Frivillighet Norge

Norsk frivillighet samlet rundt felles krav og mål

Del

Representanter fra blant annet Natteravnene, Kirkens Bymisjon, Kreftforeningen og Norges Musikkorps Forbund møttes i dag til Frivillighet Norges årsmøte for å diskutere frivillighetens felles framtid. Ingvild Endestad fra foreningen FRI ble vagt som ny nestleder.

Ingvild Endestad fra foreningen FRI ble valgt som ny nestleder i Frivillighet Norge den 6. juni 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Ingvild Endestad fra foreningen FRI ble valgt som ny nestleder i Frivillighet Norge den 6. juni 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

Frivilligheten var i dag samlet til årsmøte i Frivillighet Norge i Oslo. Styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Eidsvoll Holmås, talte til forsamlingen. Han fokuserte på det videre arbeidet med Frivillighetsmeldingen som Stortinget behandlet i mai og viktige kjernesaker for frivilligheten framover. Han snakket også om endringer det siste året, blant annet at det nå er blitt en flertallsregjering.

– Vi har gått fra en mindretallsregjering til en flertallsregjering. Vi gjorde et hederlig forsøk med å få inn full og rettighetsfestet momskompensasjon i den nye regjeringsplattformen. Vi lykkes ikke med det, men vi satt saken på dagsorden på en god måte, sa styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Eidsvoll Holmås til årsmøtet.

Frivillighet Norges hovedkrav om en full og rettighetsfestet momskompensasjon ble ikke innfridd i Frivillighetsmeldingen. Regjeringen vil trappe opp momskompensasjonsordningen til 1,8 milliarder kroner i 2021. Ifølge Frivillighet Norges beregninger vil det da mangle mellom 400 og 500 millioner kroner på å fullfinansiere ordningen i 2021.

Det ble gjort tydelig fra de frivillige organisasjonene i Stortingets høring om saken i februar og i debatten på Stortinget i mai.

– Det ble ikke flertall for full og rettighetsfestet momskompensasjon i denne omgang, men det ble foreslått og en samlet opposisjon var enige med oss. I arbeidet framover med lokalvalget og med neste stortingsvalg så må vi ha trykk på denne saken. For den skal vi vinne, sa Holmås. 

God forenklingsreform = medvirkning fra frivilligheten 

Videre kommenterte Holmås regjeringens plan om en forenklingsreform for frivilligheten. Frivillighet Norge er positiv til en slik reform og til at Frivillighetsregisteret foreslås knyttet tettere til flere ordninger, men mener at regjeringen bør være mer konkret når det gjelder definisjoner. 

– Frivilligheten må fylle denne reformen med innhold og sikre at regjeringen leverer reell forenkling. Da trenger vi også medvirkning fra medlemmene – send oss små og store saker vi kan løfte videre, oppfordret Holmås fra talerstolen. 

To resolusjoner og nytt styre

Årsmøte vedtok to resolusjoner. En om Fritidskortet og økonomi som barriere for deltakelse i fritidsaktiviteter og en om økt etnisk mangfold i frivillige organisasjoner, særlig på toppnivå. 

Se resolusjonene her

Årsmøte valgte nestleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer. 

Det nye styret i Frivillighet Norge: 

Leder: Heikki Eidsvoll Holmås

Nestleder: Ingvild Endestad, Foreningen FRI 

Medlem: Helge Simones, Knif/Misjonsalliansen/Normisjon

Medlem: Karen Kvalevåg, Norges Idrettsforbund

Medlem: Gunnar Haugsveen, Norges Blindeforbund

Medlem: Kristin W. Sandnes, Redningsselskapet 

Medlem: Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund


1. Varamedlem: Andreas Borud, LNU

2. Varamedlem: Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen

3. Varamedlem: Mihriban Rai, LIN (Likestilling, inkludering og nettverk) 

Kontakter

Bilder

Ingvild Endestad fra foreningen FRI ble valgt som ny nestleder i Frivillighet Norge den 6. juni 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Ingvild Endestad fra foreningen FRI ble valgt som ny nestleder i Frivillighet Norge den 6. juni 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Last ned bilde
Styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Eidsvoll Holmås, taler til Frivillighet Norges årsmøte i Oslo den 6. juni 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Eidsvoll Holmås, taler til Frivillighet Norges årsmøte i Oslo den 6. juni 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Last ned bilde
Styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Eidsvoll Holmås, taler til Frivillighet Norges årsmøte i Oslo den 6. juni 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Eidsvoll Holmås, taler til Frivillighet Norges årsmøte i Oslo den 6. juni 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom