IRMI Group

Norske IRMI Group avdekket og stoppet produksjon av varemerkeforfalskninger i Kina

Share

Norske IRMI Group under ledelse av May Martinsen gjennomførte, på vegne av det Japanske konsernet Unicharm, en suksessfull aksjon mot flere produksjonsfasiliteter i Kina mot varemerkeforfalsknere. Dette ble gjennomført etter flere måneder med undersøkelser, datainnhenting og monitorering utført av IRMI Group sine etterforskere og i tett samarbeide med kinesiske politimyndigheter PSB og LEA.

PSB og LEA tar beslag i forfalskede varer
PSB og LEA tar beslag i forfalskede varer

Det ble konfiskert og lagt beslag på større volum av forfalskede varer både inne hos produksjonen og lagrene.Totalt ble det konfiskert over 200.000 pakker av falske Unicharm produkter. IRMI Group har siden November 2018 vært hyret inn for å avdekke forfalskninger i Kina, hvor flere måneder med monitorering, digital og fysisk datainnhenting gav gode resultater og avdekket nok data om produksjonen og bakmennene. Dette gav et tilfredstillende nok resultat til å kunne aksjonere. Undersøkelsene og aksjonene avdekket 2 større produksjonsfasiliteter i Quanzhou city i Fujian Provinsen. LEA og PSB stoppet produksjonen og bakmennene ble arrestert.

Kampen mot forfalskninger

Handel av falske varemerker tilrettelegger og skaper profitt for organisert kriminelle nettverk og påfører store kostnader for både stat og virksomhetene. Statusrapport 2016 fra OECD viser at handel av forfalskede varer har økt fra US$461 milliarder og nå opp til US$509 milliarder. Ifølge den ferske statusrapporten 2019 fra EUIPO, viser sektorundersøkelser store tap for 11 sektorer. De totale tapene utgjorde EUR 92 milliarder per år i perioden 2012 – 2016.

«I en digital globalisering, ser man en økning på forfalskninger som blir solgt og eksportert i høyere fart og volum enn før. Og metodene blir bare mer avanserte. Virksomhetene taper store markedsandeler og omdømmetap. Dette er bare noen av de mange konsekvensene. Vi ønsker å være en bidragsyter og støttepartner for virksomhetene, i kampen mot det illegale markedet» sier May Martinsen, administrerende direktør i IRMI Group.

«Handel av forfalskede varer stjeler inntekter fra både selskapene og myndigheter, og tilrettelegger andre kriminelle aktiviteter. Det kan også sette konsumentenes helse og sikkerhet i fare. Forfalskninger blomstrer i områder hvor det er dårlig styring. Det er essensielt at vi gjør mer for å beskytte immaterielle rettigheter og adresserer korrupsjon» sier Marcos Bonturi, direktør for offentlig styring i OECD.

Falske varer som kan påvirke helse og sikkerhet kan blant annet være medisiner, medisinsk utstyr, bildeler, flydeler, leker, mat, kosmetikk og elektronikk.

IP Anti Counterfeiting
More videos

Keywords

Contacts

For ytterligere informasjon, kontakt

Marco Posser

Digital marketing lead

E-mail: mp@irmigroup.com
(Må kontaktes på Engelsk)

Images

PSB og LEA tar beslag i forfalskede varer
PSB og LEA tar beslag i forfalskede varer
Download
Produksjonen og bakmennene ble monitorert døgnet rundt i forkant av aksjonen
Produksjonen og bakmennene ble monitorert døgnet rundt i forkant av aksjonen
Download
Over 200.000 pakker ble beslaglagt
Over 200.000 pakker ble beslaglagt
Download
Store mengder av sanitær produkter ble beslaglagt
Store mengder av sanitær produkter ble beslaglagt
Download
May Martinsen er administrerende direktør i IRMI Group
May Martinsen er administrerende direktør i IRMI Group
Download

Links

About IRMI Group

IRMI Group
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

Kort om IRMI Group

IRMI Group leverer globale compliance og datainnhentingstjenester for due diligence og etterforskning til internasjonale virksomheter, finans, advokater og ledere. En av tjenesteområdene er IP divisjonen, som fokuserer på å forebygge, monitorere, avdekke og stoppe IP kriminalitet.

Besøk nettsidene her