Norske kulturhus ønsker omkamp om avstandsrestriksjoner

Del

De nye presiseringene fra FHI om avstandsrestriksjon i sal vil få store konsekvenser for konsert- og kulturhus om de blir stående.

Torsdag 18. juni kom FHI med nye nasjonale bestemmelser for avstandsrestriksjon for arrangement. I denne bestemmelsen står følgende presisering: «Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder».

Daglig leder i Norske kulturhus, Nina Hodneland, mener at presiseringen som nå kommer fra Helsedirektoratet vil få dramatiske konsekvenser for konsert- og kulturhus sine medlemmer om de blir stående.

-Hadde vår anbefaling til Kulturdepartementet blitt godkjent kunne kulturhusene hatt drift med en publikumskapasitet på om lag 50%. Nå må de redusere driften tilpasset en publikumskapasitet på gjennomsnittlig 20%. Dette en begrensning som på ingen måte er bæredyktig for kulturhusene i Norge, sier Hodneland.

52% av medlemmene til Norske kulturhus hadde allerede fått salkart godkjent av sin lokale kommunelege før den nye presiseringen. Med andre ord er det svært dramatisk hvis de nye presiseringene til FHI blir stående.

Norske kulturhus tar selvsagt smittevernet på høyeste alvor, og alle produksjoner og forestillinger er underlagt strenge smittevernregimer. Samtidig ser vi at frustrasjonen øker da de økonomiske konsekvensene er så store, og man frykter at antallsrestriksjonen vil være de samme i lang tid fremover.

Det er gjort flere undersøkelser blant organisasjonenes medlemmer som med all tydelighet viser at det er meteren som er det største hinderet for lønnsomhet, og for i det hele tatt å kunne gradvis reetablere et etterlengtet tilbud til publikum. På bakgrunn av dette har en samlet kultursektor spilt inn konkrete forslag til departementet.

En samlet bransje foreslår to tiltak etter dansk modell

Fredag 19. juni sente Norske kulturhus, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Virke, CREO – forbundet for kunst og kultur, Norsk teater- og orkesterforening, Film & Kino og Norske konsertarrangører et felles brev til Kulturdepartementet med forslag til tiltak som kan bidra til å lette situasjonen for kulturinstitusjonene i en svært vanskelig tid.

I brevet foreslås to tiltak vedrørende avstandsrestriksjoner, som kan bidra til å bøte på de økonomiske konsekvensene og samtidig ivareta smittevern. Dette er også slik man har løst det i f.eks. Danmark:

  1. Norske kulturhus anbefaler at ved arrangement der publikum sitter i fastmonterte seter/seterader, med ansiktet i sammen retning, kan annethvert sete benyttes. Det skal sikres 1 meters avstand mellom publikum målt fra midten av setet.

  2. Norske kulturhus anbefaler også at hver fastmonterte seterad kan benyttes, da det er avstanden fra ansikt til ansikt som er aller viktigst for å forhindre smittespredning. (Kilde FHI).

Nøkkelord

Kontakter

Daglig leder
Nina Hodneland
Telefon: 93 44 14 71
E-post: nina@kulturhus.no

Bilder

Om Norske kulturhus

Norske kulturhus
c/o Sentralen Pb. 183 Sentrum
0102 Oslo

93 44 14 71https://www.kulturhus.no

Bakgrunn

Norske kulturhus ble stiftet i 1997 og er kulturhusenes egen interesseorganisasjon. Med 130 medlemmer i ryggen arbeider vi daglig for levende kultur der folk bor – fordi kultur bidrar til bedre levekår og visker ut ulikheter. Vår medlemsbase strekker seg fra Longyearbyen i nord til Lyngdal i sør, og omtrent hver tredje kommune i landet har i dag et kulturhus som er medlem i vårt kulturnettverk.

Formålet med virksomheten

Norske kulturhus jobber aktivt med kompetanseheving, og arrangerer fagkonferanser, tilbyr gunstige medlemsfordeler, yter medlemsservice, og er kulturhusenes talerør opp mot media og bevilgende myndigheter. Våre medlemmer har spisskompetanse som profesjonelle arrangører, og med ca. 14,5 millioner besøkende hvert år er våre kulturhus også en viktig pådriver i utviklingen av lokale møteplasser i hvert lokalsamfunn – store og små!

Følg saker fra Norske kulturhus

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske kulturhus på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norske kulturhus

Stoler i tomme luften og ordninger som ikke treffer målet!7.5.2020 09:37:07 CESTKronikk

For noen dager siden la Parken Kulturhus i Ålesund ut slagkraftige bilder av sitt nye kunstverk. Bildene viste en installasjon laget av kunstneren Christoffer Svendsen – et verk som nærmest kunne vært laget av Jeff Koons. Et titalls ubrukte stoler hengende i løse luften – frigjort fra alt det som heter gravitasjon. Kunstverket symboliserte nedstengte og tomme kulturhus uten sin viktigste deltaker- publikum.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom