Norgestaxi

NorgesTaxi blir første taxiselskap i Næring for klima-nettverket

Del

NorgesTaxi AS som er en del av nordiske Cabonline Group blir i dag som første taxiselskap en del av Oslo kommunes nettverk Næring for Klima. Byråd for Miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg uttaler at «det er gledelig at Norgestaxi, som det første taxiselskapet i Oslo, nå tilslutter seg nettverket Næring for klima. Nettverket teller i dag 113 medlemmer som går foran og viser vei».

Dag Kibsgaard-Petersen i NorgesTaxi
Dag Kibsgaard-Petersen i NorgesTaxi

«For å nå Oslos ambisiøse klimamålsettinger er det nødvendig med et samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Ved at vi nå tilslutter oss Næring for klima-nettverket signaliserer vi at Norgestaxi, som en stor aktør innen taximarkedet i hovedstaden, tar disse målsettingene på alvor og vil bidra aktivt til å redusere klimautslippene og bidra til mer miljøvennlig transport», uttaler Administrerende Direktør i NorgesTaxi AS Dag Kibsgaard-Petersen.

Miljø- og samferdselsbyråd Nguyen Berg viser til at Oslo kommune har et svært godt samarbeid med næringslivet og uttaler at «det er utrolig viktig at Oslo-drosjene blir utslippsfire! Det vil gi bedre luft, mindre støy, og reduserte klimautslipp i byen. Den overgangen skal vi også legge til rette for. Derfor har vi blant annet lansert en støtteordning for etablering av ladeinfrastruktur hjemme hos drosje- og yrkessjåførene», sier Byråden. 

NorgesTaxi deltok på nettverksdagen i Næring for klima i slutten av februar, og fikk der en innføring i fire utfordringer til næringslivet i miljøhovedstadsåret. At NorgesTaxi nå tilslutter seg nettverket viser ifølge Kibsgaard-Petersen at selskapet vil bidra aktivt i arbeidet med å konsolidere Oslo som europeisk miljøhovedstad. «Det er en glede å meddele at NorgesTaxi med dagens inntreden som medlem av Næring for Klima tar tak i to av de definerte utfordringene til næringslivet i miljøhovedstadsåret; nemlig å etterspørre utslippsfri transport av varer og tjenester til vår virksomhet, samt at vi vil bidra med å redusere plastavfall og aktivt jobbe for å redusere plastbruk internt og mot leverandører», sier Kibsgaard-Petersen.

Byråd Nguyen Berg mener dette er gode nyheter. «At NorgesTaxi også vil jobbe for å fase ut plast, og ikke bare utslipp, er bra både for mennesker og miljø. Det er ved å utfordre oss selv og andre at vi finner gode løsninger på miljø- og klimautfordringer», understreker Byråden.

NorgesTaxi jobber i disse dager også med ISO sertifisering innen miljø og kvalitet, med forventet sertifisering til sommeren. Dette omfatter både selskapets driftsmessige miljøavtrykk, men også prosesser og arbeidssett. Dette er viktige elementer i selskapets systematiske forbedringsreise.

«Vår tilslutning til nettverket handler ikke om symbolpolitikk, men om å gjennomføre konkrete, målrettede og effektive klimatiltak i egen bedrift. Til høsten flytter vi inn i nye kontorlokaler i Valle Wood, et topp moderne miljøbygg i trevirke på Valle, Helsfyr. Over 90% av våre ansatte reiser kollektivt eller går/sykler til jobb. Vi har i 2019 redusert vår reiseaktivitet betraktelig. Skype erstatter nå flyreiser og bilkjøring med mindre det er helt nødvendig å møtes fysisk. I tillegg etablerer vi miljørapportering i selskapet som viser hvordan vårt leveranseapparat påvirker klima og lokal luftkvalitet gjennom utslipp av blant annet CO2 og NOX», sier Kibsgaard-Petersen.

NorgesTaxi er klar på at selskapet internt også må gi incentiver for å velge miljøvennlige løsninger i verdikjeden. «Den største miljøgevinsten henter vi like fullt med å påvirke og gi incentiver til våre eksterne samarbeidspartnere, løyvehaverne, da for å velge hybridbiler og nullutslippsbiler snarest mulig. Dette jobber vi aktivt med hver dag. Løyvehavere og sjåfører er også hovedfokus for et helt nytt kompetanseprogram for drosjesjåfører med fokus på defensiv, trygg, økonomisk og miljømessig kjørestil, alt levert med trygg og god service», avslutter Administrerende Direktør Kibsgaard-Petersen.

Bilder

Dag Kibsgaard-Petersen i NorgesTaxi
Dag Kibsgaard-Petersen i NorgesTaxi
Last ned bilde

Om Norgestaxi

Om NorgesTaxi

NorgesTaxi AS er den norske delen av Cabonline Group, Nordens ledende drosjeoperatør med mer enn 5000 drosjer og en rekke varemerker. Vi er etablert i 6 norske byer, og i Oslo er vi nest største drosjeselskap med over 300 løyvehavere som er tilknyttet oss. I tillegg til oppdrag for bedrifter og private, så bygger vi store deler av vår virksomhet på et tett samarbeid med det offentlige; og vi er en betydelig leverandør av transporttjenester både innen pasienttransport, tilrettelagt transport og skoletransport.

Følg saker fra Norgestaxi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norgestaxi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norgestaxi