Skolelederforbundet

Norske rektorer: - Vi er låst inne bak skoleporten

Del

I en fersk undersøkelse slår 8 av 10 rektorer fast at de ikke har tid til å drive utadrettet arbeid på skolens vegne. Urovekkende, sier Stig Johannessen, leder i Skolelederforbundet.

Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet
Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet

- Skolen kan ikke fortsette å være en andedam for seg selv. Vi er en del av samfunnet og rektor er avhengig av å kunne samarbeide tett med interessenter rundt skolen for å løse samfunnsoppdraget, sier Stig Johannessen, leder i Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet har nylig gjennomført en undersøkelse blant cirka 200 rektorer fra hele landet. Hele 8 av 10 har svart at de ikke har tid til å drive utadrettet arbeid. Rektorene sier entydlig at de mangler tid til å samarbeide med offentlige, private og frivillige aktører. Årsaken er, i følge forbundsleder Johannessen, at rektorene begraves i interne, administrative oppgaver.

Obligatorisk å være utadvent

- Vi vet at de administrative oppgavene stjeler svært mye tid, og vi opplever dette som urovekkende. Skolens evne til å etablere relasjoner til ressursmiljøer utenfor skolen er selve nøkkelen til å levere et allsidig opplæringstilbud, sier Johannessen.

Forbundslederen mener rektor skal ha tid til å jobbe som en entreprenør som knytter kontakter som igjen kan hjelpe skolen med å skape et utvidet, nyskapende opplæringstilbud. Det trengs for å kunne kalibrere elevene inn mot yrkeslivet de senere skal ta del i, fastslår Johannessen. 

Elevene ofres

Noe av det mest urovekkende med undersøkelsen er, i følge Johannesen, konsekvensene som oppstår hvis en rektor velger å omdisponere skolenes ressurser for å få bedre tid til ledelse. Hele 9 av 10 rektorer svarer nemlig at det da vil gå på bekostning av undervisningstimer til elevene.

- Dette viser hvilken håpløs skvis vi er i. Hvis ledelsesressursen i dag skal utvides, må vi hente pedagoger ut av klasserommene. Det som trengs, er frie midler som skoleledelsen kan benytte til å ansette administrative yrkesgrupper med juridisk og økonomisk kompetanse. Det vil frigjøre tid som rektor kan bruke til å utøve hele sitt lederoppdrag, både innenfor og utenfor skolen, sier Johannessen.

Kontakter

Modolf Moen
Kommunikasjonsansvarlig
Skolelederforbundet
modolf.moen@skolelederforbundet.no
+47 482 05 607

Stig Johannessen
Forbundsleder
Skolelederforbundet
stig.johannessen@skolelederforbundet.no
+47 900 92 340

Bilder

Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet
Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet
Last ned bilde

Lenker

Om Skolelederforbundet

Skolelederforbundet
Øvre Vollgate 11
0103 Oslo

http://www.skolelederforbundet.no

Skolelederforbundet:

Skolelederforbundet er landets eneste organisasjon kun for ledere innen oppvekst- og opplæring. Forbundet organiserer ledere i hele opplæringsløpet – fra barnehage og SFO til videregående opplæring. Forbundet har i dag i underkant av 3800 medlemmer.

Stig Johannessen:

Stig Johannessen har blant annet tidligere jobbet som lederutvikler ved Forsvarets stabsskole, rektor ved Hamar katedralskole og som leder av støtteteam for rektorer ved Hedmark fylkeskommune. Johannessen har en mastergrad i styring og ledelse fra Karlstad universitet.