Norsk institutt for naturforskning - NINA

Norsk oppdrettslaks rømmer til Sverige

Del

Ny studie viser at rømt oppdrettslaks fra Norge gyter i vassdrag på den svenske vestkysten og krysser seg med lokale villaksbestander.

Når rømt oppdrettslaks og villaks gyter til samme tid og i samme elv blandes gener fra rømt fisk inn i den lokale bestanden – det kan gi konsekvenser for avkommets overlevelse og reproduksjon. Foto: Rune Muladal
Når rømt oppdrettslaks og villaks gyter til samme tid og i samme elv blandes gener fra rømt fisk inn i den lokale bestanden – det kan gi konsekvenser for avkommets overlevelse og reproduksjon. Foto: Rune Muladal

Rømt oppdrettslaks er en av de største truslene mot villaksbestandene i Norge. Oppdrettslaks som forviller seg opp i norske elver og gyter kan gi uønskede krysninger mellom villaks og oppdrettslaks (hybrider). Oppdrettslaks er avlet fram med tanke på rask vekst og forsinket kjønnsmodning, egenskaper som er fordelaktige i matproduksjon. I elvene er det andre forhold som rår, og hybrider med gener fra både vill og oppdrettet laks er dårligere tilpasset det lokale miljøet enn villaks.

Genetisk innkrysning fra rømt oppdrettslaks er dokumentert i mange norske villaksbestander, og følges nøye gjennom et nasjonalt overvåkingsprogram. Resultatene fra en ny studie tyder på at den genetiske påvirkningen fra oppdrettslaks trolig forekommer i like stor grad langs den svenske vestkysten.

– Vi vet at oppdrettslaks kan vandre langt fra anlegget de har rømt fra, og funnene er derfor ikke særlig overraskende. Men dette er første gang vi faktisk dokumenterer at det skjer, sier Sten Karlsson, seniorforsker i NINA.

Oppdrettsgener i svenske vassdrag

Forskere fra NINA og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har samlet inn prøver fra fem svenske lakseelver på den svenske vestkysten. Både fra voksen fisk med mistenkelig opphav, og tilfeldige stikkprøver blant ungfisk. Fiskens genetiske opphav ble deretter analysert ved hjelp av metoder som NINA har utviklet. I samtlige elver fant forskerne at laksen har gener som stammer fra rømt oppdrettslaks. 

– Vi har lenge mistenkt at oppdrettslaks fra Norge også søker seg opp i vassdrag langs vestkysten av Sverige og gyter. Nå har vi fått bekreftet mistankene og ser behovet for mer overvåking også her, sier Stefan Palm, forsker ved SLU.

Funnene illustrerer hvor viktig det er å kartlegge omfanget av innkrysning fra rømt oppdrettslaks, ikke bare i Norge, men i hele utbredelsesområdet til villaks. 

– Med felles innsats over landegrensene kan vi forhindre videre negative konsekvenser for villaksen, sier Karlsson.      

Les artikkel:
Genetic evidence of farmed straying and introgression in Swedish wild salmon populations Aquaculture Environment Interactions

Kontakt: Sten Karlsson

Kontakter

Bilder

Når rømt oppdrettslaks og villaks gyter til samme tid og i samme elv blandes gener fra rømt fisk inn i den lokale bestanden – det kan gi konsekvenser for avkommets overlevelse og reproduksjon. Foto: Rune Muladal
Når rømt oppdrettslaks og villaks gyter til samme tid og i samme elv blandes gener fra rømt fisk inn i den lokale bestanden – det kan gi konsekvenser for avkommets overlevelse og reproduksjon. Foto: Rune Muladal
Last ned bilde
Det finnes rundt 20 lakseførende vassdrag langs den svenske vestkysten. Mange av disse elvene er små og sårbare for genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks. Foto: Erik Degerman
Det finnes rundt 20 lakseførende vassdrag langs den svenske vestkysten. Mange av disse elvene er små og sårbare for genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks. Foto: Erik Degerman
Last ned bilde
Kartet viser villaksbestander langs den svenske vestkysten. Prøver til studien ble samlet inn fra 1=Örekilsälven, 2=Göta älv, 3=Viskan, 4=Ätran, 5=Lagan, 6=Rönne å
Kartet viser villaksbestander langs den svenske vestkysten. Prøver til studien ble samlet inn fra 1=Örekilsälven, 2=Göta älv, 3=Viskan, 4=Ätran, 5=Lagan, 6=Rönne å
Last ned bilde

Om Norsk institutt for naturforskning - NINA

Norsk institutt for naturforskning - NINA
Norsk institutt for naturforskning - NINA
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

73 80 14 00http://www.nina.no

Følg pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk institutt for naturforskning - NINA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom