Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv: – Kommunalministeren setter strandsonen i fare

Del

Den ferske kommunalministeren Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil myke opp reglene for bygging i strandsonen. Det får friluftslivsorganisasjonene til å reagere.

FORBUD SOM IKKE OVERHOLDES: Norsk Friluftsliv mener mange kommuner er for slepphendte med å gi dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen. Foto: Lars Verket
FORBUD SOM IKKE OVERHOLDES: Norsk Friluftsliv mener mange kommuner er for slepphendte med å gi dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen. Foto: Lars Verket

Gjelsvik (Sp) uttaler i Klassekampen onsdag at dagens reguleringer begrunnet i vern av natur gir kommunene for lite handlingsrom i utbyggingssaker. Han sier videre at han ønsker et mer differensiert strandsonevern, der kommunene i større grad kan bestemme selv ut ifra lokale behov.

Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene, mener utspillet er svært bekymringsverdig.

– Strandsonen er et av kommunens mest attraktive friluftslivsarealer, og betyr mye for folks trivsel og helse. Det er viktig at den er tilgjengelig for folk flest, ikke kun for noen få. Dette er også et uttalt nasjonalt mål, og er grunnen til at vi helt siden 1950-tallet har hatt det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.


Regelverket ivaretar allerede lokale forskjeller

Til tross for det generelle forbudet mot utbygging i strandsonen bygges området stadig ned. I dag er over en tredjedel bygget ut.

– I fjor kom en endring i regelverket som skal gjøre det lettere å bygge ut i områder med lite utbyggingspress og mye tilgjengelig strandsone, så dagens regelverk ivaretar allerede den muligheten til lokal differensiering Gjelsvik etterlyser, sier Bente Lier.

– Men problemet er at alt for mange kommuner i dag gir dispensasjoner til å bygge i strandsonen på feil grunnlag, der hensyn til natur og friluftsliv ikke blir ivaretatt, fortsetter hun.

Hun viser til en kartlegging fra Sivilombudsmannen, som viste at hele 85 prosent av dispensasjonssøknadene var innvilget, og at flertallet av vedtakene var mangelfulle, eller begrunnet med ulovlige hensyn eller hensyn som skal tillegges liten vekt.

Kun et fåtall ønsker mer utbygging

En Ipsos-undersøkelse gjennomført i fjor sommer viste at kun 7 prosent av befolkningen mener det bør tillates mer bygging i strandsonen enn det gjøres i dag. Flertallet mener slik bygging bør reduseres eller stoppes helt.

For å bevare folks tilgang til sjø og kyst, mener Norsk Friluftsliv at det trengs større politisk vilje til å håndheve det generelle byggeforbudet.

At kommunal- og distriksministeren ønsker at statsforvalteren i mindre grad enn i dag skal involveres i prosessene, gjør dem derfor bekymret.

– Statsforvalteren har en viktig rolle som vokter av det nasjonale regelverket som skal verne strandsonen. Svekkes deres rolle, slik Gjelsvik etterlyser, settes strandsonen i ytterligere fare, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FORBUD SOM IKKE OVERHOLDES: Norsk Friluftsliv mener mange kommuner er for slepphendte med å gi dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen. Foto: Lars Verket
FORBUD SOM IKKE OVERHOLDES: Norsk Friluftsliv mener mange kommuner er for slepphendte med å gi dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen. Foto: Lars Verket
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom