Gjensidigestiftelsen

Norsk ekspert bekymret på Verdens hjerte- og lungeredningsdag: 1 av 3 bryter hovedregelen som kan redde liv

Del

En ny, stor undersøkelse viser at 1 av 3 ikke ville ringt 113 aller først hvis en person faller bevisstløs om. Like mange er utrygge på hvordan utføre hjerte- lungeredning riktig. – Det er flott at 7 av 10 ville ringt 113 først, men det tallet burde vært mye høyere. Da kunne vi reddet mange flere liv årlig, sier overlege Conrad A. Bjørshol ved Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Fra lanseringen av 113.no i sommer
Fra lanseringen av 113.no i sommer

Hvert får 3 400 mennesker i Norge hjertestans utenfor sykehus. Norge har akuttmedisinsk beredskap i verdensklasse, men i de kritiske minuttene før helsepersonell ankommer utgjør innsats fra de som tilfeldigvis befinner seg i nærheten ofte forskjellen på liv og død. Hovedregelen er at hvis en person er bevisstløs og ikke lar seg vekke, skal du ringe 113 både for å få hjelp til å undersøke videre og for at en ambulanse kan komme raskest mulig til unnsetning.

Frykter folk ikke forstår alvoret

Jeg er mest redd for at grunnen til at så mange som hver tredje innbygger over 18 år i Norge ikke sier de ville ringt 113 aller først, er at de verken gjenkjenner tegnene på hjertestans eller forstår viktigheten av å ringe medisinsk nødnummer umiddelbart, sier overlege Conrad A. Bjørshol som også er fagrådsleder for den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv»-.   Sjansen for vellykket gjenopplivning øker dersom hjertestans gjenkjennes tidlig, HLR starter tidlig, og mulighet for elektrisk sjokk kommer tidlig. Alle disse tiltakene gjøres i et samarbeid mellom pårørende og publikum, 113-sentralene og ambulansetjenesten. Terskelen for å ringe 113 synes å være for høy. Den må reduseres, sier Bjørshol.

1 av 3 ikke sikre på hjerte- og lungeredning

Resultatene fra en landsomfattende undersøkelse med 3071 respondenter utført av NorStat på vegne av Gjensidigestiftelsen og «Sammen redder vi liv»-dugnaden i september, offentliggjøres nå i forbindelse med Verdens hjerte- og lungeredningsdag 16. oktober. Dette er de viktigste funnene:

  • 67 prosent oppgir at det aller første de ville gjort dersom en person falt livløs om var å ringe 113
  • 22 prosent ville først sjekket puls, åtte prosent ville først lagt vedkommende i sideleie, mens én prosent ville først løpt etter nærmeste hjertestarter. To prosent svarer «vet ikke».
  • 66 prosent «svært trygge» eller «ganske trygge» på at de ville utført hjerte- lungeredning riktig.
  • Menn er sikrere enn kvinner (76 vs 62 prosent), men samlet oppgir 32 prosent «verken eller», «ganske lite trygg» eller «svært lite trygg».

Norge best i verden på HLR før ambulanse ankommer

Samtidig er det viktig å understreke at det gjøres mye riktig av de som hjelper til når noen faller om.

Ifølge Norsk hjertestansregister hadde noen startet HLR før ambulansen ankom i 82 prosent av tilfellene i 2018. Dette er en høyere andel enn i noen andre hjertestansregistre i verden, sier professor og overlege i anestesi Jo Kramer-Johansen ved legeambulansen i Oslo og NAKOS. Men andelen varierer fra 65 til 91 prosent avhengig av hvor i landet hjertestans inntreffer. I fjor fikk 771 tilbake egensirkulasjon og ble fraktet til sykehus. Det utgjør nesten en tredjedel (27 %) av pasientene hvor ambulansen startet eller fortsatte behandling. 405 personer overlevde i minst 30 dager (14 % av ambulansebehandlede). I tilfellene hvor noen observerte at de falt om og første hjerterytme kunne behandles med en hjertestarter (477 pasienter i 2018), overlevde 192 (40 %).

  Av disse var det 23 som overlevde etter at noen på stedet hadde startet HLR og gitt et sjokk med en hjertestarter allerede før ambulansen ankom. Denne andelen har vært stabil de siste årene, men vi tror tiltakene i «Sammen redder vi liv»-dugnaden vil vise effekt i denne viktige gruppen fremover, sier Kramer-Johansen.

Helsedirektoratet: befolkningen er en særlig viktig aktør for økt overlevelse

Helseminister Bent Høie tok i 2017 initiativ til førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv». Målet er å hjelpe befolkningen til å yte god og riktig førstehjelp ved akutt skade og livstruende sykdom.

Befolkningen er en særlig viktig aktør for økt overlevelse ved tidskritiske hendelser utenfor sykehus. Både tallene fra Norsk hjertestansregister og resultatene fra undersøkelsen viser hvor viktig det er å fortsatt styrke førstehjelpsarbeidet ved gjentatt og systematisk opplæring. På den måten vil befolkningen bli i enda bedre stand til å yte livreddende førstehjelp, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Nøkkelord

Kontakter

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Conrad A. Bjørshol, avd. overlege anestesi ved Stavanger Universitetssykehus. Mobil: 997 33 818.
Professor Jo Kramer Johansen ved NAKOS. Mobil: 975 39 429.
Beredskapssjef i Helsedirektoratet Steinar Olsen, mobil: 909 69 000

Bilder

Fra lanseringen av 113.no i sommer
Fra lanseringen av 113.no i sommer
Last ned bilde

Lenker

Om Gjensidigestiftelsen

Initiativtaker og deltakere i «Sammen redder vi liv»

  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie tok i 2017 initiativ til en nasjonal dugnad for å lære befolkningen livreddende førstehjelp, og Helsedirektoratet har fått ansvaret for å implementere dette.
  • Gjensidigestiftelsen har bevilget 61,9 millioner kroner til prosjektet.

Førstehjelpsdugnadens tre hovedsatsningsområder

  • Mobilisere befolkningen som akutt-medisinsk ressurs

a)       Forenklet førstehjelpsbudskap

b)      Modell for livslang førstehjelpsopplæring

  • Supplere publikums innsats med akutthjelpere
  • Optimalisere funksjonen i 113-sentralene

Dette er deltakerne i «Sammen redder vi liv»-dugnaden

I tillegg til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, inngår Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening, Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke, Redningsselskapet, Norsk Folkehjelp, Fotballstiftelsen, Norges KFUK og KFUM Speidere, Norges Skiskytterforbund, Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Norges Speiderforbund, Rovernes Beredskapsgruppe, Lærdal Medical, Lærdal Foundation, Norsk Resuscitasjonsråd, Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Norsk Førstehjelpsråd, Norges livredningsselskap, Mira Ressurssenter for innvandrer og flyktningekvinner, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest, Nasjonalt Kompetansetjeneste for Traumatologi, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Gjensidigestiftelsen i førstehjelpsdugnaden.

 

Følg pressemeldinger fra Gjensidigestiftelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Gjensidigestiftelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Gjensidigestiftelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom