Statskog SF

Norsk rypeforvaltning vekker internasjonal interesse

Del

Nå skal 50 000 rypejegere ut i fjellet. Norge viser vei internasjonalt med bærekraftig forvaltning av bestanden.

Fjellrype  Foto: Steinar Johansen
Fjellrype Foto: Steinar Johansen

- Norge er i front på reelle tall for rypeproduksjon og avskyting under jakta. Det gir oss et unikt grunnlag for en sikrere regulering av jakta, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget.

Statskogs modell hviler på Breisjøberget egen doktorgrad i rypeforvaltning. Nå presenterer statsforetaket modellen gjennom en egen webplattform statskog.no/rypeforvaltning  som er kvalitetssikret av landets fremste rypeforskere.

Innsyn og tillit

I år viser tellingene at rypejakt kan tillates på store deler av Statskogs jaktområder i Norge. Områder i indre Troms som har vært stengte i flere år, åpnes nå igjen. Enkelte områder i ytre Troms stenges fordi bestanden ikke tåler jakt, slik som på Senja.

- Vår nye rypeweb skal gjøre det enkelt for alle å vite hvorfor vi både åpner og stenger for jakt. Dette håper vi kan styrke tilliten til bærekraftig viltforvaltning ytterligere, sier Breisjøberget.

Han har hatt flere internasjonale forskere på besøk som ønsker å lære mer om Statskogs forvaltning. Presentasjon av modellen på internasjonale kongresser vekker også oppsikt.

- Vi har tatt store steg de siste årene for å skaffe kunnskap om ryper og rypejakt, og det ser ut til at vi viser vei for resten av verden, sier Breisjøberget.

Norge tar ledertrøya

Landbruks- og matdepartementet har overtatt ansvaret for jaktbart vilt. Statssekretær Widar Skogan ser på Statskogs arbeid som viktig for å løfte den norske forvaltningen.

- Jeg er imponert over Statskogs forvaltning av rypebestanden, og at verden nå ser til Norge for å skaffe seg bedre kunnskap på området. Det er viktig og riktig at Norge tar denne ledertrøya, sier Skogan.

Jegerforbundet vil ha mer kunnskap

Også Norges Jeger- og Fiskerforbund heier fram forskning og kunnskap.

- Vi vil at både vi og etterkommerne våre kan nyte godt av de fantastiske ressursene som norsk natur byr på. Derfor er vi svært tilfredse med at Statskog følger oppfordringen vår om å være et lokomotiv i kunnskapsutviklingen for bærekraftig forvaltning, sier generalsekretær i NJFF, Eldar Berli.

Fakta om rypejakta

Rypejakta i Norge åpnes 10. september. I jaktåret 2020-2021 ble det felt 176 500 ryper fordelt på 48 500 jegere (tall fra SSB). Norges tre største rypefylker er Trøndelag, Innlandet og Troms og Finnmark.

Fylkesvis fangstfordeling i jaktåret 2020-2021:

2020-2021

Liryper

Fjellryper

SUM

Trøndelag - Trööndelage

45 100

10 100

55 200

Innlandet

24 000

4 700

28 700

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

18 500

10 000

28 500

Nordland - Nordlánnda

12 600

7 400

20 000

Viken

10 200

2 600

12 800

Vestland

4 800

6 700

11 500

Agder

5 200

2 100

7 300

Vestfold og Telemark

4 100

1 800

5 900

Møre og Romsdal

1 500

3 000

4 500

Rogaland

700

1 300

2 000

Oslo

-

-


Det har over tid vært en nedgang i rypebestand og antall felte ryper, noe som har ført rype inn på rødlista. Nedgangen har nå flatet ut, noe som kan lede til at rypa tas ut av rødlista.

Slik er utviklingen av felte ryper siste ti år:

Jaktsesong

Lirype

Fjellrype

SUM

2011-2012

150 350

78 650

229 000

2012-2013

77 500

42 400

119 900

2013-2014

99 850

51 700

151 550

2014-2015

140 000

82 450

222 450

2015-2016

111 450

63 500

174 950

2016-2017

118 100

63 800

181 900

2017-2018

107 200

59 600

166 800

2018-2019

124 000

57 900

181 900

2019-2020

104 200

45 100

149 300

2020-2021

126 800

49 700

176 500

Fokuset og utfordringene er ulike i de forskjellige verdensdelene. I deler av Asia er for eksempel tyvjakt for matauk et stort problem. I USA er det mest fokus på hvordan leveområdene for ulike arter påvirkes over tid. I Europa, og spesielt Skandinavia, forklares bestandssvingninger langt mer ut fra hvordan rovvilt påvirker bestandene

Det siste tiåret har Statskog samarbeidet med jegerne om fangstrapportering i store jaktområder. Samtidig har selskapet økt innsatsen mye innenfor taksering. Mer enn 1800 kilometer takseringslinjer gås nå for å estimere bestandene av rype og skogsfugl før hver sesong.

Samarbeidet med jegerne om fangstrapportering er unikt. I andre deler av verden brukes stort sett få og begrensede takseringer og spørreundersøkelser, noe som grunnlaget mer usikkert.

Nøkkelord

Kontakter

Jo Inge BreisjøbergetFagsjef jakt og fiske

90 75 21 14 / 742 31 000

jib@statskog.no

Widar SkoganStatssekretær Landbruks- og matdepartementet

kontakt via kom-sjef Ottar Løvik, tlf 481 40 477

Espen Farstad90 72 24 29 / 667 92 200

Informasjonssjef Norges Jeger- og Fiskerforbund

espen.farstad@njff.no

Trond Gunnar SkillingstadKommunikasjonssjef

+47 916 93 826 / +47 742 13 000

tgs@statskog.no

Bilder

Fjellrype  Foto: Steinar Johansen
Fjellrype Foto: Steinar Johansen
Last ned bilde
Gunnar Lien (adm.dir Statskog), Widar Skogan (statssekretær LMD) og Jo Inge Breisjøberget (fagsjef jakt og fiske, Statskog) Foto: Trond Gunnar Skillingstad
Gunnar Lien (adm.dir Statskog), Widar Skogan (statssekretær LMD) og Jo Inge Breisjøberget (fagsjef jakt og fiske, Statskog) Foto: Trond Gunnar Skillingstad
Last ned bilde
Fagsjef og rypedoktor i Statskog, Jo Inge Breisjøberget  Foto: Trond Gunnar Skillingstad
Fagsjef og rypedoktor i Statskog, Jo Inge Breisjøberget Foto: Trond Gunnar Skillingstad
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Følg pressemeldinger fra Statskog SF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom