Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv forventer at Nordkapp-dommen blir stående

Del

Scandic har anket deler av dommen i den omstridte tvisten om Nordkapp-platået. Norsk Friluftsliv mener loven er klar.

Foto: Wanda Nordstrøm
Foto: Wanda Nordstrøm

I to rettsinstanser har Nordkapp kommune fått medhold i at hotellkjeden Scandic ikke har lov til å innkreve parkeringsavgift fra besøkende til friluftsområdet på Nordkapp-platået, uten løyve fra kommunen. Scandic har nå anket spørsmålet om parkeringsavgift til Høyesterett. 

Norsk Friluftsliv, som har arbeidet med Nordkapp-saken i over 30 år, mener dommen er prinsipielt viktig for friluftslivet og befolkningens tilgang til norsk natur. 

 Friluftslovens §14 er tydelig på at eier ikke kan kreve betaling for tilgang til et friluftsområde, herunder utfartsparkering, uten løyve fra kommunen. Vi forventer at Høyesterett,dersom de velger å behandle anken,vil støtte kommunens, tingretten og lagmannsrettens rettsforståelse i denne prinsipielt viktige saken, sier generalsekretær Bente Lier. 

 Det er mulig å ta betalt for parkering, men det ikke er lov å tjene penger på dette. Betalingen skal kun dekke utgifter til investeringer og drift, presiserer hun. 

Hun påpeker at en eventuell Høyesterettsdom som befester dette prinsippet, vil kunne få konsekvenser for en rekke utfartsparkeringer med betaling, som i dag ikke har løyve fra kommunen.
 

Bestrider ikke at området er utmark 

Den langvarige konflikten om det populære turistmålet handler også om hvorvidt Nordkapp-platået er innmark eller utmark, og dermed om allemannsretten etter friluftsloven gjelder på platået. 

Norsk Friluftsliv har hele tiden hevdet at Nordkapp-platået er et utmarksområde etter friluftsloven. Scandic har på sin side ment at Nordkapp er et næringsområde, som ikke omfattes av friluftsloven. 

Både tingretten og lagmannsretten slår fast at Nordkapp-platået er å regne som utmark. 

– I anken til Høyesterett bestrider ikke hotellkjeden lenger at Nordkapp-platået er utmark, noe vi er svært fornøyde med, sier Lier.

– Det betyr at vi har en rettskraftig dom på dette punktet, og vil ha stor betydning i saker der kommersielle næringsinteresser står mot allemannsretten.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Wanda Nordstrøm
Foto: Wanda Nordstrøm
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom