Revisorforeningen

Norske revisorer vil aktivt bidra til at sanksjonene mot Russland etterleves

Del

Norske revisorer fordømmer det folkerettsstridige angrepet på Ukraina. Vi støtter de massive sanksjonene som er innført mot Russland og russiske økonomiske interesser, og vil gjøre vårt ytterste for at disse blir så treffsikre og effektive som mulig.

- Vi skal gjøre alt som er i vår makt for å sikre at sanksjonene mot Russland etterleves i næringslivet, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
- Vi skal gjøre alt som er i vår makt for å sikre at sanksjonene mot Russland etterleves i næringslivet, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

- Revisorene er tett på norske virksomheter, og vil være særlig årvåkne overfor de av våre kunder som har med Russland å gjøre, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Vi skal gjøre alt som er i vår makt for å sikre at sanksjonene etterleves i næringslivet.

- Vårt fokus er veiledning og etterlevelse, herunder å hjelpe virksomhetene som rammes med å håndtere konsekvensene av sanksjonene, sier Kvalevåg.

- Hoveddelen av sanksjonene dreier seg om finansielle tjenester, olje og gass-sektoren, teknologi og transport/logistikk, men også handels- og tjenestesektoren vil bli berørt. Revisor vil derfor ha økt oppmerksomhet på varer og tjenester som det nå er forbudt å levere. Vi vil også ha fokus på eierskap og verdier som nå er sanksjonert, sier Kvalevåg.

- Vi er fremdeles i en tidlig fase, regelverk og detaljer om de nye sanksjonene er ennå ikke på plass. Som bransjeorganisasjon følger vi utviklingen tett, og vil sørge for at våre medlemmer til enhver tid er fullt orientert både om regelverket og revisors plikter, sier Kvalevåg.

- På vegne av den norske revisjonsbransjen og som medmenneske vil jeg uttrykke den dypeste medfølelse, sympati og støtte til det Ukrainske folket, som nå kjemper en heroisk kamp for frihet, selvstendighet og demokrati, sier Kvalevåg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Vi skal gjøre alt som er i vår makt for å sikre at sanksjonene mot Russland etterleves i næringslivet, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
- Vi skal gjøre alt som er i vår makt for å sikre at sanksjonene mot Russland etterleves i næringslivet, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Lenker

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er interesse- og kompetanseorganisasjonen for statsautoriserte revisorer i Norge. Foreningens 5000 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, offentlig sektor og i næringslivet.

Foreningen bidrar aktivt i utviklingen av næringslivets finansielle rapportering og rapportering om bærekraft, og koordinerer revisjonsbransjens viktige rolle som pådriver i digitaliseringen av norsk næringsliv. I tillegg arbeider foreningen for å sikre gode vekst- og rammevilkår for bransjen og for næringslivet.

Revisorforeningen driver en omfattende kurs-, informasjons- og veiledningsvirksomhet og gjennomfører regelmessig kvalitetskontroll av medlemmene.

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom