GlobeNewswire

Norsk Hydro: Fjerde kvartal 2020 - Vellykket gjennomføring av forbedringsprogram for 2020, sterk kontantstrøm

Del

Hydros underliggende EBIT var 1 449 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, en økning fra 560 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Bedre marginer og volumer nedstrøms og lavere råvarekostnader oppstrøms bidro positivt til resultatet, i tillegg til positive valutaeffekter. Disse ble delvis utliknet av ekstrakostnader knyttet til vedlikehold i Bauksitt og Alumina.

  • Underliggende EBITDA 3 476 millioner kroner
  • Sterk kontantstrøm
  • Global gjeninnhenting reduserte overskuddstilbudet av aluminium
  • Større volumvekst nedstrøms relativt til markedet
  • Vi overgikk målet i forbedringsprogrammet for 2020
  • Lyse Kraft DA-transaksjonen fullført
  • Forslag til utbytte på 1,25 kroner per aksje for 2020, endret utbyttepolitikk fra og med 2021

– Pandemien gjorde 2020 til et krevende år for alle. Det viktigste for oss er å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi har virksomhet i. Hydro følger anbefalingene fra lokale og internasjonale helsemyndigheter, og vi oppdaterer våre beredskapsplaner for å unngå forstyrrelser og sikre våre leveranser til kundene, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

I løpet av fjerde kvartal 2020 fortsatte industriproduksjonen å ta seg opp igjen etter nedgangen tidligere på året, mens BNP holdt seg på et stabilt nivå. I markedet for aluminium var det ved utgangen av 2020 et overskudd på om lag 3 millioner tonn, som er lavere enn estimatene på rundt 5 millioner tonn tidligere i 2020.

– Jeg er imponert over organisasjonen vår, som klarer å holde hjulene i gang i et år preget av pandemien, samtidig som vi også oppnår våre forbedringsmål. Vi overgikk målet for kostnadsforbedringer med samlede besparelser på 4,2 milliarder kroner i 2020. Dette utgjør om lag halvparten av den samlede ambisjonen for 2025, og har også bidratt til den positive utviklingen i kontantstrøm i fjerde kvartal, sier Aasheim.

– Hydros volumvekst var høyere enn veksten i markedet både i valsevirksomheten Rolling og ekstruderingsvirksomheten Extrusions i fjerde kvartal 2020. Dette skyldes oppgangen i viktige segmenter som bildeler, drikkebokser og bygg og anlegg. I forretningsområdet Aluminium Metal har forholdet mellom videreforedlede og standard produkter forbedret seg og nådd et historisk høyt nivå på rundt 70 prosent videreforedlede produkter. Hydros virksomhet har stort sett gått som normalt i kvartalet, men covid-19-situasjonen skaper fortsatt usikkerhet i markedet, sier konserndirektør for økonomi og finans, Pål Kildemo.

Hydro gjenopptok aluminiumproduksjonen ved B-linja ved primærverket på Husnes i november 2020, etter å ha drevet verket for halv maskin i over ti år. Oppgraderingsprosjektet til 1,5 milliarder kroner vil øke elektrolysekapasiteten med 95 000 tonn, og omfatter teknologielementer fra teknologipiloten
på Karmøy, som har hevet standarden på drift og miljø til verdensklasse. Beslutningen om å gjenoppta driften av B-linja ved Hydro Husnes er basert på markedsforbedringer, i tillegg til forventninger om at Norge vil fortsette å bruke EUs kvotehandelssystem (ETS) i perioden 2021-2030.

31. desember 2020 fusjonerte Hydro og Lyse deler av sin vannkraftproduksjon for å danne et nytt vannkraftselskap. Det nye selskapet, Lyse Kraft DA, har en årlig normalproduksjon på 9,5 TWh, der Hydro eier 25,6 prosent og Lyse 74,4 prosent. Etter transaksjonen er Hydro Norges tredje største operatør av fornybar kraft, med en samlet fornybarproduksjon på 13,6 TWh i et normalår. Basert på eierandel er Hydros årlige kraftproduksjon 9,4 TWh i et normalår. Det ble bokført en gevinst på 5,3 milliarder kroner i fjerde kvartal som følge av transaksjonen. Denne gevinsten er ikke inkludert i underliggende EBIT.

På Kapitalmarkedsdagen i 2020 kunngjorde Hydro at det opprinnelige forbedringsprogrammet vil forlenges, med et nytt og høyere forbedringsmål på 8,5 milliarder kroner innen 2025. I tillegg har Hydro satt seg en ambisjon om å oppnå 2,0 milliarder kroner i kommersielle forbedringer innenfor selskapets nåværende aluminiumportefølje, basert på tiltak i markedet og muligheter i samarbeid med kunder.

Hydro kunngjorde også nye ambisjoner på viktige vekstområder som resirkulering, fornybar energi og batterier, noe som representerer et større skift i Hydros portefølje fram mot 2025. Innenfor resirkulering har Hydro en ambisjon om å mer enn doble dagens volumer av forbrukerskrap og øke EBITDA med 1-1,5 milliarder kroner, basert på 3,5-5 milliarder kroner i potensielle investeringer. Hydro har innen batterier en ambisjon  om å øke EBITDA med 600-700 millioner kroner, basert på 2,5-3 milliarder kroner i potensielle investeringer i batteriprosjekter. Innenfor fornybar energi tar Hydro sikte på å investere i mer enn 1 GW i fornybarprosjekter i 2021.

Hydros netto gjeldsposisjon ble redusert fra 9,9 milliarder kroner til 7,8 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 5,4 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,9 milliarder kroner.

Hydros rapporterte EBIT utgjorde 6 770 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, sammenliknet med et tap på 399 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

Resultat etter skatt utgjorde 7 277 millioner kroner i fjerde kvartal, hovedsakelig som følge av en gevinst på 5 308 millioner kroner fra Lyse-transaksjonen. Resultat etter skatt omfattet også en netto valutagevinst på 1 479 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en sterkere krone sammenliknet med euro, som har påvirket de innebygde derivatene i norske kraftkontrakter og annen gjeld oppgitt i euro.

I tillegg til faktorene gjengitt over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, andre poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og underleggende resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på 1,25 kroner per aksje for 2020, som skal godkjennes av generalforsamlingen 6. mai 2021. Forslaget reflekterer selskapets langsiktige politikk om å gi sine aksjonærer et forutsigbart utbytte. I 2020 hadde Hydro en utbyttepolitikk om å utbetale 40 prosent av rapportert resultat etter skatt over forretningssyklusen, der 1,25 kroner per aksje ble ansett som minimumsnivå. Denne utbyttepolitikken er revidert fra og med 2021, og reflekterer nå Hydros ambisjon om å øke kontantavkastningen til aksjonærene over forretningssyklusen. Den reviderte utbyttepolitikken er å utbetale minst 50 prosent av underliggende resultat etter skatt over forretningssyklusen, med 1,25 kroner per aksje som minimumsnivå.

Investorkontakt
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Pressekontakt
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg


Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Enento Group Plc’s Notice to the Annual General Meeting8.3.2021 12:00:00 CETPress release

ENENTO GROUP PLC, STOCK EXCHANGE RELEASE ON 8 MARCH 2021 AT 1.00 P.M. EET Enento Group Plc’s Notice to the Annual General Meeting Notice is given to the shareholders of Enento Group Plc ("Enento" or the "Company") to the Annual General Meeting to be held on Monday 29 March 2021 starting at 10:00 a.m. (EET) at Rantatie Business Park, Tutka & Plotteri Meeting Room (Hermannin rantatie 8, Main entrance: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki, Finland). The Company’s Board of Directors has resolved on exceptional meeting procedures based on the temporary legislative act to limit the spread of the Covid-19 pandemic (677/2020), which entered into force on 3 October 2020. In order to ensure the health and safety of the shareholders, employees and other stakeholders of the Company, the Annual General Meeting will be organized without shareholders’ and their proxy representatives’ presence at the Annual General Meeting venue. Shareholders can participate in the Annual General Meeting and use their s

algoWatt will coordinate the GeTUP project for sustainable mobility as-a-service in urban areas8.3.2021 11:30:57 CETPress release

algoWatt will coordinate the GeTUP project for sustainable mobility as-a-service in urban areas Total funding of EUR 1 million for a low environmental impact, customised and accessible travel planning solutionThe company leads a partnership with Genoa's public transport operator, 5 SMEs and some research bodies algoWatt S.p.A. a GreenTech Solutions Company listed on the Italian Stock Exchange (MTA), will coordinate the GeTUP research project on sustainable mobility and MaaS (mobility as a service) solutions in the urban environment. The GeTUP project, worth a total of Euro 2 million, has received funding of Euro 1 million from the POR FESR 2014-2020 - Axis 1 - Action 1.2.4 - Poles of Research and Innovation of the Liguria Region, following approval by Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., a technical entity that supports and assists the Liguria Region and other Ligurian territorial entities in the design, definition and implementation of policies and interven

Nexstim Abp:s företrädesemission av 6,6 miljoner euro8.3.2021 11:05:00 CETPressemelding

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 8 mars 2021 kl. 12.05 (EET) Nexstim Abp:s företrädesemission av 6,6 miljoner euro FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA , HONGKONG, JAPAN, CANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar att med bemyndigande av bolagets extra bolagsstämma den 1 mars 2021, har styrelsen idag fattat beslut om en företrädesemission av cirka 6,6 miljoner euro ("emissionen”). Kort om emissionen Nexstim:s nyemission av cirka 6,6 miljoner euro där rätten att teckna högst 219 811 378 aktier ("emissionaktierna") ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare.Varje aktieägare i Nexstim tilldelas en (1) företrädesrätt som kontoförda värdepapper ("teckningsrätt"), per varje aktie i respektive ägares innehav på avstämningsdagen för emissionen den 10 mars 2021 ("avstämni

Nexstim Plc’s subscription rights issue of MEUR 6.68.3.2021 11:05:00 CETPress release

Company announcement, inside information, Helsinki, 8 March 2021 at 12.05 PM (EET) Nexstim Plc’s subscription rights issue of MEUR 6.6 NOT TO BE PUBLISHED OR DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND OR SINGAPORE OR TO ANY OTHER COUNTRY WHERE THE DISTRIBUTION OR PUBLICATION IS ILLEGAL. Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” or ”Company”) announces, that pursuant to the authorisation granted by the Extraordinary General Meeting of the Company on 1 March 2021, the Board of Directors of the Company has today decided to arrange a subscription rights issue of approximately EUR 6.6 million (the “Offering”). Summary of the Offering Nexstim's EUR 6.6 million issue of a maximum of 219,811,378 new shares ("Offer Shares") is a subscription rights issue, in which current shareholders have a pre-emptive right.Each shareholder of Nexstim receives one (1) book-entry subscription right ("Subscription Right"

SEK CREDIT OPERATION ANNOUNCEMENT8.3.2021 10:30:00 CETPress release

Bid date, 2021-03-08Auction date2021-03-08Settlement date2021-03-08Maturity Date2021-06-07Term13 weeksInterest rateThe Riksbank´s applicable repo rateBid times11.00-11.30 (CET/CEST) on the Bid dateConfirmation of bids to e-maileol@riksbank.seOffered volumeUnlimitedThe lowest accepted bid volume50 million SEKMaximum number of bids1Allocation Time11.45 (CET/CEST) on the Bid date Stockholm, 2021-03-08 Bid date, 2021-03-08Auction date2021-03-08Settlement date2021-03-08Maturity Date2021-09-06Term26 weeksInterest rateThe Riksbank´s applicable repo rateBid times11.00-11.30 (CET/CEST) on the Bid dateConfirmation of bids to e-maileol@riksbank.seOffered volumeUnlimitedThe lowest accepted bid volume50 million SEKMaximum number of bids1Allocation Time11.45 (CET/CEST) on the Bid date Stockholm, 2021-03-08 This is a translation of the Swedish version published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language v

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS TREASURY BILLS8.3.2021 10:07:00 CETPress release

Auction date2021-03-08LoanMAY 2021IsinSE0015504907Coupon, %0.00Maturity 2021-05-19Tendered volume, SEK mln500 +/- 250Offered volume, SEK mln1,500 Volume bought, SEK mln500 Number of bids4 Number of accepted bids2 Average yield, %-0.204Lowest accepted yield, %-0.206Highest yield, %-0.201Accepted at lowest yield, %100.00 Auction date2021-03-08LoanSEP 2021IsinSE0014808747Coupon, %00.000Maturity2021-09-15 Tendered volume, SEK mln500 +/- 250Offered volume, SEK mln1,500 Volume bought, SEK mln500 Number of bids4 Number of accepted bids2 Average yield, %-0.201Lowest accepted yield, %-0.202Highest yield, %-0.199Accepted at lowest yield, %100.00

Goodvalley announces management change8.3.2021 08:48:52 CETPress release

CEO Hans Henrik Pedersen has decided to pursue new professional challenges outside Goodvalley. He joined Goodvalley as CFO and member of the Executive Board in 2016 and was appointed CEO in 2019. Hans Henrik Pedersen has been instrumental in establishing Goodvalley’s current strategy, leading the launch of the Group’s premium food brand, developing the organisation and securing a strong capital structure. Vice CEO Kristian Brokop, who has worked at Goodvalley since 2006 and been a member of the Executive Board since 2017, has been appointed interim CEO. He will work together with Hans Henrik Pedersen to ensure a smooth transition period. “We want to take the opportunity to thank Hans Henrik for his dedication and contribution to making Goodvalley a stronger and more resilient business that has most recently been able to report solid results amid historically challenging market conditions. We wish Hans Henrik all the best in his future endeavours, and we are pleased that Kristian will t