Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening utlyser forskningsprosjekter for perioden 2021-23.

Del

N.K.S. er en betydelig forskningsaktør innenfor kvinners helse og livsvilkår og barn/unge, og ber nå miljøer over hele landet om gode forskningsprosjekt søknader som bidrar til å tette kunnskapshull innenfor kreft som rammer kvinner, muskel- og skjelettlidelser, langvarige smerte- og utmattelsestilstander, seksuell og reproduktiv helse og psykisk helse.

Utlyser tre forskningsløp for kvinnehjerteforskning

– Som en ekstra satsing, utlyser vi nå i tillegg tre forskningsløp øremerket kvinnehjertet. Det er på høy tid å øke bevissthet og kunnskap rundt kvinners hjertesykdommer, sier Elisabeth T. Swärd, forskningsansvarlig hos Sanitetskvinnene.

– Sanitetskvinnene som en ideell forskningsaktør forvalter totalt årlig opp mot 25 millioner kroner til forskning på kvinnehelse når vi legger sammen egne fond og forskningsmidler fra stiftelsen Dam, sier Grete Herlofson, generalsekretær hos Sanitetskvinnene.

Satsingen på kvinnehjerte er mulig fordi Bergen sanitetsforening har gitt 6,5 millioner til N.K.S. Kvinnehelsefond, som sammen med øvrige midler, øremerkes prosjekter ved det kommende og nye kvinnehjertesenteret ved Universitet i Bergen.

– I høst vil vi gå gjennom søknader, og finne fram de tre løpene som er best egnet for senterets satsning. Vi håper vi får mange gode forskningssøknader slik at vi kan bidra til at flere kvinner får riktig diagnose, behandling og medisinering, sier Swärd.

Mange tror brystkreft er den dødsårsaken som rammer flest kvinner, men det er altså hjerte- og karsykdommer. Både forekomst av hjerte- og karsykdommer, risikofaktorer og symptomer er forskjellig for kvinner og menn. Kvinner er ofte ti år eldre enn menn når de får infarkt og symptomene kan være annerledes enn de typiske og karakteristiske for menn. Det er mange øvrige kunnskapshull om kvinnehjertet. Nå tar Sanitetskvinnene igjen forskningen i egne hender, og tar imot søknader fra miljøer som er ivrig på å tette kunnskapshull og gjøre en forskjell.

Her søker kan du søke om midler til forskningsprosjekter for perioden 2021-23

Kontakter

Elisabeth T. Swärd, forskningsansvarlig N.K.S.
elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no
Telefon: 958 02 425

Grete Herlofson, generalsekretær N.K.S.
E-post: grete.herlofson@sanitetskvinnene.no
Telefon: 95 03 57 43

Bilder

Om Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Kirkegata 15
0153 Oslo

24 11 56 20http://www.sanitetskvinnene.no

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon. Hovedsatsingsområdet er kvinners helse og livsvilkår. Organisasjonen bidrar med rundt 25 millioner kroner årlig til forskning innen kvinnehelse.

Følg saker fra Norske Kvinners Sanitetsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske Kvinners Sanitetsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norske Kvinners Sanitetsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom