Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund vil ha tiltak til anleggsbransjen

Del

Anleggsbransjen er under press. Norsk Arbeidsmandsforbund har over 13 500 organiserte arbeidere i anleggsbransjen som ber om at det øyeblikkelig tas nødvendige grep i stat, fylker og kommuner slik at alle i bransjen har en jobb å gå til også etter at pandemien er over.

Korona-pandemien og de økonomiske følger som dette har medført, innebærer at store deler av Norge har stoppet opp. Under tidligere finansielle kriser har tiltakspakker for anleggsbransjen vært svært verdifulle og opprettholdt viktige deler av sysselsettingen både i anleggsbransjen og i tilstøtende næringer.

Vi registrerer at fylker som Viken, Innlandet og Trøndelag tar grep og framskynder iverksettingsklare prosjekter for å sikre at aktiviteten ikke stopper opp. Det er derfor viktig at kommunale, fylkeskommunale og andre offentlige byggherrer tar grep og øker takten med å få nye prosjekter ut i markedet.

Det er nå viktig å ikke stoppe prosjektering, men heller framskynde dette for å unngå et stort vakuum i bransjen i etterkant. I tillegg har Norge et stort etterslep på vann og avløpsprosjekter og staten må nå øremerke midler til kommunene for å iverksette utbedring av disse. Dette vil også føre til inntekter til kommunene ved at skatter og avgifter fra bransjen ikke stopper opp.

Mange store prosjekter i samferdselssektoren er satt bort til utenlandske entreprenører som i all hovedsak benytter utenlandsk arbeidskraft. Dette reiser spørsmål om hvordan disse prosjektene skal driftes framover, både med innreisenekt og karantener for nøkkelpersonell.

Store prosjekter på vei ut i markedet må deles opp og legges ut sammen med andre mindre delprosjekter som norske entreprenører ser det hensiktsmessig å regne på. Det må også raskt komme på plass løsninger for å unngå permitteringer. Permitteringstiden må straks økes til 52 uker, for å hindre oppsigelser av fagarbeidere som allerede nærmer seg 26 ukers permittering.

Lokale karantenebestemmelser i enkeltkommuner gjør det problematisk for norske entreprenører å få ansatte og vareleveranser på plass for å drifte anlegget. Her må det finnes løsninger som både ivaretar kommunenes behov for smittevern og samfunnets behov for aktivitet.

Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund ber derfor om at:

• Det iverksettes nasjonale tiltakspakker i anleggsbransjen for å holde sysselsettingen oppe.

• Alle kommuner, fylker, og andre offentlige byggherrer framskynder prosjekter.

• Det bevilges øremerkede midler til kommunene for å iverksette større vann- og     avløpsprosjekter.

• Store prosjekter på vei ut i markedet deles opp i mindre entrepriser.

• Lokale smittevernregler ikke hindrer pendling mellom bolig og arbeidsplass.

• Påbegynte prosjekteringer videreføres.

• Det i størst mulig grad benyttes norske varer og leverandører, særlig i denne spesielle   situasjonen.

Kontakter

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 900.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Sotrasambandet: Det er ikke for sent å snu!5.5.2020 13:34:15 CESTPressemelding

Norsk Arbeidsmandsforbund registrerer at Statens Vegvesen i en pressemelding 30. april har kvalifisert tre utenlandske selskaper som skal konkurrere om utbyggingen av Sotrasambandet. Dette er et OPS-prosjekt (Offentlig privat samarbeid) budsjettert til 17 milliarder kroner. Dette er svært skuffende. Både forbundet og en samlet anleggsbransje har over lang tid bedt regjeringen og Stortinget om å legge til rette for norsk deltakelse i denne anbudskonkurransen. Norsk Arbeidsmandsforbund har vært tydelige på at anbudsgrunnlaget for Sotrasambandet må trekkes tilbake og deles opp i minst 3 entrepriser, slik at norske selskaper får mulighet til deltakelse i dette viktige prosjektet. Vi er ikke mot utenlandsk deltakelse og det må gjerne legges til rette for et samarbeid mellom norske og utenlandske entreprenører for å styrke norsk kompetanse på denne type brokonstruksjoner.

I Norge skal arbeidstiden være betalt!5.9.2019 11:06:48 CESTPressemelding

Uttalelse av forbundsstyret Oslo 4. september 2019. Det var med sjokk og vantro Norsk Arbeidsmandsforbund den 20. august 2019 mottok en dom fra Arbeidsretten som stadfester at arbeidsgivere ikke har plikt til å lønne for den tiden det tar en renholder å forflytte seg mellom de forskjellige kundene der de skal utføre sitt arbeid. Det innebærer i praksis at en renholder kan være på jobb i 9 timer pr. dag, men kun ha krav på lønn for 5 av dem. Det innebærer at en full stilling ikke lenger gir full lønn! At dette skal være mulig i Norge 2019 er nesten ikke til å forstå. Dette vil sette arbeidstakers rettigheter flere tiår tilbake i denne bransjen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom