Legene klimaaksjon

Norske leger krever klimahandling nå!

Del

Norske leger lanserte 13. oktober 2019 en underskriftskampanje basert på et opprop adressert til Stortinget med overskriften «Leger krever klimahandling nå!», se www.legenesklimaaksjon.no. Over 1100 har til nå skrevet under, 820 leger og 320 legestudenter.

Oppropet med underskrifter vil bli overlevert til Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen av legene bak oppropet med tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister Wenche Frogn Sellæg (H) og tidligere helseminister Werner Christie (Ap) i spissen. Overleveringen skjer ved et møte i Stortinget tirsdag 26. november kl. 13.15.

Den tverrpolitiske legeaksjonen krever gjennomgripende endringer av norsk klima- og oljepolitikk.

- Som leger har vi en etisk forpliktelse til å varsle når stor helsefare truer, påpeker legene.

- Klimakrisen er en helsekrise og norsk politikk forverrer krisen.

- Derfor varsler vi nå: Politikken må endres for å forebygge betydelig dødelighet og lidelse. 

Etter tegn til stabilisering av klimagassutslippene globalt, var det i 2017 og 2018 betydelig stigning i utslippene. Dette er meget illevarslende. Ved lanseringen av Det internasjonale energibyråets (IEAs) nye rapport, påpekte IEAs direktør, Fatih Birol, at det haster med endring og at myndigheten har stort ansvar og for å endre trenden.

Verdens land styrer nå mot en global oppvarming på 3 °C eller mer i dette århundret. Ifølge FNs klimapanel vil stadig flere rammes av havstigning, tørke og forørkning, hyppige ekstreme værkatastrofer og omfattende skogbranner. Underernæring, sult, diarésykdommer og andre infeksjoner vil øke og rasere framgangen i global helse som er oppnådd de siste tiårene. Fattige land nær ekvator vil rammes først og sterkest, men ingen land vil være uberørt av klimaendringenes helsekonsekvenser.

Det prestisjetunge medisinske tidsskriftet, The Lancet, beskriver klimakrisen som den største trussel mot menneskers helse i vårt hundreår. I en fersk spesialrapport påpekes det at uten raske og store klimagasskutt, vil hvert barn som fødes i dag, bli dramatisk påvirket i alle faser av livet.

Legene krever at 

  • Norge stopper all oljeleting
  • Norge starter nødvendig utfasing av produksjon av olje og gass nå
  • Norge kutter egne klimagassutslipp mer enn det som ifølge FNs klimapanel er nødvendig for å begrense global oppvarming til godt under 2 °C
  • Norge intensiverer bistand til klimatilpasning og bærekraftig utvikling i lavinntektsland slik at de blir bedre i stand til å møte de helsemessige og sosiale utfordringene som klimakrisen innebærer.

 Oppropet som er støttet av en bred gruppe norske leger finnes på nettsiden  

www.legenesklimaaksjon.no.  

Pressekontakter for legenes klimaaksjon og møtet med Stortingspresidenten 26. november kl. 13.15

Wenche Frogn Sellæg, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant, mobil 913 07 117, e-post: wenche@sella.no

Werner Christie, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef, mobil 90576920, e-post: vidarshov@gmail.com

Knut Mork Skagen, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital, mobil 40800015, e-post: knut@legenesklimaaksjon.no

Elisabeth Tran, legestudent, Universitetet i Bergen, mobil 46795830   e-post: klimahelse.bergen@gmail.com

Gunnar Kvåle, professor emeritus og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, mobil 41479180, epost: gunnar.kvale@uib.no

Gro Nylander, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS, mobil 95806087 e-post: grnyl@online.no

John Gunnar Mæland, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen, mobil 90081052, e-post: john.meland@uib.no

Lasse Pihlstrøm, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS, mobil 930 80 558 e-post: lasse.pihlstrom@studmed.uio.no.

Om Legene klimaaksjon

Legene klimaaksjon
Legene klimaaksjonFølg pressemeldinger fra Legene klimaaksjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Legene klimaaksjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.