Lundin Norway

Norsk sokkels beste ettåring

Del

Olje- og gassproduksjonen fra Edvard Grieg-plattformen startet for akkurat ett år siden. Siden da har produksjonen vært i gang 96 % av tiden. Det er etter all sannsynlighet ny rekord for en nybygd plattform på norsk sokkel.

Lundin Norway sine offshore-ansatte sørger for rekordhøy stabilitet i produksjonen.
Lundin Norway sine offshore-ansatte sørger for rekordhøy stabilitet i produksjonen.

Man må alltid regne med noen utfordringer forbundet med oppstart av en så kompleks installasjon som en oljeplattform er, og at det vil være flere perioder man ikke kan produsere olje og gass. Edvard Grieg skiller seg ut fra dette mønsteret ved at produksjonen har gått så godt som kontinuerlig siden oppstart 28. november 2015. Man har ikke hatt alvorlige hendelser om bord, og det produseres også mer olje og gass enn man har regnet med.

Ny "sokkel-rekord"
"Edvard Grieg er rett og slett et eventyr", sier driftsdirektør Kari Nielsen i Lundin Norway. "Vi tror det aldri har skjedd før at en ny plattform på norsk sokkel har levert slike resultater i sitt første år. Det normale er gjerne mellom 40 og 60 prosent i oppstartfasen, og gradvis bedre etter noe tid. Edvard Grieg har derimot produsert nærmest kontinuerlig helt fra starten. Og når det gjelder de siste små prosentene opp til 100, så er det i all hovedsak planlagt stans for vedlikehold og klargjøring", sier Nielsen.

"Årsakene til suksessen er selvsagt mange", sier Kari Nielsen. "Men på overordnet nivå handler dette om to ting; Erfarne og dyktige folk, og svært god kvalitet på alle deler av plattformen".

Made in Norway
Da Lundin inngikk hovedkontraktene for bygging av Edvard Grieg, ble leveransedyktighet, kvalitet og erfaring fra utbygginger i Nordsjøen tillagt stor vekt. Som resultat av disse kriteriene ble størsteparten av byggearbeidene gjort i Norge, med Kværner som hovedkontraktør og en lang rekke norske og utenlandske underleverandører. Detaljprosjektering (engineering) er gjort av Aker Solutions, boligkvarter og helikopterdekk er levert av Apply Leirvik, mens bygging av understell er gjort ved Kværner Verdal. Plattformdekket er bygget ved Kværner Stord og hos Aker Solutions i Egersund. Saipem var ansvarlig for de marine operasjonene.

"Å velge norske kontraktører ga oss en ekstra trygghet", sier Karl-Petter Løken, prosjektleder for utbyggingen av Edvard Grieg. "Vi hadde fordelen av geografisk nærhet og få språklige og kulturelle barrierer, noe som resulterte i et veldig nært og godt samarbeid. Men det viktigste var likevel erfaring og kompetanse. Kværner og deres underleverandører har lang erfaring med utbygginger for norsk sokkel. Dette har bidratt til at vi har fått en plattform med meget god kvalitet", sier Løken.

Gode vekslinger
Edvard Grieg er Lundin Norway sin første egenopererte plattform. Derfor har man parallelt med utbyggingen også etablert en helt ny driftsorganisasjon.

"Vi rekrutterte tilsammen mer enn 100 mennesker som skulle sørge for effektiv og sikker produksjon fra Edvard Grieg-feltet. Hele driftsorganisasjonen var på plass mens plattformen ennå var på verftet", sier Kari Nielsen. "Dermed hadde vi tid til å få på plass rutiner og arbeidsprosesser, og til å gjøre oss kjent med installasjonen mens den ennå lå på land. I tillegg hadde vi meget godt samarbeid mellom prosjektteamet som hadde ansvaret for utbyggingen og teamet som skulle overta ansvaret for plattformen i produksjon", forteller Nielsen. Dette mener hun er et av suksesskriteriene for et vellykket første år.

På ettårsdagen for produksjonsstart produserer Edvard Grieg stabilt på et høyt nivå og man regner med å nå platåproduksjon på 100 000 fat oljeekvivalenter i døgnet i løpet av fjerde kvartal.

Edvard Grieg er designet som et feltsenter, og vil motta olje og gass fra nærliggende felt og framtidige feltutbygginger for videre prosessering. Etter planen skal prosessering av olje og gass fra Aker BPs Ivar Aasen starte i desember. Fra Edvard Grieg blir olje transportert via Granerørledningen til Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland, mens gass ledes i et separat rørsystem til St. Fergus i Skottland.

Kontakter

Bilder

Lundin Norway sine offshore-ansatte sørger for rekordhøy stabilitet i produksjonen.
Lundin Norway sine offshore-ansatte sørger for rekordhøy stabilitet i produksjonen.
Last ned bilde
Olje- og energiminister Tord Lien besøkte Edvard Grieg-plattformen i forbindelse med produksjonsstart. Nå har plattformen produsert nærmest sammenhengende i ett år, noe som er rekord på norsk sokkel. Lien står på dekk sammen med administrerende direktør i Lundin, Kristin Færøvik.
Olje- og energiminister Tord Lien besøkte Edvard Grieg-plattformen i forbindelse med produksjonsstart. Nå har plattformen produsert nærmest sammenhengende i ett år, noe som er rekord på norsk sokkel. Lien står på dekk sammen med administrerende direktør i Lundin, Kristin Færøvik.
Last ned bilde
Edvard Grieg-plattformen er installert på Utsirahøyden i Nordsjøen, 180 km vest for Stavanger.
Edvard Grieg-plattformen er installert på Utsirahøyden i Nordsjøen, 180 km vest for Stavanger.
Last ned bilde

Om Lundin Norway

Lundin Norway
Strandveien 4
1366 Lysaker

+47 67 00 20 00https://lundin-energy-norway.com/

Lundin startet som et leteselskap, og har utviklet seg videre til en erfaren utbygger og driftsoperatør. I dag leter vi ikke bare etter olje og gass. Vi utforsker nye ideer og nye løsninger. Når vi finner det vi søker etter, blir vi litt bedre. Når vi ikke finner det, blir vi litt klokere.

Følg pressemeldinger fra Lundin Norway

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lundin Norway på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lundin Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom