GlobeNewswire

Norsk Hydro: Andre kvartal 2019: Resultatnedgang grunnet lavere realiserte priser

Del

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk var 875 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 2.713 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette reflekterer hovedsakelig lavere realiserte priser på aluminium og alumina, og effekten av cyberangrepet, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter. 

  • Underliggende EBIT 875 millioner kroner
  • Opptrappingen av produksjonen går som planlagt ved Alunorte, Paragominas og Albras
  • Bedre resultat i Bauxite & Alumina som følge av økt produksjon og valutaeffekter, hovedsakelig utliknet av lavere realiserte aluminapriser
  • Lavere resultat i Primary Metal grunnet lavere realiserte aluminiumpriser
  • Den økonomiske effekten av cyberangrepet beregnet til 250-300 millioner i andre kvartal – størst innvirkning på Extruded Solutions
  • Svakere resultater nedstrøms grunnet marginer og volum, reflekterer svakere etterspørsel
  • Svakere resultat i Energy grunnet lavere volumer
  • Det globale markedet for primæraluminium ventes å gå i underskudd i 2019, forventet vekst i etterspørselen nedjustert til 1-2% i 2019 

Underliggende EBIT for Bauxite & Alumina økte sammenliknet med andre kvartal i fjor, fra 364 millioner kroner i andre kvartal 2018 til 415 millioner kroner i andre kvartal 2019. Resultatet ble drevet av den positive effekten av økt produksjon etter at produksjonsbegrensningen ble opphevet den 20. mai, og av positive valutaeffekter som delvis ble utliknet av en nedgang i den realiserte salgsprisen på alumina.

– Alunorte nådde 80-85 prosent kapasitetsutnyttelse i juni, innenfor det uttalte målet på 75-85 prosent kapasitetsutnyttelse, med den topp moderne pressfilterteknologien. Produksjonen økes også med god fart ved Paragominas og Albras. Dette er en stor prestasjon av den brasilianske organisasjonen, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Underliggende EBIT for Primary Metal gikk ned fra 755 millioner kroner i andre kvartal 2018 til et tap på 604 millioner kroner i andre kvartal 2019, hovedsakelig som følge av lavere all-in metallpriser og lavere marginer på kraftsalg i Brasil, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter.

– Vi opprettholder vårt syn om et underskudd i det globale markedet for primæraluminium i størrelsesordenene 1-1,5 million tonn for 2019. Vi nedjusterer vår forventning til etterspørselsveksten i det globale markedet for primæraluminium for 2019 til 1-2%, ettersom vi ser tegn til svekkelse i noen av våre markedssegmenter, sier Aasheim.

Underliggende EBIT for Metal Markets gikk opp fra 237 millioner kroner i andre kvartal 2018 til 299 millioner kroner i andre kvartal 2019, grunnet bedre resultater fra omsmelteverkene og handelsvirksomheten, noe som delvis ble utliknet av negative valutaeffekter.

Underliggende EBIT for Rolled Products gikk betydelig ned sammenliknet med andre kvartal i 2018, fra 212 millioner kroner i andre kvartal 2018 til 75 millioner kroner i andre kvartal 2019. Resultatet fra valseverkene gikk ned, drevet av lavere volumer og økte personalkostnader, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter. Resultatet fra smelteverket i Neuss gikk ned som følge av lavere all-in metallpriser.

Underliggende EBIT for Extruded Solutions gikk ned sammenliknet med samme kvartal i fjor, fra 957 millioner kroner i andre kvartal 2018 til 772 millioner kroner i andre kvartal 2019. Økte kostnader og reduserte volumer, hovedsakelig som følge av cyberangrepet og noe svakere markedsforhold, ble delvis utliknet av høyere marginer.

Underliggende EBIT for Energy gikk ned fra 417 millioner kroner i andre kvartal 2018 til 176 millioner kroner i andre kvartal 2019. Nedgangen skyldtes hovedsakelig lavere produksjon og svakere kommersielle resultater.

Den samlede økonomiske effekten av cyberangrepet er beregnet til 250-300 millioner kroner i andre kvartal 2019, der 150-200 millioner kroner er knyttet til Extruded Solutions. Ved utgangen av andre kvartal var virksomheten stort sett tilbake i normal drift.

Hydros forbedringsprogram "Bedre" vil ikke nå det opprinnelige målet for 2019. Dette skyldes hovedsakelig produksjonsbegrensningen ved Alunorte og påfølgende produksjonskutt ved Alunortes bauksittkilde Paragominas og Hydros deleide aluminiumverk Albras.

Hydros netto gjeldsposisjon økte fra 12,1 milliarder kroner til 15,1 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 2,6 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 2,7 milliarder kroner. Det ble utbetalt 2,6 milliarder kroner i utbytte til aksjonærer i Norsk Hydro ASA i andre kvartal.

Hydros rapporterte EBIT utgjorde 656 millioner kroner i andre kvartal 2019, sammenliknet med 2.986 millioner kroner i andre kvartal 2018.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i den vedlagte kvartalsrapporten. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Da Hilde Merete Aasheim overtok stillingen som Hydros nye konsernsjef 8. mai, kunngjorde Hydro et mål om å øke lønnsomheten og satse på bærekraftige løsninger. Hydro arrangerer en investordag 24. september i Oslo for å informere nærmere om disse ambisjonene.

Investorkontakter
Stian Hasle
+47 97736022
Stian.Hasle@hydro.com

Olena Lepikhina
+47 96853035
Olena.Lepikhina@hydro.com

Pressekontakt
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

NAXS Delårsrapport januari – september 201918.10.2019 17:45:00 CESTPressemelding

Nio månader 2019 Resultat efter skatt uppgick till 26,4 (22,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 2,29 (1,70) SEK. Substansvärdet uppgick till 717 MSEK (SEK 64,16 per aktie) per den 30 september 2019, jämfört med 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018. De omfattande aktieåterköpen under delårsperioden samt betalning av utdelningen för 2018 var de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet. Nettokassan uppgick till 194 MSEK (17,40 SEK per aktie) per den 30 september 2019, jämfört med 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018. Årsstämman 2019 beslutade att lämna en utdelning om 2,78 SEK per aktie. Tredje kvartalet 2019 Resultat efter skatt uppgick till 11,7 (10,6) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,05 (0,86) SEK. VD-kommentar NAXS hade en fortsatt stabil utveckling under det tredje kvartalet med en tillväxt i substanse/aktie om 3% under kvartalet och 7,4% över en 12-månaders period, inklusive lämnad utdelning. NAXS har

Interim Report January-September 201918.10.2019 17:45:00 CESTPress release

Nine months 2019 Net profit/loss for the period amounted to MSEK 26.4 (22.2). Earnings per share amounted to SEK 2.29 (1.70). Net asset value amounted to MSEK 717 (SEK 64.16 per share) at September 30, 2019, compared to MSEK 736 (SEK 61.81 per share) at year-end 2018. The fact that the total net asset value decreased, while the net asset value per share increased is due to the shares repurchases made during the period. Net cash amounted to MSEK 194 (SEK 17.40 per share) at September 30, 2019, compared to MSEK 261 (SEK 21.94 per share) at year-end 2018. The 2019 Annual General Meeting resolved that a dividend of 2.78 SEK per share to the shareholders for FY 2018. Third quarter 2019 Net profit/loss for the quarter amounted to MSEK 11.7 (10.6). Earnings per share amounted to SEK 1.05 (0.86). Comments by the CEO NAXS delivered a steady performance during the third quarter of 2019, with the NAV/share growing by 3% during the quarter and by 7.4% over 12 months, including the dividend paid. N

DNO ASA: Mandatory Notification of Trade18.10.2019 16:47:00 CESTPress release

Oslo, 18 October 2019 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, has today purchased 1,200,000 own shares at an average price of NOK 12.4482 per share. Following this transaction, DNO holds 78,800,000 own shares. -- For further information, please contact: Media: media@dno.no Investors: investor.relations@dno.no -- DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore licenses at various stages of exploration, development and production in the Kurdistan region of Iraq, Norway, the United Kingdom, Netherlands, Ireland and Yemen. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

PCI Biotech: Mandatory notification regarding trade of shares18.10.2019 14:59:00 CESTPress release

Stocken Invest AS, a wholly owned company by Lars Viksmoen, has on 18 October 2019 transferred 12,966 shares in PCI Biotech Holding ASA (“PCI Biotech”) to Lars Viksmoen, board member of PCI Biotech, at an average price of NOK 26.80 per share. After the transaction, Lars Viksmoen holds 12,966 shares in PCI Biotech and Stocken Invest AS holds 0 shares in PCI Biotech. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 4-2 of the Norwegian Securities Trading Act.

Announcement of the Management Board of joint stock company “Olainfarm”18.10.2019 14:23:00 CESTPress release

The joint stock company “Olainfarm” has received draft decisions prepared by the initiators of the November 1, 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders – limited liability company “OLMAFARM” and Andrejs Saveljevs who is authorized representative of Nika Saveljeva, which include, inter alia, a list of candidates for the Council and Auditing committee of joints stock company “Olainfarm”. The requirements laid down in the laws and regulations in force in Republic of Latvia and in related documents determines the specific requirements to be complied with by capital companies listed in regulated market regarding their management and disclosure of information. Legislation of the Republic of Latvia (including the Financial Instrument Market Law) sets requirements for capital companies, and the European Union and the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) set out recommendations for the corporate governance of the capital companies. Nasdaq Riga, AS has develope

Nordic American Tankers Limited (NYSE:NAT) Announces the date for its 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)18.10.2019 13:32:00 CESTPress release

Hamilton, Bermuda, October 18, 2019. Nordic American Tankers Limited today announced that its Board of Directors has scheduled the 2019 AGM, to be held on November 20, 2019 at 10:00 a.m., local time, at the LOM Building,27 Reid Street, Hamilton HM 11 Bermuda. The Board has set a record date of October 8, 2019 for the determination of the NAT shareholders entitled to receive notice of and to vote at the AGM or any adjournment thereof. The Notice of the Meeting and Proxy Statement will be furnished to the Securities and Exchange Commission (SEC) on October 18, 2019. CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective information about their business. Forward-looking statements include statements concerning plans, objectives, goals,