GlobeNewswire

Norsk Hydro: Hydro utforsker muligheter innen hydrogen

Del

Hydro utforsker potensialet for å utvikle og drifte hydrogenanlegg for å møte stor intern etterspørsel, samt å betjene et eksternt marked, og utnytte selskapets industrielle- og fornybarkompetanse.

– Vi ser et betydelig potensial for industrielt hydrogenforbruk. Å ta en utvikler- og operatørrolle i hydrogensektoren er en mulighet for Hydro til å redusere CO2-utslipp fra industrien, og å utvikle en lønnsom og bærekraftig virksomhet basert på hydrogen, sier Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Hydro.

Hydro har satt en klar strategisk retning mot 2025 og har som mål å styrke sin posisjon innen lavkarbonaluminium, samtidig som selskapet utforsker nye vekstmuligheter innen resirkulering og ny energi.

– Hydro har unik kompetanse som skiller oss fra andre industriaktører på grunn av våre egne fornybare kraftposisjoner og kompetanse, og stor intern etterspørsel etter gass som kan erstattes av hydrogenløsninger. Vi kan derfor bygge og utvikle en komplett verdikjede for grønt hydrogen i Norge, sier Aasheim.

En utvikler og operatørrolle for Hydro er i tråd med selskapets interne pipeline av mulige hydrogenprosjekter og vil trolig innebære en hel eller delvis overgang fra gass til hydrogen på ulike anlegg. En sannsynlig start på denne prosessen vil være å bytte fra gass til hydrogen ved noen av Hydros aluminiumsanlegg i Norge.

– Vi har en stor intern etterspørsel etter gass som brukes til oppvarming i våre støperier og anodeproduksjon, og et hydrogenproduksjonsanlegg kan plasseres i nærheten av forbruket. For Hydro vil det bidra til vårt mål om å redusere våre egne CO2-utslipp med 30 prosent innen 2030, sier Aasheim.

Hydrogenteknologi og bruk av hydrogen har vært på Hydros agenda gjentatte ganger over flere tiår. Mange elementer har endret seg de siste årene, som har økt lønnsomheten i et bytte fra gass til hydrogen ved Hydros anlegg.  Hydrogen vil bli en viktig energibærer for å møte EU og Norges ambisjoner om å avkarbonisere økonomien innen 2050 og støtteordninger vil bli satt på plass. I tillegg er teknologikostnadene på vei ned, og Norge er godt egnet for hydrogenutvikling og bruk på grunn av sin attraktive, fornybare kraft. 

Hydro vil gi mer informasjon om alternativene som er under evaluering og veien videre under selskapets strategiske oppdatering og resultatpresentasjon for første kvartal 27. april.

Investorkontakt:  
Line Haugetraa  
+47 41406376  
Line.Haugetraa@hydro.com  

Pressekontakt:  
Halvor Molland  
+47 92979797  
Halvor.Molland@hydro.com 


Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Stockwik completes a directed new share issue of approximately SEK 143 million13.4.2021 22:00:00 CEST | Press release

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” or the ”Company”) has, as communicated in the Company’s press release earlier today, resolved on a directed new share issue of 1,026,055 shares, corresponding to approximately SEK 143 million (the "Directed New Share Issue"). The subscription price of the shares in the Directed New Share Issue amounts to SEK 139 per share. A large number of Swedish and international institutional investors, including Handelsbanken Fonder and Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, participated in the Directed New Share Issue which was heavily over-subscribed.

Stockwik genomför en riktad nyemission om cirka 143 miljoner kronor13.4.2021 22:00:00 CEST | Pressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 1 026 055 aktier, motsvarande cirka 143 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 139 kronor per aktie. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, deltog i den Riktade Nyemissionen som var kraf

NEP’s Solution for Aurora, North One and Extreme E Tests Its Metal In Some of the World’s Harshest Conditions13.4.2021 19:21:56 CEST | Press release

SHOWCASING CUTTING EDGE TECHNOLOGY & SUSTAINABILITY WORKING TOGETHER LONDON, April 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Last weekend marked the first event for Extreme E, a new all-electric off-road racing series designed to highlight the climate crisis. NEP Group, the leading technical partner for content producers around the globe, worked with Extreme E and host broadcaster Aurora Media Worldwide and North One, to create a cutting-edge, sustainable broadcast solution that brought the first race, in AlUla, Saudi Arabia, into homes in 180 countries around the globe. Designed to mirror Extreme E’s goals of marrying the latest technology with sustainability and building solutions to meet the rigors of the world’s harshest conditions, NEP’s innovative broadcast services will be used by Aurora and North One at races in Senegal, Greenland, Brazil and Patagonia as the series continues. NEP’s complete end-to-end broadcast package includes a custom IP flypack, remote production solutions, crewing, sat

Annual General Meeting 2021: Tecan shareholders endorse all motions proposed by the Board of Directors13.4.2021 17:45:00 CEST | Press release

Votes cast exclusively through the independent proxy in line with COVID-19 Ordinance 3 of the Swiss government to combat the pandemicIncrease in the dividend from CHF 2.20 to CHF 2.30 per share Lukas Braunschweiler, Heinrich Fischer, Oliver Fetzer, Karen Huebscher, Christa Kreuzburg and Daniel R. Marshak re-elected as members of the Board of DirectorsLukas Braunschweiler confirmed by shareholders as Chairman of the BoardChrista Kreuzburg, Oliver Fetzer and Daniel R. Marshak confirmed as members of the Compensation CommitteeAll proposals relating to compensation approved Männedorf, Switzerland, April 13, 2021 – The Annual General Meeting of the Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) endorsed all motions proposed by the Board of Directors on April 13, 2021. The Annual General Meeting was held at the headquarters of the company, without personal attendance by shareholders. Voting rights could only be exercised through the independent proxy in line with the Federal Act on the Statutory Pri

Stockwik offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier13.4.2021 17:31:00 CEST | Pressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget avser att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2020. Stockwik har gett Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom

Stockwik announces intention to carry out a directed new share issue of up to 1,026,055 new shares13.4.2021 17:31:00 CEST | Press release

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” or the ”Company”) hereby announces intention to carry out a directed new share issue of up to 1,026,055 new shares directed to Swedish and international institutional investors (the “Directed New Share Issue”). The Company intends to carry out the Directed New Share Issue with deviation from the shareholders' preferential rights pursuant to the authorization granted by the annual general meeting on 8 May 2020. Stockwik has engaged Pareto Securities AB (“Pareto Securities”) to investigate the conditions to carry out the Directed New Shar

Norsk Hydro: Innkalling til generalforsamling 202113.4.2021 16:27:22 CEST | Pressemelding

Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles til ordinær Generalforsamling torsdag 6. mai 2021 kl. 10:00. Generalforsamlingen vil i år gjennomføres digitalt med elektronisk stemmegivning som følge av Covid-19 situasjonen. Se vedlagt guide for online deltakelse. Det er også mulig å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Fullstendig innkalling, agenda og vedlegg er vedlagt. Alle relevante dokumenter ligger på www.hydro.com/generalforsamling Investorkontakt Line Haugetraa +47 41406376 Line.haugetraa@hydro.com Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Vedlegg Arsberetning og arsregnskap 2020Guide for digital deltakelseHydros lonnspolitikkInnkalling til ordinaer generalforsamling 2021Innstilling fra Valgkomiteen 2021Moteseddel