GlobeNewswire

Norsk Hydro: Andre kvartal 2021 – Rekordresultater og fortsatt positivt markedssentiment

Del

Norsk Hydro ASA rapporterte en justert EBITDA på 6.598 millioner kroner i andre kvartal 2021, en økning fra 2,794 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Fortsatt oppgang i verdensøkonomien bidrar til økt etterspørsel etter aluminium og aluminiumprodukter. Forretningsområdene Hydro Aluminium Metal og Hydro Extrusions rapporterte rekordresultater for kvartalet.

  • Rekordresultat i Aluminium Metal på grunnlag av økte priser og produktpremier på LME
  • Robust drift, forbedringsprogrammet foran skjema
  • Sterke prestasjoner i Extrusions og framdrift i vekstprosjekter
  • Styrking av bærekraftposisjon med investeringer for vekst i resirkulering
  • Salget av forretningsområdet Hydro Rolling til KPS Capital Partners fullført

Høyere all-in metallpriser og volumer i Aluminium Metal, bedre marginer og volumer i Extrusions og bedre resultater fra Hydro Energy bidro positivt til justert EBITDA. Disse positive elementene ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader oppstrøms og negative valutaeffekter.

Den globale oppgangen i verdensøkonomien som startet sent i 2020 fortsatte også i andre kvartal. Globalt fortsetter de økonomiske utsiktene å bedre seg, som følge av framskritt i vaksineringen og færre nye tilfeller av covid-19. Som følge av dette har den globale etterspørselen etter aluminium økt, og markedet for primæraluminium ventes stort sett å være i balanse i 2021.

– Fortsatt godt markedssentiment og sterke prestasjoner i selskapet har bidratt til rekordresultatene i kvartalet. Vi er rute når det gjelder målet om en avkastning på mer enn 10 prosent over forretningssyklusen, og forbedringsprogrammet ligger også foran skjema. I tillegg driver vi aktiv posisjonering av våre produkter i markedet, og øker kapasiteten for å møte den økende etterspørselen etter lavkarbonprodukter i tråd med strategien for 2025 om å styrke lønnsomhet og bærekraft, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydro fortsetter å håndtere effekten av covid-19-pandemien, både når det gjelder sikkerhet for selskapets medarbeidere og de lokalsamfunnene vi er en del av. Hydros virksomheter har stort sett hatt normal drift i andre kvartal.

I løpet av kvartalet har kontantprisen på aluminium på London Metal Exchange vært på sitt høyeste på nesten ti år, og den kraftige etterspørselen har også løftet produktpremiene. Disse faktorene har bidratt til det rekordhøye resultatet på 2.807 millioner kroner i justert EBITDA i Aluminium Metal. Aluminium Metal fullførte også oppstarten av aluminiumverket på Husnes i andre kvartal. Verket er nå tilbake i full drift med en kapasitet på 195.000 tonn for første gang siden det ble delvis nedstengt i 2009.

– Ved å gjenoppta produksjonen ved den andre linjen ved Husnes, tilfører vi nå ytterligere 100.000 tonn lavkarbonaluminium til markedet hvert år. Dette er i samsvar med EUs Fit for 55-agenda, der den europeiske aluminiumindustrien bidrar til å redusere utslippene fra industriproduksjon, samtidig som aluminium spiller en viktig rolle for å redusere utslippene i bruksfasen, sier Aasheim.

Extrusions oppnådde rekordresultater i andre kvartal, og overgikk den tidligere rekorden som ble satt i første kvartal 2021. Resultatene var drevet av sterk volumvekst, bedre marginer og kostnadsbesparelser fra pågående forbedringsprogrammer. Det har vært jevn oppgang i den europeiske bilindustrien i kvartalet, og solid vekst i industri- og boligsegmentet. For å forbedre resultatene og kontantstrømmen i Extrusions ytterligere, er det tatt en beslutning om å investere i ny pressekapasitet i Cressona i USA og i Nenzing i Østerrike. Investeringene vil gi bedre ytelse og heve kapasiteten med rundt 30.000 tonn, og øke volumene i attraktive segmenter som bilindustrien, transportsektoren, tekniske produkter og bygg og anlegg.

Sterke prestasjoner i Extrusions er hovedårsaken til at vi ligger foran forbedringsmålet for 2025 på 7,4 milliarder kroner, der 5,1 milliarder kroner skal oppnås innen utgangen av 2021, sammenliknet med utgangspunktet i 2018. 

Hydro har satt en klar strategisk retning fram mot 2025. Selskapet tar sikte på å styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium, og samtidig utforske vekstmuligheter innenfor ny energi. Den 5. mars 2021 inngikk Hydro en avtale om å selge Rolling-virksomheten til KPS Capital Partners, og dette salget ble fullført 1. juni 2021. Samlet selskapsverdi for Rolling, inkludert eiendommen i Bonn i Tyskland som ble solgt til Cube Real Estate, var 1.407 millioner euro. Salget styrker Hydros evne til å følge sin strategiske retning. 

Bærekraft er et av  Hydros konkurransefortrinn, og en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre selskapets strategi fram mot 2025. I løpet av andre kvartal fikk Hydro Bauksitt & Alumina lisens til å drive det moderne rødslamdeponiet DRS2, som vil redusere området som kreves for lagring av avgangsmasse. I tillegg har Bauksitt & Alumina signert en avtale med Universitetet i São Paulo om å forske på alternativ og mer bærekraftig bruk av bauksittavfall i byggesektoren.

– Sirkulær økonomi og økt resirkulering er viktige elementer i overgangen til et lavkarbonsamfunn. Vår strategi er å doble resirkuleringen av brukt aluminium innen 2025, og vi har kunngjort flere viktige investeringer dette kvartalet. For å redusere utslippene fra virksomheten ytterligere og utnytte den unike posisjonen vi har i verdikjeden for energi, fortsetter vi å utvikle Hydro REIN og hydrogenselskapet vårt. Vi legger til nye prosjekter i porteføljene deres, samtidig som vi forbereder en prosess for kapitalforhøyelse, sier Aasheim.

I løpet av kvartalet har Aluminium Metal signert en intensjonsavtale med Midwest Energy and Communications om å bygge et resirkuleringsanlegg for aluminium i Michigan i USA. Anlegget skal etter planen produsere 120.000 tonn aluminium i året fra 2023, og blir det første anlegget som skal produsere lavkarbonproduktet Hydro CIRCAL i stor skala i Nord-Amerika. I tillegg er det tatt en investeringsbeslutning om å øke resirkuleringskapasiteten med til sammen 65.000 tonn ved anleggene i Sjunnen i Sverige, Navarra i Spania og Rackwitz i Tyskland.

Hydro har også sett på muligheter for vekst og samarbeid innenfor ny energi i løpet av kvartalet. Hydros selskap for fornybarutvikling, Hydro REIN, har inngått en avtale med den svenske vindkraftutvikleren Eolus om å kjøpe rettighetene til det lisensierte vindkraftprosjektet Stor-Skälsjön i Sverige, som har en samlet kapasitet på 260 MW. Sammen med Equinor og RWE Renewables har Hydro REIN også undertegnet en samarbeidsavtale om å utarbeide og sende inn søknad om utvikling av en stor bunnfast havvindpark i området Sørlige Nordsjø II i den norske delen av Nordsjøen.  

Hydro ser et betydelig potensial for industrielt hydrogenforbruk, noe som vil bidra til å redusere våre CO2-utslipp. I andre kvartal signerte Hydros nylig etablerte hydrogenselskap en intensjonsavtale med Everfuel. De to selskapene vil bruke kapasiteten i framtidige Hydro-eide eller felleseide hydrogenproduksjonsanlegg til å forsyne maritim sektor, industrien og det grønne mobilitetsmarkedet i Europa med fornybart hydrogen.

Hydro vil fortsatt fokusere på sine aksjonærer og målet om å utbetale et forutsigbart utbytte i 2021. Forslaget fra Hydros styre om å utbetale et utbytte på 1,25 kroner per aksje for 2020 ble vedtatt på generalforsamlingen og utbetalt til aksjonærene 19. mai 2021. Utbyttet utgjorde 95 prosent av justert resultat etter skatt. Hydros utbyttepolitikk er fortsatt å utbetale minst 50 prosent av justert resultat etter skatt over forretningssyklusen, med 1,25 kroner per aksje som minimumsnivå. Denne politikken, som ble oppdatert i 2021, reflekterer Hydros ambisjon om å øke kontantavkastningen til aksjonærene over forretningssyklusen.

Sammenliknet med første kvartal 2021, har Hydros justerte EBITDA økt fra 5.182 millioner kroner til 6.598 millioner kroner i andre kvartal 2021. Høyere all-in metallpriser i Aluminium Metall, bedre resultater i Metallmarked og høyere marginer og volumer i Extrusions bidro til forbedringen. Forbedringen ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader oppstrøms, lavere realiserte aluminapriser og lavere produksjon i Energy.

Justert EBITDA for første halvdel av 2021 økte, sammenliknet med samme periode i fjor. Høyere all-in metallpriser og volumer i Aluminium Metal, bedre marginer og volumer i Extrusions og bedre resultater fra Energy bidro positivt til justert EBITDA. Disse positive elementene ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader oppstrøms og negative valutaeffekter.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 2.397 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat etter skatt for videreført virksomhet en netto valutagevinst på 550 millioner kroner og et urealisert tap på LME-relaterte kontrakter på 1.646 millioner kroner. 

Hydros netto gjeldsposisjon ble redusert fra 8,3 milliarder kroner til 3,6 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften, utenom endringer i kortsiktige sikkerhetsstillelser, utgjorde 4 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,6 milliarder kroner.

Hydro hadde 20,1 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter og 0,9 milliarder kroner i pengemarkedsfond, inkludert i kortsiktige investeringer, ved utgangen av andre kvartal. Midler investert i pengemarkedsfond er normalt tilgjengelige på kort varsel. Den rullerende kredittfasiliteten på 1,6 milliarder US-dollar sto helt ubrukt ved utgangen av kvartalet.

I tillegg til faktorene gjengitt over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Nettogjeld, justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Investor contact
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Press contact
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire

Saniona appoints Robert Hoffman to Board of Directors as Chair of the Audit Committee16.9.2021 17:50:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE 16 September 2021 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced the appointment of Robert E. Hoffman to its board of directors, as resolved at the extraordinary shareholders’ meeting held on September 16, 2021. Hoffman is an experienced financial executive and board member with nearly 30 years of experience and achievements in accounting, finance, fund raising, strategic planning, corporate governance, investor relations, and leadership. “Robert’s depth of experience leading and advising U.S.-listed companies on corporate finance, investor relations and related activities will be valuable as we continue to develop our board and evaluate a future U.S. listing,” said J. Donald deBethizy, Chairman of the Saniona Board of Directors. “I see in Saniona a company with a considerable amount of untapped potential. There is incredible depth in the pipeline and the talent, and I look forward to supporting and advising the

Saniona utser Robert Hoffman till ny styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet16.9.2021 17:50:00 CEST | Pressemelding

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag att styrelsen kompletteras med Robert E. Hoffman enligt beslut av den extra bolagsstämma som avhölls den 16 september 2021. Hoffman är en erfaren finansdirektör och styrelseledamot, med nära 30 års erfarenhet inom redovisning, ekonomiförvaltning, kapitalanskaffning, strategisk planering, företagsledning, investerarrelationer och ledarskap. ”Roberts gedigna erfarenhet av att leda och agera rådgivare till amerikanska börsnoterade bolag i företagsfinansiella frågor, investerarrelationer och andra relaterade verksamheter kommer att vara värdefull för vår fortsatta utveckling av styrelsen och utvärderingen av en framtida notering i USA”, säger J. Donald deBethizy, styrelseordförande i Saniona. ”Jag ser Saniona som ett bolag med en avsevärd outnyttjad potential. Det finns en enorm kapacitet i pipelinen och kompetensen och jag ser fra

Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 september 2021 i Saniona AB16.9.2021 17:45:00 CEST | Pressemelding

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Idag, den 16 september 2021, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Val och arvodering av ny styrelseledamot Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Robert E. Hoffman som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 26 maj 2021. Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till Robert E. Hoffman för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvararande ett årligt arvode om 390 000 kronor, varav 140 000 kronor avser det ytterligare a

Bulletin from the Saniona AB extraordinary shareholders’ meeting on September 16, 202116.9.2021 17:45:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE September 16, 2021 Today, on September 16, 2021, theextraordinary shareholders’ meeting was held in Saniona AB. In light of the ongoing Covid-19 pandemic and in order to reduce the risk of infection spreading, the extraordinary shareholders’ meeting was held only by advance voting (postal vote) in accordance with temporary legislation. A summary of the adopted resolutions follows below. All resolutions were adopted with the required majority of votes. Election of new board member and remuneration for the new board member The extraordinary shareholders’ meeting resolved, in accordance with the proposal from the Nomination Committee, to elect Robert E. Hoffman as new ordinary board member for the time period up until the end of the next annual shareholders’ meeting alongside the board members elected at the annual shareholders’ meeting held on 26 May 2021. It was further resolved, in accordance with the proposal from the Nomination Committee, that remuneration to the new bo

Kinnevik investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa16.9.2021 15:08:57 CEST | Pressemelding

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa. Spring Health hjälper arbetsgivare att modernisera sina erbjudanden inom beteendemässig hälsa med den mest omfattande lösningen för medarbetares välbefinnande. Bolaget grundandes av April Koh och Dr Adam Chekroud i New York med visionen om att bygga en värld där gissningar inte är en del av psykologisk vård. Alltför ofta måste patienter testa sig fram till effektiva lösningar för psykisk hälsa. Spring Health bygger en datainfrastruktur för att ta mer precisa beslut när det kommer till matchning av utförare och personanpassade behandlingsplaner. Data visar att metoden uppnår ledande resultat på halva tiden jämfört andra i branschen. Spring Health erbjuder en samlad punkt för alla sorters stöd – från digitala övningar för personalen, till coachning, terapi eller medicinering – vilket leder till snabbare resultat, högre engagemang samt hälsosammare,

Kinnevik Invests USD 100 Million in Spring Health, a Leading Global Mental Health Solution16.9.2021 15:08:57 CEST | Press release

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced that it is investing USD 100m in Spring Health, a leading global mental health solution. Spring Health helps employers modernise their behavioral health benefits with the most comprehensive solution for employee mental well-being. The company was founded by April Koh and Dr Adam Chekroud in New York with the vision to build a world where guessing has no place in mental healthcare. All too often, patients must undergo a trial-and-error approach to finding effective and efficient mental healthcare. Spring Health is building the data infrastructure to make more precise decisions when it comes to provider matching and the creation of personalized care plans. Recent data has revealed that this approach delivers best-in-class outcomes in half the time as others in the industry. Spring Health provides a single point of contact for any type of support — from digital exercises to employee assistance program (EAP) services, to coaching, therapy, or

Solvay adds new thermoplastic composite capacity in the United States16.9.2021 15:05:00 CEST | Press release

Solvay adds new thermoplastic composite capacity in the United States A key driver for the world-class facility based in Greenville is growing demand from energy companies, supported by increasing aerospace and automotive demand Greenville, September 16, 2021 --- Solvay announced today the installation completion of its new thermoplastic composites (TPC) manufacturing facility at its Greenville, South Carolina site. At full production capacity, the new line will add more than 30 positions at the 27,000-square-foot facility. The project represents a major milestone in Solvay’s efforts to industrialize its TPC capacity. A key driver for the world-class facility is growing demand from energy companies, supported by increasing aerospace and automotive demand. The new product line will have the ability to manufacture unidirectional composite tape from a range of high-performance polymers including PVDF, PPS and PEEK. “The TPC solutions that will be manufactured in our Greenville facility wi