Direktoratet for byggkvalitet

Norske bolighus må tilpasses klimaendringene

Del
Boligen er det mest verdifulle mange av oss eier. Men den vil kunne koste oss dyrt. Klimaendringene sørger for det.
Vi opplever stadig oftere ekstremvær og norske bolighus og eiendommer må tilpasses klimaendringene. Foto: Hilde Roaldsnes
Vi opplever stadig oftere ekstremvær og norske bolighus og eiendommer må tilpasses klimaendringene. Foto: Hilde Roaldsnes

Kronikk av Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet

Vi trenger ikke lenger vente og se. Klimaendringene herjer med oss allerede. Og det vil bli verre. Land og regioner over hele verden opplever styrtregn, flom, tørke og orkaner i et helt annet omfang enn tidligere.

Ekstremvær vil ramme oss alle

Også her i landet opplever vi mer ekstremvær enn før. Da er uværet så kraftig at det er fare for liv og verdier. Klimaprognosene for de neste 80 årene viser at vi vil få et varmere, villere og våtere klima. Antallet dager med kraftig nedbør vil doble seg.

Veldig mange nordmenn eier sitt eget hus. Særlig utenfor byene bor vi ofte i eneboliger eller flermannsboliger. Bare når vi ser på eneboliger, har vi nærmere 1,3 millioner av disse. De som har muligheter - praktisk og økonomisk - er gjerne opptatt av å energieffektivisere huset for å spare strøm i et dyrt og usikkert energimarked. Å skulle bruke store midler på å sikre boligene mot klimaendringene, vil mange ikke ha økonomi til, i alle fall ikke på kort sikt.

Klimatilpasning i to dimensjoner

Store deler av den norske bygningsmassen ble bygget for mer enn 40 år siden. Eldre boliger ble bygget for andre værforhold enn det vi opplever i dag og vil møte i framtiden. Dette betyr at på sikt må mange av oss gjøre utbedringer på eiendommen.
På grunn av klimaendringene må boligeiere nå tenke klima i to dimensjoner. På den ene siden skal vi bruke mindre strøm. Husene må derfor enerigeffektiviseres, med tykkere isolasjon, vinduer som isolerer bedre eller varmepumper. På den andre siden må vi sikre eiendommene våre mot et klima de ikke var bygget for – mot mer nedbør og overvann.
Alle som planlegger tiltak på hus eller tomt, bør tenke langsiktig og snakke med fagfolk. Lokale håndverkere kan hjelpe deg med å velge materialer og produkter som tåler påkjenningene der du bor.

Fire råd til huseiere

I Direktoratet for byggkvalitet er vi spesielt opptatt av å gi huseiere råd om å tilpasse eiendommen til et endret klima. Her er våre fire viktigste råd:

Sikre huset mot vannlekkasjer

For hus som er 40 år eller mer, er det smart å legge en plan for å utbedre eller skifte tak. Våtere vær øker også sannsynligehten for vannskader i kjelleren. Ny drenering kan bli nødvendig for å lede vannet godt vekk fra husveggen.

Unngå overvann på eiendommen

Med styrtregn og store nedbørsmengder så kommer det mye vann på en gang. En tomt med mye asfalt, belegningsstein og heller kan gi et problem ved styrtregn. Blomsterbed, plen og grus vil bidra til å la vannet trekke ned i bakken.

Bruk fagfolk

Det er mange flinke fagfolk der ute. Kontakt en lokal entreprenør, snekker eller ditt nærmeste byggevarehus. De kan hjelpe med å vurdere tilstanden på hus og tomt og foreslå hva som bør prioriteres først.

Tenk langsiktig

Huseiere som planlegger langsiktig, unngår at alle kostnadene kommer på en gang. De som tar det viktigste først, kan enklere fordele kostnadene over flere år.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vi opplever stadig oftere ekstremvær og norske bolighus og eiendommer må tilpasses klimaendringene. Foto: Hilde Roaldsnes
Vi opplever stadig oftere ekstremvær og norske bolighus og eiendommer må tilpasses klimaendringene. Foto: Hilde Roaldsnes
Last ned bilde
Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: Direktoratet for byggkvalitet
Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: Direktoratet for byggkvalitet
Last ned bilde

Om Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

+47 22 47 56 00http://dibk.no

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Vårt arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører.

En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet - spesielt i byggenæringen og kommunene - om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.
Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål:

  1. Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
  2. Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for byggkvalitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom