Nordic Electrofuel

Norsk energi-startup til verdenskjent billøp i Frankrike

Del

Norske Nordic Electrofuel er invitert til det historiske billøpet Grand Prix de Pau for å snakke om utslippsreduksjon og overgangsmuligheter i mobilitetsektoren. Det prestisjetunge billøpet i Sør-vest Frankrike har i år flere konkurrerende biler som benytter lavkarbonteknologier og flytende drivstoff. Nordic Electrofuel skal produsere syntetisk drivstoff og er invitert til Pau for å dele siste nytt om hvordan Norge kan bli verdensledende på produksjon av nullutslipps drivstoff.

Grand Prix de Pau
Grand Prix de Pau

Må fremskynde overgangen til bærekraftig mobilitet

Gunnar Holen, CEO i Nordic Electrofuel er invitert til Pau som keynote speaker på «High-level forum on the transitions of Mobility”. Holen vil snake om hvordan vi kan fremskynde overgangen til bedre og mer bærekraftig mobilitet.

–Overgangen til rene energikilder skjer raskt. Vi er glade for at legendariske Grand Prix de Pau bidrar til å sette dette ytterligere på dagsordenen. Skal vi nå klimamålene er økt bevissthet og endring i transportsektoren avgjørende. Vårt karbonnøytrale drivstoff vil bli en viktig brikke i det å avkarbonisere transportsektoren, sier Gunnar Holen, CEO i Nordic Electrofuel.

Utslippsnøytralt syntetisk drivstoff til luftfarten

Nordic Electrofuel skal produsere electrofuel på Herøya Industripark i Porsgrunn. Electrofuel er syntetisk drivstoff, fremstilt av CO2 og hydrogen, der all energi involvert kommer fra fornybare kilder.

– Det vil bli en umettelig etterspørsel etter grønt drivstoff fremover til de delene av transportsektoren som ikke kan kjøre på batteri. EU har allerede satt tydelige mål og ambisjoner for å raskt kunne avkarbonisere flytrafikken. Vårt produkt og teknologi kan brukes i eksisterende motorer og logistikk og er derfor er svært skalerbart. Vi vil kunne dekke det enorme behovet som kommer, sier Gunnar Holen.

I løpet av det tre dager lange arrangementet i Pau skal Nordic Electrofuel møte interessenter, investorer og fagfolk. Målet er å øke bevisstheten rundt effektive alternativer for grønn omstilling i transportsektoren og fortelle om de enorme skaleringsmulighetene som ligger i produktet til det norske energiselskapet.

Transportsektoren må bli grønnere.

– Skal vi nå klimamålene, må vi slutte å slippe ut fossil CO₂. Utslippene flytransporten står for må derfor reduseres betydelig. Nå har norsk industri store muligheter til å bli verdensledende leverandør av syntetisk drivstoff, sier Gunnar Holen, CEO i Nordic Electrofuel

–Electrofuels er en energikilde som raskt kan produseres i betydelige volum basert på tilgjengelig teknologi. Det er en «plug and play» løsning som kan bruke i eksisterende infrastruktur. Vi gjør det mulig å fylle bærekraftig drivstoff på flytankene som allerede er i bruk, sier Gunnar Holen, CEO i Nordic Electrofuel.

Verdenskjente Grand Prix de Pau gjennomføres fra 6. mai til 8. mai. Årets utgave inkluderer runde én av FIA ETCR – eTouring Car World Cup - en turnering med biler drevet av fornybar energi. Det er ventet at flere høytstående franske politikere vil ta turen til arrangementet.

Om Nordic Electrofuel

Nordic Electrofuel ble etablert i 2015 av gründerne Rolf Bruknapp og Gunnar Holen, som er daglig leder. Selskapets første anlegg for Electrofuels vil ligge på Herøya industripark. Anlegget vil ha en årlig produksjonskapasitet på 10 millioner liter syntetisk drivstoff. Produktet vil primært leveres som drivstoff til flytrafikken. Nordic Electrofuel samarbeider også med Aker Solutions som har ansvaret for de ingeniør-tekniske løsninger for anleggene på Herøya. 

Bilder

Grand Prix de Pau
Grand Prix de Pau
Last ned bilde
CEO Gunnar Holen
CEO Gunnar Holen
Last ned bilde
CEO Gunnar Holen
CEO Gunnar Holen
Last ned bilde

Om Nordic Electrofuel