Kystverket

Norsk teknologi i verdenstoppen

Del

31 leverandører kjempet om å vinne oppdraget med å sikre GNSS (GPS)-signal i innovasjonspartnerskap med Kystverket. I siste runde stod slaget mellom polske Nav Sim og norske AD Navigation.

Kystverket vil øke sjøsikkerheten ved å utvikle et portabelt støtteverktøy som kan varsle losen om interferens på GSNN-signal. Foto: Jostein Geitung Larsen / Kystverket
Kystverket vil øke sjøsikkerheten ved å utvikle et portabelt støtteverktøy som kan varsle losen om interferens på GSNN-signal. Foto: Jostein Geitung Larsen / Kystverket

GNSS-signal er et viktig støtteverktøy for losen, spesielt i større operasjoner og trange farvann der marginene er små. Kystverket ønsker derfor å utvikle ny, portabel sensorteknologi for å gjøre GNSS-signal i navigasjonsverktøy mindre sårbare.

Stor interesse fra hele verden
Målet med innovasjonspartnerskapet var å finne bedrifter som kan bidra til å utvikle fremtidens støtteverktøy for lostjenesten. Etter en utlysning gjennomførte Kystverket en-til-en møter med hele 31 leverandører fra inn- og utland. Disse ble vurdert ut fra en rekke kriterier.

– Syv leverte tilbud, noen i partnerskap, og etter grundige evalueringsprosesser ble tallet redusert til fire. I finalerunden var det svært tett mellom de to siste kandidatene. Begge leverte omfattende, gode og detaljerte tilbud. Valget falt til slutt på AD Navigation, som hadde en høyere grad av innovasjon og robusthet, og scoret generelt noe høyere på kvalitet, sier losdirektør Erik Blom.

Fleksibelt og skalerbart
Støtteverktøyet som skal utvikles består av moduler som tilpasses oppdraget.
– Alt fra en liten boks som losen tar med seg ombord for å koble seg til skipet, til flere enheter for å øke nøyaktighet og robusthet på mer krevende losoppdrag. Støtteverktøyet har også en skytjeneste som tilbyr økt funksjonalitet og støtte, samt varsling til andre eksterne ved oppdagelse av degradering av GNSS-signalet, forklarer prosjektleder Odd Sveinung Hareide i Kystverket.

Glade vinnere
–AD Navigation er stolte av at vi i samarbeid med Kystverkets lostjeneste skal utvikle fremtidens støttesystem for losene. Vi har siden 2004 utviklet og levert markedsledende navigasjonsteknologi tilpasset loser, og vi har klare ambisjoner å opprettholde en sterk posisjon i markedet med et ledende produkt, forteller Lorentz Ryan, daglig leder i AD Navigation, som er norskeid og holder til i Tønsberg.

Norsk teknologi i verdenstoppen
– Såkalt «jamming» (interferens) og «spoofing» (narring) er vanligere enn vi liker å tro. Hovedmålet vårt med prosjektet er å øke sjøsikkerheten ved å utvikle et portabelt støtteverktøy som kan varsle losen om interferens. Nivået i konkurranse var høyt, og vi er glade for at norske selskaper konkurrerer i verdenstoppen på utvikling av ny teknologi, sier Odd Sveinung Hareide i Kystverket.

Gir positive ringvirkninger
Hareide tror også at dette prosjektet vil bidra til økt sikkerhet generelt.
– Problemstillingen med interferens er ikke er unik for sjøfart, og vi tror en slik sensorteknologi vil være til stor nytte for andre samfunnsaktører. Vi samarbeider blant annet med Norsk Romsenter, som følger prosjektet tett, sier han.

Støttes av Innovasjon Norge
I 2020 fikk lostjenesten innvilget 8,55 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å utvikle et verktøy som skal hindre forstyrringer av GNSS-signal. Slike innovasjonspartnerskap bidrar til offentlig-privat samarbeid der partene utvikler helt nye løsninger for framtidens utfordringer.

– Innovasjon Norge sin målsetning med innovasjonspartnerskap er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet, og implementere disse. Vi er glade for at tildelingen er med på å styrke norske tjenester, samtidig som partnerskapet også styrker norsk industri, sier regiondirektør i Innovasjon Norge, Helge Gjerde.

Nøkkelord

Kontakter

Odd Sveinung Hareide, prosjektleder Kystverket +47 951 24 757
odd.sveinung.hareide@kystverket.no

Lorentz H. Ryan, daglig leder AD Navigation +47 979 74 004
lhr@adnav.com

Bilder

Kystverket vil øke sjøsikkerheten ved å utvikle et portabelt støtteverktøy som kan varsle losen om interferens på GSNN-signal. Foto: Jostein Geitung Larsen / Kystverket
Kystverket vil øke sjøsikkerheten ved å utvikle et portabelt støtteverktøy som kan varsle losen om interferens på GSNN-signal. Foto: Jostein Geitung Larsen / Kystverket
Last ned bilde
AD Navigation gikk til topps og skal utvikle ny teknologi sammen med Kystverket. Innovasjonspartnerskapet er støttet av Innovasjon Norge. Foto: Kystverket
AD Navigation gikk til topps og skal utvikle ny teknologi sammen med Kystverket. Innovasjonspartnerskapet er støttet av Innovasjon Norge. Foto: Kystverket
Last ned bilde
Skisser av det nye verktøyet, som kan være alt fra en enkel liten boks som losen tar med seg ombord og kobler seg til skipet, til flere enheter på mer krevende losoppdrag. Illustrasjon: AD Navigation
Skisser av det nye verktøyet, som kan være alt fra en enkel liten boks som losen tar med seg ombord og kobler seg til skipet, til flere enheter på mer krevende losoppdrag. Illustrasjon: AD Navigation
Last ned bilde
Såkalt «jamming» (interferens) og «spoofing» (narring) er vanligere enn vi liker å tro. Innovasjonspartnerskapet skal øke sjøsikkerheten ved å utvikle et portabelt støtteverktøy som kan varsle losen om interferens. Illustrasjon: Innovativeannskaffelser.no
Såkalt «jamming» (interferens) og «spoofing» (narring) er vanligere enn vi liker å tro. Innovasjonspartnerskapet skal øke sjøsikkerheten ved å utvikle et portabelt støtteverktøy som kan varsle losen om interferens. Illustrasjon: Innovativeannskaffelser.no
Last ned bilde
Losdirektør Erik Blom. Foto: Marianne Henriksen /Kystverket
Losdirektør Erik Blom. Foto: Marianne Henriksen /Kystverket
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

Gode vilkår for sjøtransporten i ny Nasjonal transportplan19.3.2021 13:03:05 CET | Pressemelding

Stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan 2022 – 2033 blei lagt fram i dag. – Eg er nøgd med at vi har fått gjennomslag for våre prioriteringar. Transportplanen inneheld enkeltprosjekt med stor samfunnsnytte og har store nok overordna rammer til at vi kan fortsette satsinga innanfor sjøsikkerheit, teknologiutvikling og miljøberedskap til beste for sjøtransporten, seier kystdirektør Einar Vik Arset.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom