KPMG

Norske IT-direktører ruster seg for teknologikappløpet

Del

Større budsjetter, høyere lønn og økt jobbsikkerhet gjør at norske IT-ledere er svært fornøyde med tingenes tilstand, men til tross for økte teknologiinvesteringer sliter mange med å drive innovasjon og henge med i teknologikappløpet, viser undersøkelsen CIO Survey 2019 fra KPMG og Harvey Nash.

KPMG og Harvey Nash CIO Survey 2019
KPMG og Harvey Nash CIO Survey 2019

Ifølge CIO Survey vil begrepene disrupsjon og digital transformasjon gå fra buzz til å bli realitet de neste to–tre årene. 3.645 IT- og teknologi-direktører har deltatt i den globale undersøkelsen om IT-ledelse, som er en av verdens største av sitt slag. 48 av dem er fra Norge, 208 totalt fra Norden. Til sammen har de ansvar for et IT-budsjett på 250 milliarder dollar.

– Endringene selskapene står overfor kommer som følge av digital disrupsjon og teknologier. Teknologi bli stadig viktigere i alle typer virksomheter, og blir fundamentet for både forretningsmodell, den daglige driften og konkurranseevne deres fremover. Det gjør det mulig å komme tettere på kundene og levere bedre produkter og tjenester gjennom neste generasjons prosesser, sier Tom Einar Nyberg, Director og leder for KPMG Lighthouse, fagmiljøet innen datadreven teknologi.

Øker IT-investeringene 

At ny teknologi står bak endringene, finner vi igjen både i IT-budsjetter og i hvor mange selskaper som er i ferd med å ta i bruk ny teknologi. Aldri tidligere i undersøkelsens 15-årige historie har så mange IT-direktører svart at IT-budsjettet neste år blir større. 55 prosent av IT-sjefene rapporterer vekst i IT-midlene de har til rådighet, mot 49 prosent i CIO Survey fra 2018.

– Bare en gang tidligere har vi sett et større hopp i antallet IT-direktører som får økte budsjetter år over år. Det var i 2010 da mange bedrifter fortsatt måtte ta igjen tapte IT-investeringer etter finanskrisen. Nå er det flere store og sentrale teknologier som modnes samtidig og skal settes ut i livet, og bedriftene innser at det krever økte IT-investeringer, forklarer Nyberg.    

KPMGs CIO Survey viser at mange norske bedrifter er kommet langt i å ta i bruk automatisering og bruk av roboter (51%), kunstig intelligens og maskinlæring (41%) og tingenes internett (IoT) (36%), mens eksempelvis Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR) (23%) ikke er like utbredt.

Det er (altfor) godt å være IT-leder i 2019

Norske og internasjonale IT-ledere har all grunn til å smile. Siden i fjor har både budsjetter og lønninger fortsatt å øke, og virksomhetenes investeringsvilje i ny teknologi som skal bidra til å endre forretningsmodeller, produkter og tjenester vokser raskt. I Norge sitter 54 prosent av IT-lederne i selskapets ledergruppe, mens 66 prosent sier IT-funksjonen har fått en mer strategisk rolle i virksomheten. 20 prosent av de norske IT-lederne sier de har en egen digitalsjef og 20 prosent sier CIO i dag besitter denne rollen.

Ser vi på de norske virksomhetene og IT-lederne er fortsatt hovedfokuset å sikre stabil drift (88 prosent), øke effektivitet i driften (67 prosent), kutte kostnader (60 prosent) og forbedre forretningsprosesser (60 prosent). Blant de største forskjellene mellom norske og internasjonale IT-prioriteringer finner vi fokuset på å skape vekst (29 prosent vs. 40 prosent) og satsningen på forretningsintelligens og analyse (42 prosent vs. 52 prosent).

–Stabil drift og kostnadsfokus er viktig, men for å skape digital fremgang og leve opp til ledelsens forventinger om vekst gjennom disrupsjon, trengs det en proaktiv tilnærming til de mange mulighetene ny teknologi og innovasjon skaper for virksomheten. Når halvparten av de norske IT-lederne (49 prosent) forventer at virksomheten vil transformere kjernevirksomheten gjennom helt nye produkter og tjenester de neste tre årene, må de klare å balansere innovasjon, forretningsutvikling og IT-drift på en god måte, sier Kristine Bolstad, partner og leder for Digital Enterprise i KPMG Norge.

På spørsmålet om hvor effektive virksomheten er når det kommer til å bruke digital teknologi for å understøtte forretningsstrategien, svarer kun 22 prosent at de er veldig eller svært effektive. Globalt svarer 30 prosent det samme.

Rekordstor talentmangel

CIO survey 2019 viser at kompetansemangelen har nådd sitt høyeste nivå siden 2008, noe som naturligvis er en stor flaskehals for vekst. 77 prosent av de norske IT-lederne sier at dette gjør at virksomheten ikke klarer å holde tritt med endringene.

I Norge er mangelen spesielt stor på områder som forretningsarkitektur (52 prosent), forretningsanalyse (50 prosent), teknisk arkitektur (43 prosent), cybersikkerhet (43 prosent) og big data/analyse (43 prosent), men mer enn 6 av 10 forventer at antall IT-hoder vil vokse de neste tre årene, og hele 96 % sier de i stor, eller til en viss grad, klarer å beholde de største teknologitalentene i virksomheten.

–Talentmangelen tvinger fortsatt virksomheter til å hente inn ekspertise utenfra og de outsourcer som aldri før. 7 av 10 norske virksomheter sier at outsourcing eller offshoring i dag er en del av strategien deres, og at hovedgrunnene til det er å kunne skalere og styrke IT-organisasjonen (68 prosent) samt få tilgang til kompetanse som de ikke har internt (64 prosent). Flertallet (68 prosent) forventer at bruken og investeringene i offshoring og outsourcing vil opprettholdes det neste året, forteller Bolstad.

Nøkkeltall fra CIO Survey 2019:

* 2019 er et svært godt år for IT-ledere, med rekordhøye budsjetter, høyere lønn og bonuser, en mer strategisk rolle i organisasjonen og høyere jobbtilfredshet. I Norge sitter 54 prosent av IT-lederne i selskapets ledergruppe, mens 66 prosent sier IT-funksjonen har fått en mer strategisk rolle i virksomheten. 20 prosent sier de har en egen digitalsjef (14 prosent i Norden, og 11 prosent globalt), 20 prosent oppgir at CIO i dag besitter denne rollen (29 prosent i Norden og 25 prosent globalt).

*Virksomhetsledelsen mener fortsatt at IT-avdelingens viktigste prioriteringer er å levere stabil IT til forretningen (88 prosent), øke effektivitet (67 prosent), kutte kostnader (60 prosent), forbedre forretningsprosesser (60 prosent) og forbedre kundeopplevelsen (58 prosent). I 2019 har de også blitt mye mer opptatt av å øke effektivitet gjennom bruk av automasjon (50 prosent).

* Uroen i verdensøkonomien gjenspeiles ikke i IT-investeringene og satsningen på ny teknologi, som vokser raskt. 91 prosent av de norske selskapene forventer disrupsjon i forretningsmodell, produkter og tjenestetilbud de neste årene. Nå har 51 prosent av dem tatt i bruk automatisering og bruk av roboter, 41 prosent kunstig intelligens og maskinlæring, og 36 prosent Tingenes Internett (IoT).

*Bruken av skyløsninger dominerer nå de fleste norske virksomheter og både spennvidde og bruksområder er kraftig utvidet. Over halvparten (51 prosent) forteller at de implementerer skyteknologi i stor skala, mens 29 prosent implementerer den på noen områder og 12 prosent er i en pilotfase.

*Talentmangelen er rekordhøy og gjør at 77 prosent av de norske virksomhetene sliter med å holde tritt med endringene som finner sted. Det tvinger virksomhetene til å outsource og hente inn tredjepartsbistand, i tillegg til å forvalte og videreutvikle eksisterende talenter på en enda bedre måte.

*7 av 10 norske virksomheter sier at outsourcing eller offshoring i dag er en del av strategien deres, og at hovedgrunnene til det er å kunne skalere og styrke IT-organisasjonen (68 prosent vs. 37 prosent globalt), samt få tilgang til kompetanse som de ikke har internt (64 prosent vs. 45 prosent globalt). Flertallet (68 prosent) forventer at bruken og investeringene i offshoring og outsourcing vil opprettholdes i 2020.

*Til tross for at cybertrusselen og antall cyberangrep øker mener 95 prosent av de norske IT-lederne at selskapet enten er veldig godt (20 prosent) eller godt (75 prosent) posisjonert for å identifisere og håndtere IT-sikkerhet og cyberangrep. 26 prosent av dem sier de har opplevd sikkerhetsbrudd eller cyberangrep de siste to årene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

KPMG og Harvey Nash CIO Survey 2019
KPMG og Harvey Nash CIO Survey 2019
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om KPMG

KPMG
KPMG
Sørkedalsveien 6
0369 Oslo

+47 04063https://kpmg.no

KPMG er et globalt nettverk med selskaper som leverer profesjonelle tjenester innenfor revisjon, regnskap, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. KPMG har rundt 207.000 ansatte i 153 land og i KPMG Norge jobber det mer enn 1200 ansatte fordelt på 25 kontorer. Fageksperter fra ulike forretningsområder og bransjer jobber side om side for å levere fremtidsrettede og innovative prosjekter som skaper verdi for virksomheter i privat og offentlig sektor. 

Følg saker fra KPMG

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KPMG på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KPMG

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom