Norskledet forskningsprosjekt knyttet til fødsel og nyfødt-gjenoppliving kan redde 25 000 liv årlig i Tanzania

Del

Etter fullførte doktorgrader i fødsel og nyfødt-gjenoppliving ved UiS dro de fire legene hjem til Tanzania. Der leder de utrulling av Safer Births-programmet som er på god vei mot målet om halvering av nyfødtdødeligheten første døgn, 25 prosent færre dødfødsler og redusert mødre-dødeligheten. Nylig ga Verdensbanken 125 millioner kroner til prosjektet.

Nyfødt barn på sykehus i Tanzania. Foto: Laerdal Global Health
Nyfødt barn på sykehus i Tanzania. Foto: Laerdal Global Health

De tanzanianske legene Benjamin Kamala, Robert Moshiro, Estomih Mduma og Paschal Mdoe har tatt doktorgrad ved Universitetet i Stavanger på ulike metoder for å overvåke fosterlyden under fødsler, nyfødt-gjenoppliving og simulerings-baserte læringsmetoder slik at flere nyfødte overlever i land der helsevesenet har færre ressurser.

Med basis ved Haydom-hospitalet i et ruralt område av Tanzania har forskingsprogrammet Safer Births utviklet verktøy og praksis innen fødsel og nyfødtmedisin i over ti år.

Prosjektet ledes av lege og forskningsleder ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Stavanger, Hege Ersdal, og er gjort i tett samarbeid med Laerdal Global Health og Safer (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research).

– Med dette er vi i ferd med å lykkes med det mange forsknings- og utviklingsprosjekt sliter med: Å få prosjekter til å bli en integrert del av det nasjonale helseprogrammet. Nå er Safer Births i ferd med å bli en del av det tanzanianske helseprogrammet og nasjonale helsebudsjettet. Det åpner i høy grad denne finansieringen gjennom Verdensbanken for, forteller Hege Ersdal.

Over 10 år med teknologisk innovasjon

Gjennom Safer Births har forskerne gjennom 10–15 år jobbet fram ny kunnskap og utviklet ny teknologi og innovasjoner for å gjøre det langt raskere og mer pålitelig å måle både fosterets og den nyfødtes hjertefrekvens sammenlignet med praksisen med tradisjonelle stetoskop, som har vært i bruk i Tanzania gjennom 150 år.

Det er også utviklet enkle simuleringsbaserte treningsprogrammer i samarbeid med læringssenteret Safer som er et samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS, for implementering av simulerings-trening på de lokale sykehusene. Målet har vært å bedre tanzanianske helsearbeideres kompetanse og behandling av nyfødte for å redde liv.

Så langt har programmet ledet til 12 avlagte doktorgrader, flere teknologiske innovasjoner og innpå 100 vitenskapelige artikler. Programmet er med god margin det største pågående forskningsprogrammet på global basis innen nyfødt-gjenoppliving.

I tillegg til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap har UiS bidratt med sin forskningskompetanse på biomedisinsk dataanalyse og medisinsk statistikk – noe som har vært veldig viktig for utviklingen av det teknologiske utstyret. 

Safer Births er et Stavanger-basert forskningssamarbeid som nå altså har fått en tanzaniansk-ledet knoppskyting Safer Births Bundle of Care (SBBC).

Redusert nyfødtdødelighet med 50 prosent

SBBC fikk første gang støtte fra Verdensbanken GFF (Global Financing Facility) i 2020. Da kunne prosjektet rulles ut på 30 sykehus i fem fattige regioner i Tanzania. Ersdal ledet arbeidet med prosjektbeskrivelsen og søknaden ble gjort i samarbeid med de tanzanianske legene og Laerdal Global Health.

Tidlige resultater fra implementeringen er veldig lovende noe som tyder på at prosjektet er på god vei mot å nå målet om å redusere nyfødtdødelighet med 50 prosent, dødfødsler med 25 prosent og mødredødelighet med 10 prosent. Disse resultatene er noe det tanzanianske helsedepartementet har vist interesse for. Og på bakgrunn av dette annonserte Verdensbanken forrige uke at de støtter prosjektet ytterligere slik at programmet får til sammen 125 millioner kroner. Dermed kan programmet gjennomføres på samtlige sykehus i de fem fattige regionene i landet.

– Hvis disse tidlige resultatene opprettholdes, kan dette bane veien for full nasjonal oppskalering med potensial for å redde over 25 000 liv per år i Tanzania alene, forklarer Ersdal som mener at dette også vil sette et sterkt eksempel for investeringssaker fra Verdensbanken i en rekke andre lavressursland.

Fra donorship til ownership

– Dette er et veldig godt eksempel på at vi har lyktes med en annen tilnærming enn det som har vært vanlig innen akademia og fra donorlandenes side. Universitetene og donorene vil ofte eie prosjektmidlene og styre selv. Her har vi klart – gjennom systematisk arbeid i over 10 år – å bygge kompetanse og gitt tanzanianerne mulighet til å styre prosjektet selv. Dette har de klart å gjøre med stor suksess, forteller Ersdal.

Hun opplever nå å ha lyktes med det som har vært hennes mål hele veien: å utvikle og  overlevere kompetanse til tanzanianerne slik at det kan sitte i førersetet for utviklingen av fødsel og nyfødt-praksis i eget land.

Ersdal påpeker at de tanzanianske legene har vært i stand til å rulle ut dette svære prosjektet selv, mye på grunn av skoleringen de har fått ved Det helsevitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger og i Safer Births-samarbeidet i Stavanger

– Vi har klart å bygge kompetanse og kapasitet i Tanzania, og vi har klart å implementere kunnskapen og teknologien på en slik måte at det er bærekraftig. Når nå også helsedepartementet sier at de har tro på arbeidet som er gjort, ser framtiden gledelig ut for det tanzanianske Safer Births-prosjektet. Nå går størstedelen av budsjettene til faktisk å gjøre jobben der nede, påpeker Ersdal. 

Omtale av doktorgradsarbeidet til de fire tanzanianske legene:

Se også sak om Verdensbank-bevilgningen på nettsiden til Safer Births.

Les om arbeidet som den biomedisinske arbeidsgruppen ved UiS utfører i Safer Births-programmet: Tidslinjer som kan redde liv

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nyfødt barn på sykehus i Tanzania. Foto: Laerdal Global Health
Nyfødt barn på sykehus i Tanzania. Foto: Laerdal Global Health
Last ned bilde
Forskingsleder Hege Langli Ersdal ser at flere barn og mødre overlever ved hjelp av de nye metodene. Foto: Svein Lunde, Helse Vest
Forskingsleder Hege Langli Ersdal ser at flere barn og mødre overlever ved hjelp av de nye metodene. Foto: Svein Lunde, Helse Vest
Last ned bilde
Benjamin Kamala har forsket på ulike metoder for overvåkning av fosterlyd under fødsler i Tanzania.
Benjamin Kamala har forsket på ulike metoder for overvåkning av fosterlyd under fødsler i Tanzania.
Last ned bilde
Estomih Raphael Mduma sin forskning er knyttet til det globale prosjektet Helping babies breathe
Estomih Raphael Mduma sin forskning er knyttet til det globale prosjektet Helping babies breathe
Last ned bilde
•	Gjør fødsler tryggere: Robert Moshiros forsking hjelper til å gjere fødslar i fattige land tryggare
• Gjør fødsler tryggere: Robert Moshiros forsking hjelper til å gjere fødslar i fattige land tryggare
Last ned bilde
Paschal Mdoe har forsket på ulike metoder for å overvåke fosterlyden under fødsler
Paschal Mdoe har forsket på ulike metoder for å overvåke fosterlyden under fødsler
Last ned bilde

Lenker

Om Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Postboks 8600
4036 Stavanger

51 83 10 00http://www.uis.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Stavanger (UiS)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Stavanger (UiS) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Stavanger (UiS)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom