GlobeNewswire

Norsk Hydro: Første kvartal 2021: Bedre markedsforhold og rekordresultater i Energy og Extrusions

Del

Energi- og aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA rapporterte en underliggende EBITDA på 5.182 millioner kroner i første kvartal, noe som er en økning fra 3.810 millioner kroner i samme kvartal året før. En sterk oppgang i verdensøkonomien førte til økt etterspørsel etter fornybar energi, aluminium og aluminiumprodukter. Forretningsområdene Hydro Energy og Hydro Extrusions rapporterte rekordresultater for kvartalet. 

* Høy etterspørsel bidrar til økonomisk gjeninnhenting

* Rekordhøy EBITDA i Extrusions og Energy

* Forbedringsprogrammet ligger foran skjema

* Avtale om å selge Rolling, ventes gjennomført i andre eller tredje kvartal 2021

* Investeringsbeslutning i prosjektet for bytte av drivstoff ved Alunorte

* Utforsking av hydrogen, andre vekstprosjekter fortsetter

Høyere “all-in” metallpriser, bedre resultater fra Energy og bedre marginer og volumer i Extrusions bidro positivt til resultatet. Disse positive elementene ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader, negative valutaeffekter og flere vedlikeholdsrelaterte kostnader på forretningsområdet Bauxite & Alumina.

Hydro jobber fortsatt med å håndtere effekten av covid-19-pandemien på drift og lokalsamfunn verden over. – Vår førsteprioritet har vært å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi opererer i. Det er etablert globale covid-19-tiltak i virksomheten for å støtte ansatte og forhindre smitte. I Brasil har Hydro også gitt støtte til lokalsamfunnene i deres håndtering av pandemien, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Første kvartal var i stor grad preget av global økonomisk oppgang som følge av gjenåpning av samfunn og omfattende økonomiske støtteordninger. Som et resultat av dette ser Hydro en nedgang i overskuddstilbudet i markedet for primæraluminium, og analytikerne forventer nå at markedet hovedsakelig vil være i balanse i 2021.

– Jeg er glad for å se at inntjening og avkastning er på vei opp på de fleste av våre virksomhetsområder som følge av høyere marginer og volumer, men også som følge av fortsatt lave kostnader, særlig i Extrusions, sier Aasheim.

Hydro Extrusions oppnådde rekordhøye resultater i kvartalet, drevet av sterk volumvekst, bedre marginer og kostnadsbesparelser fra pågående forbedringsprogrammer. Det har vært et betydelig oppsving i bilindustrien i Europa i kvartalet, og solid vekst i industri- og boligsegmentet. Hydro Energy hadde også et rekordkvartal, drevet av høyere kraftpriser, produksjonsvolumer og utløp av gamle kraftkontrakter.

Hydro har satt en klar strategisk retning fram mot 2025. Selskapet tar sikte på å styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium, samtidig som det skal utforske nye vekstmuligheter innenfor fornybar energi.

– De nye vekstprosjektene i Hydro Energy har god framdrift. Vi ser et stort potensial for å skifte ut naturgass med hydrogen ved verkene våre. Vi vil derfor utforske potensialet for utvikling og drift av hydrogenanlegg for å møte den store interne etterspørselen, i tillegg til å betjene det eksterne markedet, ved å utnytte selskapets kompetanse på industrivirksomhet og fornybar kraft, sier Aasheim.

Hydro har undertegnet intensjonsavtaler med New Fortress Energy (NFE) med mål om å skifte ut en større andel av dagens forbruk av brenselolje ved aluminaraffineriet Hydro Alunorte i Brasil med mer miljøvennlig naturgass.

– Vi har nådd en viktig milepæl i vår klimastrategi og målet om å redusere de globale klimagassutslippene med 30 prosent innen 2030, ved at vi har tatt investeringsbeslutningen i prosjekt for bytte av drivstoff ved Alunorte-raffineriet i Brasil, sier Aasheim.

Det har også vært stor etterspørsel etter Hydros lavkarbonprodukter, Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA, i kvartalet. Salget av Hydro REDUXA i første kvartal utgjorde om lag 60 prosent av det samlede salgsvolumet for produktet i hele 2020.

Den 5. mars 2021 inngikk Hydro en avtale om å selge Rolling-virksomheten til KPS Capital Partners for 1.380 millioner euro (om lag 14,2 milliarder kroner) på basis av selskapsverdi, noe som førte til et kontantvederlag på 435 millioner euro. Salget av Rolling vil styrke vår evne til å gjennomføre selskapets strategi fram mot 2025. Transaksjonen ventes gjennomført i andre eller tredje kvartal 2021.

Etter salget av Rolling, er det reviderte forbedringsmålet fram mot 2025 nå 7,4 milliarder kroner. Av dette skal 5,1 milliarder kroner oppnås innen utgangen av 2021, sammenliknet med utgangspunktet i 2018. I tillegg jobber Hydro med tiltak i markedet og muligheter i samarbeid med kunder i dagens aluminiumportefølje, med mål om å oppnå 1,5 milliarder kroner i kommersielle forbedringer innen 2025. Basert på framdriften i første kvartal ventes det at forbedringsprogrammet vil overgå målet for året.

Sammenliknet med fjerde kvartal 2020, har Hydros justerte EBITDA økt fra 3.403 millioner kroner til 5.182. Høyere realiserte priser på alumina og aluminium, bedre resultater fra Energy og høyere salg i Extrusions ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 1.880 millioner kroner i første kvartal. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat etter skatt for videreført virksomhet en netto valutagevinst, hovedsakelig urealisert, på 653 millioner kroner og et urealisert tap på LME-relaterte kontrakter på 1.181 millioner kroner.

Hydros netto gjeldsposisjon økte fra 7,8 milliarder kroner til 9,0 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 0,5 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,3 milliarder kroner.

Hydro hadde 15,0 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter, 2,5 milliarder kroner i kortsiktige bankinnskudd og 0,5 milliarder kroner i pengemarkedsfond, inkludert i kortsiktige investeringer, ved utgangen av første kvartal. Midler plassert i kortsiktige bankinnskudd og pengemarkedsfond er normalt tilgjengelige på kort varsel. Den rullerende kredittfasiliteten på 1,6 milliarder US-dollar sto helt ubrukt ved utgangen av kvartalet.

I tillegg til faktorene gjengitt over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Mediakontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire

Novo Nordisk A/S – Share repurchase programme7.5.2021 21:31:30 CEST | Press release

Bagsværd, Denmark, 7May2021 — As part of the up to DKK 18 billion 2021 share repurchase programme, Novo Nordisk A/S has now initiated a new share repurchase programme for an amount of up to DKK 3.3 billion in accordance with Article 5 of Regulation No 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (MAR) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (the "Safe Harbour Rules”). For that purpose, Novo Nordisk A/S has appointed Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB, as lead manager to execute the programme independently and without influence from Novo Nordisk A/S. The purpose of the programme is to reduce the company’s share capital and to meet obligations arising from share-based incentive programmes. Under the agreement, Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB, will repurchase B shares on behalf of Novo Nordisk A/S during the trading period starting 10 May 20

Novo Nordisk A/S purchases B shares worth DKK 2,586 million from Novo Holdings A/S under the 2021 share repurchase programme7.5.2021 21:24:00 CEST | Press release

Bagsværd, Denmark, 7 May2021 — Novo Nordisk A/S has today entered into an agreement to purchase 5,610,000 B shares of DKK 0.20 to a value of DKK 2,586 million from Novo Holdings A/S. This transaction is part of Novo Nordisk A/S’ 2021 share repurchase programme of up to a total of DKK 18 billion to be executed during a 12-month period beginning 3 February 2021. The transaction price is DKK 461.04 per share and has been calculated as the three-day volume weighted average market price from 5 May 2021 to 7 May 2021 in the open window following the announcement of Novo Nordisk A/S’ quarterly financial results. Prior to the sale of B shares, Novo Holdings A/S’ ownership of Novo Nordisk A/S was 28.5% of the share capital and 76.9% of the votes. Following the transaction, Novo Holdings A/S owns 537,436,000 A shares of DKK 0.20 and 116,129,000 B shares of DKK 0.20, corresponding to 28.3% of the capital and 76.8% of the votes in Novo Nordisk A/S. The transaction is in line with the announcement

RomReal: Mandatory notification of insider trade - Chairman and CEO of RomReal Kjetil Gronskag7.5.2021 19:34:48 CEST | Press release

Kjetil Gronskag, Chairman and CEO of RomReal Ltd has today 07 May 2021, purchased 2000 shares of RomReal at NOK 1.74 per share in RomReal Ltd. Following this trade, Kjetil Gronskag controls privately and through holding companies 4,546,127 shares in RomReal Ltd. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

PRFOODS NOTICE OF NOTEHOLDERS’ MEETING7.5.2021 16:58:01 CEST | Press release

AS PRFoods (registry code 11560713, registered address at Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia; “PRFoods”) hereby notifies persons holding the notes (the “Noteholders”) of the Issuer, due on 22 January 2025 and bearing ISIN code EE3300001577 (the “Notes”), issued under the Terms and Conditions of Secured Note Issue of AS PRFoods dated 14 January 2020 (which have been amended on 25 February 2020; the “Terms”), of convening a meeting of Noteholders (the “Meeting”). The Meeting will be held on 24 May 2021 at 12:00 (EET) at Peetri 12 (Kai Kunstikeskus), 10415 Tallinn, Estonia. Registration for the Meeting will be open at the venue of the Meeting from 11:00 to 11:45 (EET). The management of PRFoods requests all Noteholders to consider that due to COVID-19 caused by the coronavirus, it is advised to minimise the extent of physical gatherings and the participation therein. For this purpose, the management of PRFoods advises to consider authorising representatives of the collateral agent to p

AS PRFoods is Planning an Issue of Subordinated Convertible Notes and Tap-Issue of Secured Notes7.5.2021 16:44:03 CEST | Press release

THIS NOTICE IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION, ALLOCATION OR TRANSMISSION, IN PART OR WHOLLY, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, OR ELSEWHERE THE DISCLOSURE OR TRANSMISSION OF THIS INFORMATION IS NOT ALLOWED. AS PRFoods (registry code 11560713, “PRFoods”) announces that due to the continuing pandemic caused by COVID-19 and the extraordinary effects the pandemic and the measures implemented to combat the pandemic have had on the economic environment, including on the economic operations of PRFoods during the pending 2020/2021 financial year (i.e. the financial year 01.07.2020 – 30.06.2021), PRFoods deems necessary to reinforce its capital structure for the purposes of ensuring a smoother and faster recovery from the negative impacts caused by COVID-19 in the upcoming 2021/2022 financial year (i.e. financial year 01.07.2021 – 30.06.2022). In connection with the above, PRFoods hereby informs that, for the

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS7.5.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-05-12BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: ELLEVIO AB: XS1562583937, 2024-02-28 HUSQVARNA AB: SE0013359486, 2024-12-04 HUSQVARNA AB: SE0010869677, 2023-02-14 LUNDBERGFORETAGEN AB: SE0012676609, 2025-11-13 LUNDBERGFORETAGEN AB: SE0009241524, 2023-10-24 WILLHEM AB: SE0012193985, 2025-02-22 WILLHEM AB: SE0013882966, 2024-04-08 CASTELLUM AB: SE0011062827, 2023-05-17 CASTELLUM AB: SE0012675916, 2025-11-27 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2021-04-12Bid date2021-05-12Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS1562583937: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0013359486: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0010869677: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0012676609: 30 mln SEK +/-30 ml

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS7.5.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-05-14BondsSWEDEN I/L BOND: 3113. SE0009548704. 2027-12-01 SWEDEN I/L BOND: 3111, SE0007045745, 2032-06-01 Bid date2021-05-14Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)3113: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 3111: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3113: 500 mln SEK per bid 3111: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-05-18Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-05-07 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be