Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund vil ha tiltak til anleggsbransjen

Del

Anleggsbransjen er under press. Norsk Arbeidsmandsforbund har over 13 500 organiserte arbeidere i anleggsbransjen som ber om at det øyeblikkelig tas nødvendige grep i stat, fylker og kommuner slik at alle i bransjen har en jobb å gå til også etter at pandemien er over.

Korona-pandemien og de økonomiske følger som dette har medført, innebærer at store deler av Norge har stoppet opp. Under tidligere finansielle kriser har tiltakspakker for anleggsbransjen vært svært verdifulle og opprettholdt viktige deler av sysselsettingen både i anleggsbransjen og i tilstøtende næringer.

Vi registrerer at fylker som Viken, Innlandet og Trøndelag tar grep og framskynder iverksettingsklare prosjekter for å sikre at aktiviteten ikke stopper opp. Det er derfor viktig at kommunale, fylkeskommunale og andre offentlige byggherrer tar grep og øker takten med å få nye prosjekter ut i markedet.

Det er nå viktig å ikke stoppe prosjektering, men heller framskynde dette for å unngå et stort vakuum i bransjen i etterkant. I tillegg har Norge et stort etterslep på vann og avløpsprosjekter og staten må nå øremerke midler til kommunene for å iverksette utbedring av disse. Dette vil også føre til inntekter til kommunene ved at skatter og avgifter fra bransjen ikke stopper opp.

Mange store prosjekter i samferdselssektoren er satt bort til utenlandske entreprenører som i all hovedsak benytter utenlandsk arbeidskraft. Dette reiser spørsmål om hvordan disse prosjektene skal driftes framover, både med innreisenekt og karantener for nøkkelpersonell.

Store prosjekter på vei ut i markedet må deles opp og legges ut sammen med andre mindre delprosjekter som norske entreprenører ser det hensiktsmessig å regne på. Det må også raskt komme på plass løsninger for å unngå permitteringer. Permitteringstiden må straks økes til 52 uker, for å hindre oppsigelser av fagarbeidere som allerede nærmer seg 26 ukers permittering.

Lokale karantenebestemmelser i enkeltkommuner gjør det problematisk for norske entreprenører å få ansatte og vareleveranser på plass for å drifte anlegget. Her må det finnes løsninger som både ivaretar kommunenes behov for smittevern og samfunnets behov for aktivitet.

Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund ber derfor om at:

• Det iverksettes nasjonale tiltakspakker i anleggsbransjen for å holde sysselsettingen oppe.

• Alle kommuner, fylker, og andre offentlige byggherrer framskynder prosjekter.

• Det bevilges øremerkede midler til kommunene for å iverksette større vann- og     avløpsprosjekter.

• Store prosjekter på vei ut i markedet deles opp i mindre entrepriser.

• Lokale smittevernregler ikke hindrer pendling mellom bolig og arbeidsplass.

• Påbegynte prosjekteringer videreføres.

• Det i størst mulig grad benyttes norske varer og leverandører, særlig i denne spesielle   situasjonen.

Kontakter

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 900.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg pressemeldinger fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Arbeidsmandsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom