GlobeNewswire

Norsk Hydro: Kapitalmarkedsdag 2020 - Utnytter muligheter der kompetanse samsvarer med megatrender

Del

Hydros strategiske retning fram mot 2025 tar utgangspunkt i to hovedområder: Selskapet vil styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium og vokse innen resirkulering og ny fornybar energi. Dette er hovedtemaene på Hydros Kapitalmarkedsdag 2020.

På årets kapitalmarkedsdag vil Hydro presentere sin strategiske retning fram mot 2025, og gi en oppdatering av status på lønnsomhets- og bærekraftmålene som ble kunngjort i 2019.

– Vi har generert kontantstrøm, kuttet kostnader og levert omfattende driftsforbedringer i hele selskapet, noe som gir oss et solid grunnlag for vår vekstagenda. Nå hever vi lista, og setter oss nye og ambisiøse forbedringsmål for 2025, sammen med en klar strategi om å gjøre Hydro til en lønnsom og bærekraftig leder i vår industri, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Forbedringsarbeidet i rute

I 2020 har Hydro fokusert på å holde hjulene i gang, og opprettholde et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Til tross for et krevende marked, har Hydro hatt som mål å posisjonere selskapet for framtiden. Hydros forbedringsprogram er fortsatt i rute mot målet om 4,1 milliarder kroner i forbedringer i 2020, og alle forretningsområdene har oppnådd mer enn de kostnadsambisjonene de har hatt for året. Forbedringsprogrammet har, sammen med en frigjøring av arbeidskapital og reduserte investeringer, bidratt til høyere kontantstrøm i 2020. Den strategiske gjennomgangen av Valsede Produkter går framover.

En viktig drivkraft for Hydros forbedringer i 2020 har vært opptrapping av produksjonen og en mer robust virksomhet i bauksitt- og aluminiumsenheten i Brasil. Alunorte ligger an til å levere et aluminavolum som tilsvarer rundt 90 prosent av full kapasitet i fjerde kvartal 2020. Hydro har også spilt en viktig rolle i lokalsamfunnet i Brasil i forbindelse med covid-19-pandemien .

– Den brasilianske organisasjonen har gjort store framskritt i arbeidet med å øke anleggenes integritet og gjøre dem mer robust, samtidig som de har klart å ivareta helse og sikkerhet under den globale pandemien, sier Aasheim.

Hydros overordnede ambisjon om å redusere CO2-utslippene med 30 prosent innen 2030 er fortsatt i rute. Hydro har som mål å erstatte brenselolje med naturgass som energikilde for Alunorte-raffineriet, noe som bidrar betydelig til målet om redusert klimapåvirkning. Neste steg vil være å elektrifisere kullfyrte kjeler ved Alunorte. Hydro har også undertegnet intensjonsavtaler for utvikling av sol- og vindkraftprosjekter, for å levere fornybar energi til en attraktiv kostnad.

Vil styrke posisjonen innenfor lavkarbonaluminium

I tiden fram mot 2025 vil Hydro styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium. Flere av de globale megatrendene understøtter økt etterspørsel etter aluminium. Etterspørselen etter aluminium i bilsektoren ventes å øke med 6,2 millioner tonn innen 2030, med en årlig vekstrate på 5,2 prosent, ifølge analysebyrået CRU. Samtidig ventes etterspørselen etter aluminium til drikkebokser å øke med 3 millioner tonn og en årlig vekstrate på 4,1 prosent innen 2030. Total etterspørsel etter aluminiumprodukter (semis) er ifølge CRU ventet å øke med 32 millioner tonn innen 2030, med 3 prosent årlig vekst.

Reduserte kostnader og mer effektiv drift ved Hydros verk og anlegg er fortsatt høyt prioritert. Hydro har oppdatert sitt opprinnelige forbedringsprogram, og vil forlenge det med to år, til et nytt forbedringsmål på 8,5 milliarder kroner. Målet for 2025 omfatter også de 4,1 milliarder kronene som allerede er oppnådd i forbedringer i 2019 og 2020.

I tillegg har Hydro satt seg en ambisjon om 2,0 milliarder kroner i kommersielle forbedringer i selskapets nåværende portefølje. Dette består av markedsdrevne tiltak der Hydro vil utnytte sine innovative løsninger og samarbeid med kunder. Det kommersielle potensialet ligger også i å kunne utnytte Hydros bærekraftige profil til å forme etterspørselen etter Hydros grønnere produktportefølje. I løpet av det siste året har Hydro hatt økt etterspørsel etter lavkarbonproduktene Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA, og det forventes også økt etterspørsel i 2021.

Vil diversifisere porteføljen på strategiske vekstområder

Den andre pilaren i 2025-strategien handler om å diversifisere og utvide Hydros portefølje på nye områder: resirkulering, fornybar energi og batterier. Denne satsingen gjør at Hydro kan utnytte vekst som følger av viktige megatrender som bærekraft, elektrifisering og urbanisering.

– Vi vil vokse på områder der vår kompetanse passer med megatrendene, først og fremst innenfor resirkulering, fornybar energi og batterier, sier Aasheim.

Dagens resirkuleringsportefølje utgjør et solid grunnlag for videre vekst, og Ekstruderte Løsninger former etterspørselsutviklingen og leder industrien gjennom innovative løsninger og en solid og mangfoldig virksomhet. Hydro har i øyeblikket en portefølje med 29 resirkuleringsverk og en årlig kapasitet på 2,6 millioner tonn resirkulert skrap. Ambisjonen for 2025 inkluderer en dobling av dagens volumer av forbrukerskrap, noe som kan gi en økning i EBITDA på 1-1,5 milliarder kroner. Det er etablert en strategi på tvers av verdikjeden for resirkulering i Primærmetall, Valsede Produkter og Ekstruderte Løsninger.

Innenfor fornybar energi har Hydro opprettet en ny enhet – Fornybar vekst – som skal utnytte Hydros kompetanse og erfaring på industri og energi til å delta i fornybarprosjekter, hovedsakelig i Norden og Brasil. Fornybar vekst har mål om å investere i mer enn 1 GW.

Hydro har også etablert en ny Batteri-enhet som del av Hydro Energi. Hydro har allerede gjort flere vellykkede investeringer i verdikjeden for batterier de siste årene. Strategien fram mot 2025 omfatter flere investeringer sammen med batteripartnere i attraktive deler av verdikjeden, noe som kan tilsvare en potensiell, forholdsmessig EBITDA på 600-700 millioner kroner fra de selskapene det er investert i.

Økonomiske prioriteringer

– Hydro har en klar målsetting om å skape langsiktige verdier for selskapets aksjonærer, og jeg er fornøyd med kontantstrømmen vi har generert i løpet av det siste, krevende året. Hvis vi ser framover, har vi nå bekreftet og strukket veikartene våre mot tilfredsstillende lønnsomhet for alle forretningsområdene innen 2025, sier konserndirektør for økonomi og finans, Pål Kildemo.

I løpet av nedgangsperioden som følge av covid-19, har Hydro prioritert selskapets balanse og å beskytte kredittvurdering på investeringsnivå. Så snart situasjonen stabiliserte seg, betalte Hydro utbytte for 2019 på 1,25 kroner per aksje, i henhold til Hydros utbyttepolitikk.

Streng kapitalallokering er fortsatt en viktig økonomisk prioritering for å støtte gjennomføringen av 2025- strategien. Som reaksjon på covid-19-pandemien, reduserte Hydro sine investeringer i 2020 til 7 milliarder kroner, og greide med det å redusere forventede utgifter med 2,5 milliarder kroner. Forventete investeringer for perioden 2021-2025 er 9-9,5 milliarder kroner, noe som er 0,5 milliarder kroner lavere enn den langsiktige forventningen som ble satt for ett år siden, til tross for den store reduksjonen i 2020. I tillegg har Hydro en ambisjon om å foreta langsiktige vedlikeholdsinvesteringer på 6-6,5 milliarder kroner i året. Hydro vil fortsette å sikre et effektivt arbeidskapitalnivå, etter reduksjonen i lagernivå de senere årene.

Hydros ambisjon om å levere en avkastning (RoaCE) på minst 10 prosent over forretningssyklusen, der alle forretningsområder leverer en avkastning over kapitalkostnaden, gjelder fortsatt. Som en del av 2025-strategien er det utarbeidet et veikart mot lønnsom drift for hvert forretningsområde, som støtter opp om å nå dette målet.


Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Pressekontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Vedlegg


Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

AS PRFoods unaudited preliminary consolidated turnover of the 2nd quarter and 6 months of the 2020/2021 financial year17.1.2021 20:58:59 CETPress release

PRFoods unaudited preliminary consolidated turnover in the 2nd quarter of the financial year 2020/2021 amounted to 17.07 million euros. Compared to the previous quarter i.e. the 1st quarter, the sales increased by 33.9%, (1Q 2020/2021: 12.74 million euros), with retail sector increased by 30.7%, wholesale by 43.6% and HoReCa sector by 14.2%. Compared to last year same period, sales decreased by 32.9% (2Q 2019/2020: 25.43 million euros), decrease in HoReCa by 52.7% and in wholesale by 60.9%. Sales increased in retail sector by 3.2% Indrek Kasela, CEO, PRFoods: „The impact of COVID-19 continues in fish sector and as we noted in last sales announcement, HoReCa sector which gives ca 1/3 of salmon- and troutbusiness both globally and regionally, will not recover to previous levels in next 12 months. End of the year brought Christmas lockdowns around Europe, for example UK was in full lockdown. In December, price of fresh salmon and trout was at historic 12 year low, which is total anomaly,

Announcement | MCH Group | Board of Directors and Executive Board16.1.2021 19:00:00 CETPress release

MCH Group: Appointments to the Board of Directors and Executive Board Andrea Zappia proposed as new chairman of the Board of Directors, Marco Gadola foreseen as Vice Chairman Beat Zwahlen appointed as interim CEO and Michael Hüsler as new CFO Bernd Stadlwieser leaving the company by mutual agreement Following completion of the capital increases, the partial renewal of the Board of Directors of MCH Group Ltd., which was approved by the General Meeting on 27 November 2020, took effect on 21 December 2020: James Murdoch, Jeffrey Palker and Eleni Lionaki have taken up their mandates as successors to Karin Lenzlinger Diedenhofen, André Odermatt and Tanja Soland respectively. Today, the Board of Directors announces further intended personnel renewals: The Board of Directors will propose Andrea Zappia and Marco Gadola for election as new members of the Board of Directors at the General Meeting on 28 April 2021. Andrea Zappia will also be proposed for election as Chairman and successor to Ulri

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS15.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-18BillsSWEDISH T-BILL: SE0014555991. 2021-06-16 SWEDISH T-BILL: SE0014808747, 2021-09-15 Bid date2021-01-18Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0014555991: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0014808747: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0014555991: 500 mln SEK per bid SE0014808747: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-01-20Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-01-15 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS15.1.2021 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2021-01-19BondsFloating-rate Notes(FRN) issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2023 The following issuers are accepted for delivery: Borås Stad Göteborgs Stad Helsingborgs Stad Huddinge Kommun Lunds Kommun Malmö Stad Norrköpings Kommun Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Sundsvalls Kommun Södertälje Kommun Täby Kommun Uppsala Kommun Västerås Stad Örebro Kommun Östersunds Kommun Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2021-01-08BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2021-01-19Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 1000 +/- 1000 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS15.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-20BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: AKELIUS RESIDENTIAL AB: XS1692931980, 2021-10-04 AKELIUS RESIDENTIAL AB: XS1889043359, 2023-10-03 FASTIGHETS AB BALDER: SE0013359726, 2022-07-01 FASTIGHETS AB BALDER: SE0012675940, 2022-01-28 WILLHEM AB: SE0012193985, 2025-02-22 WILLHEM AB: SE0011088921, 2022-01-11 LUNDBERGFORETAGEN AB: SE0012676666, 2024-12-06 LUNDBERGFORETAGEN AB: SE0012676609, 2025-11-13 TELE2 AB: XS2187707463, 2025-06-10 TELE2 AB: XS1571151627, 2023-02-24 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2020-12-20Bid date2021-01-20Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS1692931980: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS1889043359: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS15.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-21BondsSTADSHYPOTEK AB: 1590. SE0012676690. 2025-09-03 NORDEA HYPOTEK AB: 5534, SE0012230415, 2024-09-18 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 576, SE0010049841, 2023-12-20 DANSKE HYPOTEK AB: 2312, SE0011116474, 2023-12-20 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 518, SE0011309244, 2025-09-17 SWEDISH COVERED BOND: 146, SE0013381571, 2025-06-11 SWEDBANK HYPOTEK AB: 194, SE0012142206, 2024-09-18 Bid date2021-01-21Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1590: 1500 mln SEK +/-500 mln SEK 5534: 1300 mln SEK +/-500 mln SEK 576: 900 mln SEK +/-450 mln SEK 2312: 400 mln SEK +/-200 mln SEK 518: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 146: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 194: 1300 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1590: 1500 mln SEK per bid 5534: 1300 mln SEK per bid 576: 900 mln SEK per bid 2312: 400 mln SEK per bid 518: 800 mln SEK per bid 146: 800 mln SEK per bid 194: 1300 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS15.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-22BondsSWEDEN I/L BOND: 3112. SE0008014062. 2026-06-01 SWEDEN I/L BOND: 3111, SE0007045745, 2032-06-01 Bid date2021-01-22Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)3112: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 3111: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3112: 500 mln SEK per bid 3111: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNo later than 10.10 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-01-26Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-01-15 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be r