GlobeNewswire

Norsk Hydro: Hydro og Lyse etablerer felles vannkraftselskap

Del

Gjennom etablering av et felles kraftselskap fusjonerer Hydro og Lyse deler av vannkraftproduksjonen sin for å skape en sterk felles kraftaktør. Avtalen sikrer Hydro langsiktig industriell tilgang på fornybar vannkraft.

 • Lyse og Hydro fusjonerer kraftverk på Sør-Vestlandet i nytt selskap, hvor Hydros Røldal Suldal Kraft-anlegg (RSK) inngår sammen med det meste av Lyses kraftportefølje
 • Det nye selskapet vil hete Lyse Kraft DA og får en årlig normalproduksjon på 9,5 TWh, hvorav Hydro vil eie 25,6 prosent og Lyse vil eie 74,4 prosent
 • Det er ventet at avtalen vil realisere synergier for det nye selskapet på om lag 500 millioner kroner i nåverdi

Avtalen innebærer at RSK-anleggene ikke hjemfaller i slutten av 2022, og at kraft fra det nye Lyse Kraft DA fortsatt vil kunne benyttes til Hydros aluminiumsproduksjon i Norge.
– Dette er en gledens dag for oss som tror på norsk fornybarbasert industri. Avtalen er strategisk svært viktig siden den bevarer verdiene som RSK-anleggene representerer for Hydro og bidrar til forutsigbarhet for videre industriutvikling i Norge, sier konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim.

Blir større fornybaroperatør
Gjennom avtalen forblir Hydro operatør av RSK-anleggene og overtar operatøransvaret for Lyses heleide vannkraftverk. Som konsekvens øker Hydro dermed sitt operatøransvar og forblir landets tredje største operatør av fornybar kraft, med en samlet fornybarproduksjon på 13,6 TWh i et normalår. Hydros årlige produksjon, målt i eierandeler, vil være 9,4 TWh i et normalår.

Aasheim sier at sentralt i selskapets strategi står ønsket om å styrke posisjonen som leverandør av aluminium med lavt karbonavtrykk, og å vokse innen fornybar energi.
– Avtalen bygger opp under begge disse målene ettersom vi både sikrer langsiktig tilgang på fornybar kraft og fordi vi blir en større vannkraftoperatør. Samtidig ivaretar vi verdiene som RSK har representert for Hydro, sier hun.

Fremtidsrettet løsning
Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og markedsaktiviteter og får en portefølje på 9,5 TWh. Konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard, sier avtalen skaper verdier på en rekke områder:
– Avtalen gjør Lyse til den tredje største kraftmarkedsaktøren i Norge, og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger, sier han og legger til at operatøravtalen med Hydro også vil gi stordriftsfordeler, økt profesjonalisering og nye utviklingsmuligheter for kraftverkene og de ansatte som får ny arbeidsgiver som følge av avtalen.

– Kraftverksbransjen er i endring, og vi ville etter hvert risikere å bli for små til å drive disse kraftverkene effektivt på egenhånd. Når vi nå slår oss sammen gir det muligheter til å gjøre nye satsninger på digitalisering og utnytting av kompetanse i et større system, sier Nygaard.

Langsiktig industriell krafttilgang
34 ansatte overføres fra Lyse til Hydro, og de hittil heleide kraftverkene til Lyse vil bli del av Hydros operatørportefølje.
– Vi gleder oss til å kunne ønske disse kompetente medarbeidere velkommen til Hydro, og vi ser frem til å bli en enda større aktør på Sør-Vestlandet, hvor vi fra før blant annet har investert i verdens mest klima- og energieffektive aluminiumsproduksjon gjennom teknologipiloten vi har bygget på Karmøy, sier Aasheim.

I tråd med loven om hjemfall kan private aktører normalt eie kun inntil 1/3 av andelene i et selskap som eier større vannfall. I 2016 åpnet imidlertid Regjeringen opp for at private selskaper kan ta ut fysisk kraft fra slike selskaper, noe som har vært viktig for å sikre langsiktighet for industrielle aktører.

Vannkraftanlegget RSK ble etablert i 1963 for å forsyne Hydros aluminiumverk på Karmøy med kraft. I dag produserer Hydro verdens mest klima- og energieffektive aluminium på Karmøy teknologipilot, som ble en realitet etter at ENOVA innvilget støtte til prosjektet og at regjeringen åpnet for en såkalt DA-modell som sikrer mulighet for industrielt eierskap til kraft.

– Avtalen med Lyse bygger på denne løsningen og jeg vil gi honnør til myndighetene som åpnet opp for dette og slik sett har gjort avtalen mellom Lyse og oss mulig, sier Aasheim.

Fakta om avtalen                                          

 • Hydro og Lyse oppretter Lyse Kraft DA, som vil produsere om lag 9,5 TWh vannkraft i et normalår
 • Hydro overfører kraftverkene i Røldal-Suldal (RSK) og mottar en eierandel på 25,6 prosent i Lyse Kraft DA
 • Lyse overfører kraftporteføljen sin (bortsett fra andeler i Jørpeland Kraft) og mottar en eierandel på 74,4% av Lyse Kraft DA
 • Hydro forblir operatør av RSK-anleggene og overtar operatøransvaret for Lyses heleide vannkraftverk. Hydro øker dermed sitt operatøransvar og vil etter gjennomføring være operatør av 13,6 TWh vind- og vannkraft i et normalår
 • Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og øvrige markedsaktiviteter. Lyse blir dermed landets tredje største markedsaktør for vannkraft, med en markedsportefølje på 9,5 TWh i et normalår
 • 34 ansatte overføres fra Lyse Produksjon AS til Hydro Energi AS som følge av at Hydro blir operatør
 • Det er ventet at avtalen vil føre til besparelser med nåverdi på om lag 500 millioner kroner totalt i Lyse Kraft DA. Disse vil realiseres gjennom stordriftsfordeler og mer effektiv drift, samt nye måter å jobbe på ved hjelp av digitalisering og samhandlingsløsninger i løpende drift og investeringsprosjekter
 • Årlige besparelser og synergier for Hydro er forventet å summere seg til om lag 40-50 millioner kroner i EBITDA-effekt etter noen år
 • Avtalen forventes gjennomført i fjerde kvartal 2020, avhengig av godkjenning fra Konkurransetilsynet

Om Hydro

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Vi kombinerer lokal ekspertise, verdensomspennende rekkevidde og enestående ferdigheter innen forskning og utvikling.

Hydro driver med produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og gjenvinning, men vi utvinner også bauksitt, raffinerer alumina og produserer energi. Det gjør oss til det eneste heldekkende selskapet i den globale aluminiumindustrien. Hydro er til stede i alle markedssegmenter for aluminium, med salgs- og handelsaktiviteter i hele verdikjeden, der vi betjener flere enn 30 000 kunder.

Med base i Norge og over hundre års erfaring innen fornybar energi, teknologi og innovasjon er det Hydros mål å styrke våre kunder og lokalsamfunn og skape en bærekraftig fremtid med innovative aluminiumløsninger.

Om Lyse

Lyse er et norsk konsern med virksomhet innenfor områdene energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Innen fornybar og regulerbar vannkraft er Lyse en nasjonal aktør, og konsernet er nasjonalt ledende på fiberbredbånd.

Lyse har de siste 10 årene hatt en gjennomsnittlig årsproduksjon på 6,3 TWh fra de heleide kraftverkene Lysebotn 2, Tjodan, Flørli, Maudal, Hjelmeland, Oltesvik, Oltedal, Sviland, Hauskje, Hetland og Breiava, samt de deleide kraftverkene Sira-Kvina (41,1 %), Ulla-Førre (18%) og Jørpeland kraft (67 %)

Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Selskapets aksjonærer er 14 kommuner i Sør-Rogaland.

Investorkontact:

Line Haugetraa,
Head of Investor Relations,
+47 41406376
line.haugetraa@hydro.com

Pressekontakt:

Halvor Molland,
Senior vice president, Media Relations
+47 92979797
Halvor.molland@hydro.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Touax: Success of the partial buyback of the Undated Deeply Subordinated Bond27.11.2020 17:45:00 CETPress release

PRESS RELEASE Paris, November 27, 2020 – 5.45 p.m. YOUR OPERATIONAL LEASING SOLUTION FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION Success of the partial buyback of the Undated Deeply Subordinated Bond Touax SCA announces today that it has bought back and canceled part of the Undated Deeply Subordinated Bond issued in August 2013, November 2013 and May 2014, for a nominal amount of 24.2 million euros. The outstanding amount of the bonds stands at 26.6 million euros. This operation will enable to optimize the capital structure of the Group and to lower the related costs. Fabrice and Raphaël Walewski, managing partners of Touax Group commented: “The strategic refocusing initiated since 2018 around the long-term rental business of environmentally-friendly transport equipment has allowed a return to growth and profit over the first half of 2020. The capital increase of Touax Rail for 81.9 million euros achieved at the end of September 2020 significantly strengthened the capital of the Rail division and t

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2020-12-01BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2025 The following issuers are accepted for delivery: Göteborgs Stad Jönköpings Kommun Malmö Stad Nacka Kommun Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Vellinge Kommun Västerås Stad Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2020-11-20BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2020-12-01Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 750 +/- 750 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 1 000 million. No bid may contain Bonds exceeding SEK 750 millio

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2020-12-02BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: VASAKRONAN AB: XS1941844174, 2022-02-11 VASAKRONAN AB: XS2051470552, 2024-09-11 HEMSO FASTIGHETS AB: XS1876163103, 2022-03-07 HEMSO FASTIGHETS AB: XS1938445530, 2021-10-22 VOLVO TREASURY AB: XS2153414292, 2022-12-08 VOLVO TREASURY AB: XS2018763461, 2021-06-28 HUSQVARNA AB: SE0009664543, 2022-03-01 HUSQVARNA AB: SE0010869669, 2023-02-14 AB INDUSTRIVARDEN: SE0011869668, 2022-02-28 AB INDUSTRIVARDEN: SE0012676724, 2023-02-20 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2020-11-02Bid date2020-12-02Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS1941844174: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2051470552: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS18761

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2020-12-03BondsSTADSHYPOTEK AB: 1590, SE0012676690, 2025-09-03 SWEDBANK HYPOTEK AB: 194, SE0012142206, 2024-09-18 NORDEA HYPOTEK AB: 5535, SE0013358413, 2025-09-17 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 580, SE0013101722, 2025-12-17 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 518, SE0011309244, 2025-09-17 DANSKE HYPOTEK AB: 2512, SE0013877214, 2025-12-17 SWEDISH COVERED BOND: 146, SE0013381571, 2025-06-11 Bid date2020-12-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1590: 1200 mln SEK +/-600 mln SEK 194: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 5535: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 580: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 518: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2512: 300 mln SEK +/-150 mln SEK 146: 600 mln SEK +/-300 mln SEK Maximum 5500 mln in totalHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1590: 1200 mln SEK per bid 194: 1000 mln SEK per bid 5535: 1000 mln SEK per bid 580: 800 mln SEK per bid 518: 600 mln SEK per bid 2512: 300 mln SEK per bid 146: 600 mln SEK per bid Lo

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2020-12-04BondsSWEDEN I/L BOND: 3108, SE0004211084, 2022-06-01 SWEDEN I/L BOND: 3109, SE0005703550, 2025-06-01 Bid date2020-12-04Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)3108: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 3109: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Maximum 1000 mln in totalHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3108: 500 mln SEK per bid 3109: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNo later than 10.10 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2020-12-08Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2020-11-27 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete term

Greenfield cement project in Ethiopia is effective27.11.2020 15:45:28 CETPress release

Company Announcement No. 21 -2020, 3 November 2020 The previously announced signed contract for engineering, procurement and supervision on a cement plant in Ethiopia (Company Announcement No. 1-2019 on 24 January 2019) with Abay Industrial Development Share Company, is now effective. Located near the city of Dejen in Ethiopia, the new greenfield plant will play an important role for the development of local infrastructure. Once fully operational the plant will have a capacity of 5,000 tonnes per day and creating more than 300 new jobs in the area. The contract is valued at around EUR 100 million. The order includes design and engineering, full equipment supply, automation systems, installation and commissioning as well as training and extended supervision. Key deliveries are expected to commence towards the end of 2021. The majority of revenue from this project is expected in the subsequent years. “We are happy to see the contract now in effect,” said Carsten Riisberg Lund, President,