Norske tros- og livssynsledere ber om at barna fra Syria hentes hjem

Del

Et samlet lederskap fra hele bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge støtter oppropet initiert av Knut Vollebæk om at de norske barna innestengt i leirer i Syria må få komme til Norge.

Fra venstre: Joav Melchior, Helga Haugland Byfuglien, Manirathana Thero, Senaid Kobilica, Tom Hedalen.
Fra venstre: Joav Melchior, Helga Haugland Byfuglien, Manirathana Thero, Senaid Kobilica, Tom Hedalen.

Vi deler bekymringen i oppropet for den kritiske situasjonen barna befinner seg i. Vi oppfordrer regjeringen til å hente hjem de norske barna og deres mødre som ber om det. De juridiske og sikkerhetsmessige utfordringene må løses, men barna må på humanitært grunnlag få den medisinske hjelpen de trenger nå.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, påpeker at det er første gang Religions- og livssynslederforumet uttaler seg samlet om en konkret sak.

– Dette oppropet er historisk i den forstand at lederforumet aldri tidligere har uttalt seg samlet om en spesifikk problemstilling av denne typen. Det skyldes naturligvis at situasjonen for disse barna er så prekær – de risikerer å dø om de ikke blir hentet hjem.

Religions- og livssynslederforumet har møtt hverandre jevnlig over ti år og har tatt opp ulike etiske problemstillinger. Lederforumet er tilknyttet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og har følgende medlemmer:

Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund
Bernt Eidsvig, biskop i Oslo Katolske Bispedømme
Senaid Kobilica, styreleder i Muslimsk Dialognettverk Norge
Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet i Den norske kirke
Zahoor Ahmad Ch., leder i Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge
Lilli Martine Lerstad fra Baha’í-samfunnet i Norge
Manirathana Thero, hovedmunk fra Buddhistforbundet
Jitender Singh fra Gurduara Sri Nanak Dev Ji (sikhsamfunnet)
Kari Bansal, styreleder i Holistisk Forbund
Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund
Tarjei Pedersen, stavspresident i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Kristine Høiland, prest i Kristensamfunnet
Berit Hagen Agøy, Norges Kristne Råd
Surinder Nath Joshi, leder i Sanatan Mandir Sabha (hindu)

Spørsmål og intervjuforespørsler kan rettes til STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys på telefon: 40215132, e-post: ingrid.rosendorf.joys@trooglivssyn.no.

Bilder

Fra venstre: Joav Melchior, Helga Haugland Byfuglien, Manirathana Thero, Senaid Kobilica, Tom Hedalen.
Fra venstre: Joav Melchior, Helga Haugland Byfuglien, Manirathana Thero, Senaid Kobilica, Tom Hedalen.
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke