GlobeNewswire by notified

Norsk Hydro: Slovalco stanser produksjonen av primæraluminium

Del

Hydros majoritetseide aluminiumsverk i Slovakia, Slovalco, har besluttet å stanse produksjonen av primæraluminium. Nedstengingen fullføres innen utgangen av september 2022.

Beslutningen om å stanse produksjonen av primæraluminium ved Slovalco kommer som en følge av svekkede rammebetingelser og høye strømpriser, som ikke viser tegn til bedring på kort sikt. Støperiet i Slovalco vil fortsette produksjonen av 75.000 tonn resirkulert aluminium som årlig går til kunder i regionen.

– Slovalco er et veldrevet og moderne primæraluminiumsverk, godt posisjonert for å levere aluminiumsprodukter av høy kvalitet til europeiske kunder. Det er beklagelig at det ikke har vært mulig å sikre fortsatt drift av primærproduksjonen ved anlegget, sier Ola Sæter, leder for Hydros primærproduksjon og styreleder i Slovalco.

– Slovakia har ikke fått på plass konkurransedyktige rammebetingelser for CO2-kompensasjon i EU. Dette har hindret Slovalco i å inngå langsiktige kraftkontrakter, og anleggets nåværende kontrakt løper ut ved utgangen av 2022. Med dagens rammebetingelser i Slovakia og de europeiske kraftprisene ville Slovalco gått på betydelige økonomiske tap dersom selskapet fortsatte driften utover 2022, sier Sæter.

Slovalco reduserte sin årlige produksjonskapasitet på 175.000 tonn primæraluminium med 40 prosent i slutten av 2021 og begynnelsen av 2022, og produserer i dag på 60 prosent av kapasiteten. Når primærproduksjonslinjene ved Slovalco nå stenges ned, klargjøres linjene samtidig for å kunne gjenoppta driften på et senere tidspunkt hvis markedet og rammebetingelsene tillater det. Nedstengingsprosessen vil starte om kort tid og fullføres senest innen utgangen av september 2022.

Slovalco har samtidig gått ut av gjenværende sikringsposisjoner for kraft, metall og råvarer. Dette vil gi en samlet positiv effekt på justert EBITDA på om lag 1,6 milliarder kroner (100 prosent) i andre halvår 2022. Den totale kostnaden for produksjonsavslutningen er begrenset.

Beslutningen om å stanse primærproduksjonen vil berøre 300 av Slovalcos heltidsansatte. I tillegg kommer redusert behov for tjenester fra leverandører i regionen. Det er satt i gang en prosess for å bistå de ansatte som er berørt.

Slovalco er et fullt konsolidert aluminiumverk i Hydro, eid 55,3 prosent av Hydro Aluminium AS og 44,7 prosent av Penta Investments Group. Slovalco har en årlig produksjonskapasitet på 175.000 tonn primæraluminium og en støperikapasitet på rundt 250.000 tonn.

Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Mediakontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 20233.10.2022 10:00:00 CEST | Pressemelding

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl, Jan Svedjebrant, SCA Pensionsstiftelser m fl, Mikael Schmidt, Essity Pensionsstiftelser m fl, samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört,

Nominating committee ahead of Industrivärden’s 2023 AGM3.10.2022 10:00:00 CEST | Press release

In accordance with a resolution for the Nominating Committee made by the 2011 Annual General Meeting, and which applies until further notice, the Chairman of the Board is assigned the task of contacting four shareholders from among the largest registered shareholders in terms of votes in Euroclear Sweden AB's printout of the shareholder register as per the last business day in August, who each appoints one representative who is not a director on the Company's board, to form together with the Chairman of the Board a Nominating Committee for the time until a new Nominating Committee has been appointed. The Nominating Committee appoints a committee chair from among its members. The composition of the Nominating Committee shall be made public not later than six months before the next Annual General Meeting. No fee is payable for work on the Nominating Committee. Accordingly, the Nominating Committee has the following composition: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Bo Damberg, Jan Walla

Sampo plc: Managers’ Transactions (Wahlroos/Alectoris AS)3.10.2022 08:55:00 CEST | Press release

SAMPO PLC MANAGERS’ TRANSACTIONS 3 October 2022 at 9:55 am Sampo plc: Managers’ Transactions (Wahlroos/Alectoris AS) Sampo plc (business code 0142213-3) has received the following notification under Article 19 of the Market Abuse Regulation. The transaction concerns the change of ownership in Alectoris AS. After the transaction, Wahlroos doesn’t have controlling interest in Alectoris AS. ____________________________________________ Person subject to the notification requirement Name: Björn Wahlroos Position: Member of the Board/Deputy member Issuer: Sampo plc LEI: 743700UF3RL386WIDA22 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 20225/5/4 ____________________________________________ Transaction date: 2022-09-27 Venue not applicable Instrument type: SHARE ISIN: FI0009003305 Nature of the transaction: GIFT, DONATION OR INHERITANCE (MADE) Transaction details (1): Volume: 570,000 Unit price: 0 N/A Aggregated transactions (1): Volume: 570,000 Volume weighted average price: 0 N/

Norsk Hydro: Status share buyback program3.10.2022 08:10:00 CEST | Press release

Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share buyback program: March 29, 2023 Overview of transactions: Date Aggregate daily volume (no. of shares) Volume weighted average price (NOK) Total transaction value (NOK) 26.09.2022177 00055.919 895 23827.09.2022170 00057.779 820 30528.09.2022178 00055.879 945 44729.09.2022170 00057.679 803 52630.09.2022170 00058.539 950 746Total transactions under the program:865 00057.1349 415 263 Following the above listed transactions, Norsk Hydro ASA owns a total of 17 317 403 shares, corresponding to 0.84% of Norsk Hydro ASA's share capital. Attachment: An overview of all the completed transactions under the program for the dates specified above is attached to this notification and available on www.newsweb.no. This is information that Norsk Hydro ASA is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse

Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer3.10.2022 08:10:00 CEST | Pressemelding

Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023 Oversikt over transaksjoner: Date Aggregate daily volume (no. of shares) Volume weighted average price (NOK) Total transaction value (NOK) 26.09.2022177 00055,919 895 23827.09.2022170 00057,779 820 30528.09.2022178 00055,879 945 44729.09.2022170 00057,679 803 52630.09.2022170 00058,539 950 746Total transactions under the program:865 00057,1349 415 263 Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 17 317 403 egne aksjer, tilsvarende 0,84% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital. Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no. Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav