GlobeNewswire

Norsk Hydro: Hydro og Lyse etablerer felles vannkraftselskap

Del

Gjennom etablering av et felles kraftselskap fusjonerer Hydro og Lyse deler av vannkraftproduksjonen sin for å skape en sterk felles kraftaktør. Avtalen sikrer Hydro langsiktig industriell tilgang på fornybar vannkraft.

 • Lyse og Hydro fusjonerer kraftverk på Sør-Vestlandet i nytt selskap, hvor Hydros Røldal Suldal Kraft-anlegg (RSK) inngår sammen med det meste av Lyses kraftportefølje
 • Det nye selskapet vil hete Lyse Kraft DA og får en årlig normalproduksjon på 9,5 TWh, hvorav Hydro vil eie 25,6 prosent og Lyse vil eie 74,4 prosent
 • Det er ventet at avtalen vil realisere synergier for det nye selskapet på om lag 500 millioner kroner i nåverdi

Avtalen innebærer at RSK-anleggene ikke hjemfaller i slutten av 2022, og at kraft fra det nye Lyse Kraft DA fortsatt vil kunne benyttes til Hydros aluminiumsproduksjon i Norge.
– Dette er en gledens dag for oss som tror på norsk fornybarbasert industri. Avtalen er strategisk svært viktig siden den bevarer verdiene som RSK-anleggene representerer for Hydro og bidrar til forutsigbarhet for videre industriutvikling i Norge, sier konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim.

Blir større fornybaroperatør
Gjennom avtalen forblir Hydro operatør av RSK-anleggene og overtar operatøransvaret for Lyses heleide vannkraftverk. Som konsekvens øker Hydro dermed sitt operatøransvar og forblir landets tredje største operatør av fornybar kraft, med en samlet fornybarproduksjon på 13,6 TWh i et normalår. Hydros årlige produksjon, målt i eierandeler, vil være 9,4 TWh i et normalår.

Aasheim sier at sentralt i selskapets strategi står ønsket om å styrke posisjonen som leverandør av aluminium med lavt karbonavtrykk, og å vokse innen fornybar energi.
– Avtalen bygger opp under begge disse målene ettersom vi både sikrer langsiktig tilgang på fornybar kraft og fordi vi blir en større vannkraftoperatør. Samtidig ivaretar vi verdiene som RSK har representert for Hydro, sier hun.

Fremtidsrettet løsning
Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og markedsaktiviteter og får en portefølje på 9,5 TWh. Konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard, sier avtalen skaper verdier på en rekke områder:
– Avtalen gjør Lyse til den tredje største kraftmarkedsaktøren i Norge, og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger, sier han og legger til at operatøravtalen med Hydro også vil gi stordriftsfordeler, økt profesjonalisering og nye utviklingsmuligheter for kraftverkene og de ansatte som får ny arbeidsgiver som følge av avtalen.

– Kraftverksbransjen er i endring, og vi ville etter hvert risikere å bli for små til å drive disse kraftverkene effektivt på egenhånd. Når vi nå slår oss sammen gir det muligheter til å gjøre nye satsninger på digitalisering og utnytting av kompetanse i et større system, sier Nygaard.

Langsiktig industriell krafttilgang
34 ansatte overføres fra Lyse til Hydro, og de hittil heleide kraftverkene til Lyse vil bli del av Hydros operatørportefølje.
– Vi gleder oss til å kunne ønske disse kompetente medarbeidere velkommen til Hydro, og vi ser frem til å bli en enda større aktør på Sør-Vestlandet, hvor vi fra før blant annet har investert i verdens mest klima- og energieffektive aluminiumsproduksjon gjennom teknologipiloten vi har bygget på Karmøy, sier Aasheim.

I tråd med loven om hjemfall kan private aktører normalt eie kun inntil 1/3 av andelene i et selskap som eier større vannfall. I 2016 åpnet imidlertid Regjeringen opp for at private selskaper kan ta ut fysisk kraft fra slike selskaper, noe som har vært viktig for å sikre langsiktighet for industrielle aktører.

Vannkraftanlegget RSK ble etablert i 1963 for å forsyne Hydros aluminiumverk på Karmøy med kraft. I dag produserer Hydro verdens mest klima- og energieffektive aluminium på Karmøy teknologipilot, som ble en realitet etter at ENOVA innvilget støtte til prosjektet og at regjeringen åpnet for en såkalt DA-modell som sikrer mulighet for industrielt eierskap til kraft.

– Avtalen med Lyse bygger på denne løsningen og jeg vil gi honnør til myndighetene som åpnet opp for dette og slik sett har gjort avtalen mellom Lyse og oss mulig, sier Aasheim.

Fakta om avtalen                                          

 • Hydro og Lyse oppretter Lyse Kraft DA, som vil produsere om lag 9,5 TWh vannkraft i et normalår
 • Hydro overfører kraftverkene i Røldal-Suldal (RSK) og mottar en eierandel på 25,6 prosent i Lyse Kraft DA
 • Lyse overfører kraftporteføljen sin (bortsett fra andeler i Jørpeland Kraft) og mottar en eierandel på 74,4% av Lyse Kraft DA
 • Hydro forblir operatør av RSK-anleggene og overtar operatøransvaret for Lyses heleide vannkraftverk. Hydro øker dermed sitt operatøransvar og vil etter gjennomføring være operatør av 13,6 TWh vind- og vannkraft i et normalår
 • Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og øvrige markedsaktiviteter. Lyse blir dermed landets tredje største markedsaktør for vannkraft, med en markedsportefølje på 9,5 TWh i et normalår
 • 34 ansatte overføres fra Lyse Produksjon AS til Hydro Energi AS som følge av at Hydro blir operatør
 • Det er ventet at avtalen vil føre til besparelser med nåverdi på om lag 500 millioner kroner totalt i Lyse Kraft DA. Disse vil realiseres gjennom stordriftsfordeler og mer effektiv drift, samt nye måter å jobbe på ved hjelp av digitalisering og samhandlingsløsninger i løpende drift og investeringsprosjekter
 • Årlige besparelser og synergier for Hydro er forventet å summere seg til om lag 40-50 millioner kroner i EBITDA-effekt etter noen år
 • Avtalen forventes gjennomført i fjerde kvartal 2020, avhengig av godkjenning fra Konkurransetilsynet

Om Hydro

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Vi kombinerer lokal ekspertise, verdensomspennende rekkevidde og enestående ferdigheter innen forskning og utvikling.

Hydro driver med produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og gjenvinning, men vi utvinner også bauksitt, raffinerer alumina og produserer energi. Det gjør oss til det eneste heldekkende selskapet i den globale aluminiumindustrien. Hydro er til stede i alle markedssegmenter for aluminium, med salgs- og handelsaktiviteter i hele verdikjeden, der vi betjener flere enn 30 000 kunder.

Med base i Norge og over hundre års erfaring innen fornybar energi, teknologi og innovasjon er det Hydros mål å styrke våre kunder og lokalsamfunn og skape en bærekraftig fremtid med innovative aluminiumløsninger.

Om Lyse

Lyse er et norsk konsern med virksomhet innenfor områdene energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Innen fornybar og regulerbar vannkraft er Lyse en nasjonal aktør, og konsernet er nasjonalt ledende på fiberbredbånd.

Lyse har de siste 10 årene hatt en gjennomsnittlig årsproduksjon på 6,3 TWh fra de heleide kraftverkene Lysebotn 2, Tjodan, Flørli, Maudal, Hjelmeland, Oltesvik, Oltedal, Sviland, Hauskje, Hetland og Breiava, samt de deleide kraftverkene Sira-Kvina (41,1 %), Ulla-Førre (18%) og Jørpeland kraft (67 %)

Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Selskapets aksjonærer er 14 kommuner i Sør-Rogaland.

Investorkontact:

Line Haugetraa,
Head of Investor Relations,
+47 41406376
line.haugetraa@hydro.com

Pressekontakt:

Halvor Molland,
Senior vice president, Media Relations
+47 92979797
Halvor.molland@hydro.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire

The results of the private placement of Subordinated Convertible Notes and private placement of Secured Notes of AS PRFoods / transactions with persons connected with the issuer18.6.2021 16:22:48 CEST | Press release

THIS NOTICE IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION, ALLOCATION OR TRANSMISSION, IN PART OR WHOLLY, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, OR ELSEWHERE THE DISCLOSURE OR TRANSMISSION OF THIS INFORMATION IS NOT ALLOWED. By a company announcement dated 04.06.2021, AS PRFoods (hereinafter "PRFoods") informed investors that it was conducting an issue of subordinated convertible notes, whereunder PRFoods is to issue up to 350 subordinated convertible notes, with the maximum aggregate nominal value of up to EUR 3,500,000, nominal value of EUR 10,000 per subordinated convertible note, interest rate of 7% per annum and maturity date on 01.10.2025 (hereinafter the “ConvertibleNotes”). The subscription period for the Convertible Notes ended on 14.06.2021. In course of the private placement, investors subscribed for 237 Convertible Notes, with the aggregate nominal value of EUR 2,370,000, i.e. for approximately 67% of the m

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS18.6.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-23BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: RIKSHEM AB: SE0011452507, 2023-07-18 RIKSHEM AB: SE0011869981, 2023-05-08 EPIROC AB: XS1918042364, 2023-12-06 EPIROC AB: XS2258568778, 2026-05-18 SCANIA CV AB: XS2042641121, 2022-08-22 SCANIA CV AB: XS2332891089, 2023-04-19 AB INDUSTRIVARDEN: SE0011869668, 2022-02-28 AB INDUSTRIVARDEN: SE0012676724, 2023-02-20 SVENSK FASTIGHETS FIN: SE0012194058, 2022-02-28 SVENSK FASTIGHETS FIN: SE0012676872, 2022-09-07 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2021-05-23Bid date2021-06-23Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0011452507: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0011869981: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS1918042364: 30 mln SEK

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS18.6.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-22BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2311. SE0010948240. 2023-11-13 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505, SE0011414010, 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2805, SE0015660139, 2028-05-12 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-06-22Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)2311: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 2505: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 2805: 750 mln SEK +/-350 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2311: 500 mln SEK per bid 2505: 1000 mln SEK per bid 2805: 750 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-06-24Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Condition

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER18.6.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-23CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-12-23 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-06-11 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-06-23Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

Eolus förvärvar två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt18.6.2021 16:15:00 CEST | Pressemelding

Hässleholm den 18 juni 2021 Eolus har tecknat avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna avtal med en investerare under hösten 2021. Projekten är belägna i Avesta kommun (Skallberget/Utterberget) och Hedemora kommun (Tjärnäs) och omfattar totalt vardera 74,4 MW och 24,8 MW. Projekten är fullt tillståndsgivna. Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna ett avtal med en investerare under hösten 2021. Planerad driftsättning är under 2023. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanl

Eolus acquires two fully permitted wind power projects in Sweden18.6.2021 16:15:00 CEST | Press release

Hässleholm, Sweden, June 18, 2021 Eolus has signed an agreement to acquire two fully permitted wind power projects in Sweden from RWE. The projects located in SE3 totals about 99 MW and Eolus will during summer initiate the sales process with the ambition to sign an agreement with an investor during the autumn of 2021. The projects are located in Avesta municipality (Skallberget/Utterberget) and Hedemora municipality (Tjärnäs) and totals respectively 74.4 MW and 24.8 MW. The projects are fully permitted. Eolus will during the summer initiate the sales process with the ambition to sign an agreement with an investor during the autumn of 2021. Planned commissioning is during 2023. For further information contact: Per Witalisson, CEO, +46 70-265 16 15 Johan Hammarqvist, Head of Communications, +46 720 50 59 11 About Eolus: Eolus Vind AB is one of the leading wind power developers in the Nordics. Eolus is active in the whole value chain from development of green field projects to constructi

Stolt-Nielsen Limited to Host a Video Conference to Present the Results for the Second Quarter of 202118.6.2021 15:22:01 CEST | Press release

LONDON, June 18, 2021 – Stolt-Nielsen Limited (Oslo Børs: SNI) will host a video conference to present the Company’s unaudited results for the second quarter of 2021 on Thursday, July 1, 2021 at 15:00 CEST (09:00 EST, 14:00 BST). The presentation and video conference will be hosted by: - Mr. Niels G. Stolt-Nielsen - Chief Executive Officer, Stolt-Nielsen Limited - Mr. Jens F. Grüner-Hegge - Chief Financial Officer, Stolt-Nielsen Limited - Mr. Lucas Vos - President, Stolt Tankers Those who wish to watch the live broadcast may access it here The presentation will be published on our website: https://www.stolt-nielsen.com/en/investors/reports-presentations/ For additional information please contact: Jens F. Grüner-Hegge Chief Financial Officer UK +44 (0) 20 7611 8985 j.gruner-hegge@stolt.com Ellie Davison Head of Corporate Communications UK +44 (0) 20 7611 8926 e.davison@stolt.com About Stolt-Nielsen Limited Stolt-Nielsen Limited (SNL or 'the Company') is a long-term investor and manager