Forskningsrådet

Norsk lansering av IEAs veikart til globalt nullutslipp 2050 med Fatih Birol

Del

24. juni vil IEA-sjef Fatih Birol presentere hovedfunn og budskap fra nullutslippsrapporten for et norsk publikum. Birol er med på video. Etterpå vil Forskningsrådet, NHO og LO kommentere rapporten.

IEAs nylig fremlagte veikart for globalt nullutslipp innen 2050 har skapt stor oppmerksomhet verden over. Rapporten viser at det er mulig å oppnå netto nullutslipp innen 2050, men at det vil kreve svært ambisiøse grep og at det haster å ta disse nå. Dette vil innebære en total omlegging av verdens energisystem – det vil si energiproduksjon og energibruk – i alle nærings- og samfunnssektorer.

Veikartet til globalt nullutslipp inkluderer mer enn 400 milepæler, og peker på nødvendigheten av en massiv oppskalering av innsatsen for å utvikle og å ta i bruk nye teknologiløsninger. Overgangen til globalt nullutslipp vil gi utfordringer for Norge, men også store muligheter for næringslivet på områder der vi har kompetanse og fortrinn til å levere løsninger verden trenger for å nå målet.

Dato: 24. juni

Tid: 11.00 - 12.45

Arrangementet streames. 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

91 forskningsprosjekter skal møte utfordringer i samfunn og næringsliv23.6.2021 09:05:00 CEST | Pressemelding

Regjeringen finansierer gjennom Forskningsrådet nesten 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. Forskningsorganisasjonene utfører prosjektene i samarbeid med aktører fra det offentlige og næringslivet. Prosjektene skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom