. september 2015 og 24. november 2016 og dekker produksjonsseriene 12 til 14.

Northrop Grummans ICNI-system gir F-35-piloter mer enn 27 fullt integrerte driftsfunksjoner. Med sin bransjeledende programvarestyrte radioteknologi åpner Northrop Grummans design for samtidig bruk av flere kritiske funksjoner, samtidig som kravene til størrelse, vekt og energi reduseres kraftig for det avanserte F-35-jagerflyet. Disse funksjonene inkluderer Identification Friend or Foe (IFF), automatisk fremskaffelse av navigeringspunkter og ulike tale- og datakommunikasjoner, for eksempel en avansert multifunksjon datalink.

Norge er et av de internasjonale partnerlandene som deltar i F-35-programmet. Under produksjonslisensavtalen mellom Kitron og Northrop Grumman vil Kitron produsere moduler for F-35 Joint Strike Fighter.

Lockheed Martin [NYSE: LMT] F-35 Lightning II er verdens mest avanserte militære fly, og kombinerer avanserte stealth-egenskaper med et jagerflys fart og manøvreringsegenskaper, avanserte oppdragssystemer, fullintegrert sensorinformasjon, nettverksbaserte operasjoner og ledende levetidsunderstøttelse.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850
Hans Petter Thomassen, adm. direktør, Kitron Norge, tlf.: +47 913 92 360
E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 3,3 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Election Committee for Eolus Vind AB appointed16.7.2020 13:00:00 CESTPress release

Hässleholm, Sweden, July 16, 2020 The Election committee consists of the following members: Hans-Göran Stennert, Chairman of the Board, Eolus Vind AB. Ingvar Svantesson, appointed by Domneåns Kraftaktiebolag. Hans Gydell, appointed by Hans-Göran Stennert. Hans Johansson, appointed by Åke Johansson. According to a decision of the Annual General Meeting of January 25, 2020, the Election Committee shall consist of one member appointed by each of the three largest shareholders and the Chairman of the Board. The appointment of the Election Committee has been carried out in such a manner that, Hans-Göran Stennert, Chairman of the Board of Eolus, on the basis of the Euroclear list of registered shareholders as of 31 May 2020, has contacted the largest known shareholders in the company, who have been invited to each propose a representative to the Election Committee. After such contacts, the Election Committee has been appointed. In total, approximately 34.3 percent of the votes are represente

Valberedning för Eolus Vind AB utsedd16.7.2020 13:00:00 CESTPressemelding

Hässleholm den 16 juli 2020 Valberedningen består av följande ledamöter: Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB. Ingvar Svantesson, utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag. Hans Gydell, utsedd av Hans-Göran Stennert. Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson. Enligt beslut på årsstämman den 25 januari 2020 skall valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2020 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 34,3 procent av rösterna i valberedningen. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter

UPM permanently closes its Chapelle newsprint mill16.7.2020 10:00:00 CESTPress release

(UPM, Helsinki, 16.07.2020 at 11:00 EET) – UPM will permanently cease production at its Chapelle newsprint mill in Grand-Couronne, France today. The consultation process with employee representatives was completed on June 15th, 2020 according to French legislation and approved by French authorities on July 15th, 2020. The closure impacts 228 people. UPM offers support to employees in order to alleviate the effects caused by staff reductions in relation to the closing of the mill. With the closure of the mill UPM will reduce a total of 240.000 tonnes of its newsprint paper capacity. “After UPM announced the intention to sell the Chapelle mill in September we started an active sales process and have been in discussions with interested parties since. However, we have not received binding offers by potential buyers. Consequently, we decided to close the mill, while at the same time working with employee representatives to mitigate the social impact on our employees. We remain committed to

Invitation to UPM’s webcast and press conference on half-year financial report 202016.7.2020 09:00:00 CESTPress release

(UPM, Helsinki, 16 July 2020 at 10:00 EET) – UPM will publish its half-year financial report 2020 on 23 July 2020 at 09:30-10:00 EET. After publishing the report will be available on company's website at www.upm.com. A webcast and a conference call for analysts and investors in English language begins at 13:15 EET. UPM’s financial results will be presented by the President and CEO Jussi Pesonen and CFO Tapio Korpeinen. All participants can view the webcast online at www.upm.com or through this link, but participants who wish to ask questions must attend the conference call by dialling a number in the list below: Conference call title: UPM Interim Report for January – June 2020 International telephone numbers: Australia Toll: +61 284058549 Austria Toll: +43 19287907 Belgium Toll: +32 24035814 Denmark Toll: +45 35445577 Finland Toll: +358 981710310 France Toll: +33 170750711 Germany Toll: +49 6913803430 Hong Kong Toll: +852 30600225 India Toll: +91 2271279610 Ireland Toll: +353 14311252

CellaVision AB: God lönsamhet trots negativ covid-19-effekt16.7.2020 08:20:00 CESTPressemelding

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-07-16 kl 08.20 1 april–30 juni 2020 Nettoomsättningen ökade med 5% till 118,0 MSEK (112,4).Organiskt minskade omsättningen med 15% (+18).EBITDA uppgick till 36,2 MSEK (41,3).EBITDA-marginalen uppgick till 31% (37).Resultatet före skatt uppgick till 34,4 MSEK (37,9).Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,14 SEK (1,27).Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,1 MSEK (17,3). 1 januari–30 juni 2020 Nettoomsättningen ökade med 17% till 252,5 MSEK (216,3). Organiskt minskade omsättningen med 8% (+24). EBITDA uppgick till 77,4 MSEK (79,6). EBITDA-marginalen uppgick till 31% (37). Resultatet före skatt uppgick till 59,8 MSEK (72,8). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,99 SEK (2,42). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,5 MSEK (68,4). Väsentliga händelser relaterade till covid-19 Bolaget räknar med att covid-19-pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan p

CellaVision AB: Good profitability despite negative COVID-19-effect16.7.2020 08:20:00 CESTPress release

The information was submitted for publication at 08.20 CET on July 16, 2020 1 April -30 June 2020 Net sales increased by 5% to SEK 118.0 million (112.4).Sales decreased organically by 15% (+18).EBITDA amounted to SEK 36.2 million (41.3).EBITDA margin amounted to 31% (37).Profit before tax amounted to SEK 34.4 million (37.9).Earnings per share before and after dilution were SEK 1.14 (1.27).Cash flow from operating activities amounted to SEK 34.1 million (17.3). 1 January-30 June 2020 Net sales increased by 17% to SEK 252.5 million (216.3).Sales decreased organically by 8% (+24).EBITDA amounted to SEK 77.4 million (79,6). EBITDA margin amounted to 31% (37).Profit before tax amounted to SEK 59.8 million (72.8).Earnings per share before and after dilution were SEK 1.99 (2.42).Cash flow from operating activities amounted to SEK 49.5 million (68.4). Significant events related to COVID-19 The company expects the COVID-19 pandemic to have a significant negative impact on CellaVision's sales an