Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp Demokrati på spill – organisasjonsretten i fare

Del

Norsk Folkehjelp gjorde vedtak på landsmøtet i dag om at Norge som bistandsyter har et økt fokus på å styrke organisasjons-, ytrings- og pressefrihet i våre partnerland. I tillegg at den norske regjeringen øker økonomisk støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner som befinner seg i spesielt utsatte områder for sensur og at Norge legger direkte press på ledere som misbruker sin makt til å kneble ytringer

Det rapporteres om en økning i fenomenet «shrinking democratic space», med andre ord, «krympende rom for demokrati». I flere tilfeller er det introdusert restriktive lover i regjeringer som begrenser operasjoner i sivilsamfunnsorganisasjoner. Presset mot sivilsamfunnet øker og muligheten til reell påvirkning i eget samfunn minsker. Marginaliserte grupper som blant annet ungdom, kvinner, LHBT-personer og urfolk er spesielt utsatt og holdes utenfor politiske beslutningsprosesser. Dette fører til at makt og ressurser konsentreres i få hender og dette har direkte effekt på demokratiet. Utviklingen har gått i feil retning i lang tid, og nå er presset mot sivilsamfunnet så omfattende globalt at det må tas tak i på et internasjonalt politisk nivå. Norsk Folkehjelp arbeider for retten til å organisere seg, for å styrke våre partnerorganisasjoner, og for å rette søkelyset mot truslene de møter. Det er derfor bekymringsverdig med krympende rom for demokrati og Norsk Folkehjelp jobber aktivt med denne problemstillingen.

Ytringsfriheten, organisasjonsretten og forsamlingsretten er grunnleggende for demokratisk utvikling i ethvert samfunn. I flere land blir ungdom, journalister og andre som organiserer seg, utfordrer eller stiller seg kritisk til myndighetene trakassert, kriminalisert og kneblet. Norsk Folkehjelp mener at frie og uavhengige medier er en bærebjelke i et levende demokrati. Der journalister og fagorganiserte arbeidere under press og trusler, øker selvsensuren og demokratiet lider. For hver journalist som blir drept, blir mange andre journalister presset til taushet. Norsk Folkehjelp er derfor dedikert til å sette lys på denne trenden for å motvirke det krympende rommet for demokrati.

For mer informasjon, ta kontakt med styreleder i Norsk Folkehjelp :

Gerd Kristiansen på telefon 915 64 205

Kontakter

Bilder

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

Nuclear Weapons Ban Monitor 2019 er her16.10.2019 19:05:34 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp lanserte 16 oktober årets utgave av Nuclear Weapons Ban Monitor, på et arrangement under FNs generalforsamling i New York. Rapporten, som generalsekretær Henriette Westhrin har kalt "ei forskningsbasert vaktbikkje", måler fremgangen til en verden fri for atomvåpen generelt og FN-traktaten som forbyr atomvåpen spesielt. Den evaluerer også hvorvidt ulike staters politikk og praksis på atomvåpenområdet er i samsvar med forbudstraktaten eller ikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom