Partiet De Kristne

Norsk lov skal gjelda

Del

Partiet De Kristne (PDK) meinar at kunnskap om nærmiljøet er ein viktig faktor for å kunna tilretteleggja best mogeleg for innbyggjarane i fylket vårt. I ein del kommunar i Vestland pågår det no eit arbeid med ymse planverk. To av desse kommunane er Bømlo Kommune og Bjørnafjorden Kommune.

Partiet De Kristne (PDK) meinar at kunnskap om nærmiljøet er ein viktig faktor for å kunna tilretteleggja best mogeleg for innbyggjarane i fylket vårt.
Partiet De Kristne (PDK) meinar at kunnskap om nærmiljøet er ein viktig faktor for å kunna tilretteleggja best mogeleg for innbyggjarane i fylket vårt.

PRESSEMELDING FRÅ PARTIET DE KRISTNE VESTLAND

NORSK LOV SKAL GJELDA.

Partiet De Kristne (PDK) meinar at kunnskap om nærmiljøet er ein viktig faktor for å kunna tilretteleggja best mogeleg for innbyggjarane i fylket vårt.

I ein del kommunar i Vestland pågår det no eit arbeid med ymse planverk. To av desse kommunane er Bømlo Kommune og Bjørnafjorden Kommune. 

Frå administrasjonen vert det føreslått at ein skal leggja FN sine bærekraftmål til grunn for samfunnsutviklinga.  Bærekraftmåla er vedtekne av FN utan politisk behandling her i Norge.  Ingen parti har hatt dette i sine program. Dette vert derfor innført utan debatt, utan konsekvensutgreiing og utan at velgjarane har fått uttalt seg. 

Partiet De Kristne er eit nasjonalkonservativt parti, og nasjonen Norge er det PDK vil arbeida for, og vera tjener for.  Når Norsk lov ikkje er nemd i framlegget kan det tolkast som at Norsk Lov ikkje skal gjelda medan FN sine berekraftmål skal gjelda.  PDK godtek ikkje at Norsk lov ikkje skal leggjast til grunn for samfunnsutviklinga.

På denne bakgrunn fremja  PDK følgjande framlegg (tillegg til adm sitt framlegg)  både i Bømlo og Bjørnafjorden Kommunestyre.  «Likevel skal det leggjast til grunn at Norsk Lov skal gjelda og at kunnskap, kjennskap og nærleik til utfordringane i kommunen skal vera bærande faktor i arbeidet framover til beste for innbyggjarane i …..kommune.»

I Bømlo Kommunestyre fekk dette framlegget fleirtal med røystene til: PDK, Frp, Sp, H og uavhengig.

I Bjørnafjorden Kommunestyre fekk framlegget ikkje fleirtal. Dei som røysta for var 10 frå Frp, Krf, uavhengig og PDK (uavhengig).

At parti røysta mot at:

Norsk lov skal gjelda, at kunnskap, kjennskap og nærleik til utfordringane skal vera ein berande faktor er heilt utruleg.

For Partiet De Kristne er dette ei viktig sak som partiet vil kjempa for i Kommunestyre, Fylkesting og Storting.

Lars-Kåre Katla

Kommunestyrerepr. PDK Bømlo

Magne Djuvik

Kommunestyrerepr. Uavhengig Bjørnafjorden

Medlem PDK

Nøkkelord

Bilder

Partiet De Kristne (PDK) meinar at kunnskap om nærmiljøet er ein viktig faktor for å kunna tilretteleggja best mogeleg for innbyggjarane i fylket vårt.
Partiet De Kristne (PDK) meinar at kunnskap om nærmiljøet er ein viktig faktor for å kunna tilretteleggja best mogeleg for innbyggjarane i fylket vårt.
Last ned bilde

Om Partiet De Kristne

Partiet De Kristne
Partiet De Kristne
Postboks 260
4802 Arendal

459 08 400https://dekristne.no/

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.

Følg pressemeldinger fra Partiet De Kristne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Partiet De Kristne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Partiet De Kristne

Slå ring rundt Stortinget6.8.2021 09:18:27 CEST | Pressemelding

Vi ønsker å slå ring rundt Stortinget for våre barn og familier. Det biologiske prinsippet er brutt med dagens barneverns politikk og vi ser ikke endringer i dagens samfunn selv med 11 dommer mot Norge fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Høyesterett slår fast brudd på EMK artikler i 2020, selv om de har vært med på å avvise disse sakene i Høyesterett tidligere. Rundskriv til dagens barnevernskontorer endrer ikke holdninger eller retning for å etterleve menneskerettighetene i Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom