Norsk kunst profileres tungt ombord på Røkkes nye forskningsskip

Del

Magne Furuholmen har fått hovedansvaret for å bygge opp en stor samling norsk kunst ombord på det nye forsknings- og ekspedisjonsskipet REV (Research Expedition Vessel). Dette blir dermed også en internasjonal arena for unge norske kunstnerskap.

- Forskningsskipet vil bli et visningssted for norsk kunst med fokus på unge kunstnerskap av høy kvalitet og med stort internasjonalt potensiale. Unge norske kunstnerskap defineres ikke primært av alder og det er heller ikke en betingelse at kunstnerne er født i Norge, men at de er del av den norske kunstscenen, sier Magne Furuholmen. 

Skipet er planlagt ferdigstilt i 2020. Forskningen og ekspedisjonene vil konsentrere seg om verdenshavenes utfordringer, og være spesielt rettet mot konkrete løsninger for blant annet å rense havet for plast. Kjell Inge Røkke er initiativtaker og eier av fartøyet, og hans selskap X Four-10 står for planlegging og drift.

REV har også ambisjon om å bli en flytende tenketank - et internasjonalt akademisk og kulturelt møtepunkt for ansvarlig forvaltning av havets ressurser. 

Det planlegges et residency-program for kunstnere ombord. Kunsten ombord er tenkt som en viktig aktør i dialogene rundt havets forfatning, ikke en ren utsmykning av skipet.

Magne Furuholmen har ansatt kunsthistoriker og kunst-teoretiker Åse Kamilla Aslaksen som co-kurator i prosjektet. Hun har bakgrunn fra blant annet Statoil Art Program og Galleri Würth. 

- Kjell Inge Røkke ønsker et litt annerledes blikk på norsk samtidskunst til en samling som vil bli en viktig og integrert del av skipets identitet og profilering. 

Jeg opplever dette som et unikt og meget generøst tiltak overfor kunst-Norge, sier Furuholmen.

Om prosjektet:
Kjell Inge Røkke har sammen med Nina Jensen etablert et selskap med en visjon om å bidra til å redde verdenshavene. Selskapet REV bygger på tre bærebjelker: 

1.     Verdens største forsknings- og ekspedisjonsskip:

  • Skipet som er 182,9 m er under utbygging og skal etter planen sjøsettes i 2020.
  • Skipet skal samle forsknings- og kunnskapsmiljøer fra hele verden for å innhente kunnskap, utvikle løsninger og samle plastavfall. Kapasitet: 60 forskere og 30 crew.
  • Skipet er utviklet av Vard Design i Ålesund i tett samarbeid med Kjell Inge Røkke og designeren Espen Øino.
  • Initiativet bygger på et samarbeid med WWF.

2.     Verdenshavenes hovedkontor:

  • REV har ambisjoner om å bygge Verdenshavenes hovedkontor på Fornebu.
  • Bygget skal være en arena for forskere, næringsliv, frivillige organisasjoner, ulike havmiljøer og den øvrige befolkning. Samarbeidsavtale med UN Environment Programme.

3.     Verdenshavenes dataplattform:

  • Digital tjeneste som samler alle data om og fra havet.
  • Dataene skal være tilgjengelig for internasjonale forskningsmiljøer som på tvers skal kunne drøfte problemstillinger og utarbeide løsninger for de miljøutfordringer verdenshavene står overfor.

For info om REV, kontakt;
Tone Nymoen, Marketing and Communication Manager, X Four-10/REV
mob: 913 84 404

For info om kunstprogrammet ombord, kontakt:
Co-kurator Åse Kamilla Aslaksen, Trafo Kunstproduksjon AS, aak@trafokunstprod.no

Om X Four-10

X Four-10