Norgestaxi bidrar til et mer demensvennlig samfunn

Del

NorgesTaxi har undertegnet avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bidra til et mer demensvennlig samfunn. Med opplæring og informasjon skal alle våre sjåfører bli bedre rustet til å gi alle passasjer med demenssykdom god service.

Formålet med avtalen

Formålet med avtalen er å legge til rette for at NorgesTaxi skal arbeide for å bli mer demensvennlig, slik at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, delta i kulturaktiviteter og lignende. Alle NorgesTaxis sjåfører skal nå få opplæring om demens og hva som skal til for å være demensvennlig.

- I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles frem mot 2040. Det betyr at sannsynligheten for å møte på en taxikunde med demens er stor. Vi er veldig glade for at NorgesTaxi tar denne utfordringen på alvor og tar ansvar for å bidra til et mer demensvennlig samfunn, sier Mina Gerhardsen, Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

- Mange er usikre på hvordan de skal møte en person med demens, og ubehagelige misforståelser kan oppstå. Å kunne ta taxi, og føle seg trygg på at sjåføren forstår, og kan hjelpe dersom det blir vanskelig, er viktig for at mennesker med demenssykdom skal kunne være aktive lenger. Det betyr mye for de som er rammet av demens og for deres pårørende.

Dag Kibsgaard-Petersen, administrerende direktør i NorgesTaxi uttaler følgende:

- Daglig transporterer vi et stort antall mennesker som er syke eller befinner seg i vanskelige livssituasjoner, og disse kjøreturene kan for mange bidra til mestringsfølelse og økt livskvalitet.

- Dette er spesielt viktig for den store gruppen av mennesker som har demens og for de pårørende, og da er det avgjørende at vi er flinke til å gi våre løyvehavere og sjåfører god kompetanse for å være en drømmesjåfør uansett passasjerens diagnose eller livsfase. Samarbeidet med Nasjonalforeningen for folkehelsen er i så måte svært viktig, og vi er glade for å kunne jobbe aktivt sammen for et demensvennlig, varmt og omsorgsfullt samfunn.

Bakgrunn

Over 77 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten bor i sine egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig tilrettelagt. De vil ha muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne med ganske enkle tiltak i nærmiljøet. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det er behov for å skape et mer demensvennlig samfunn.

Video kan lastes ned HER

Bilder

Om Cabonline

CabonlineOm Nasjonalforeningen for folkehelsen

  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, og finansierer demensforskning gjennom innsamlete midler.
  • Siden 2001 har Nasjonalforeningen for folkehelsens givere bidratt med over 140 millioner kroner til demensforskning.
  • Har du spørsmål eller bekymringer knyttet til demens: Ta kontakt med Demenslinjen, 23 12 00 40, og snakk med erfarne sykepleiere.

Om Cabonline Group

  • Cabonline Group er Nordens ledende taxiselskap med over 5700 biler i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Innen Cabonline finnes en rekke varemerker, blant annet TaxiKurir, NorgesTaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi og Taxi 4x27.
  • Gjennom Cabonline får løyvehaverne tilgang til attraktive kundeavtaler, støtte fra bransjeledende teknologiutvikling samt nytte av stordriftsfordeler, effektiv service og en felles infrastruktur.
  • Cabonline Group omsetter for ca. 6,2 mrd. SEK og utfører ca. 50.000 reiser pr. døgn. For mer informasjon se www.cabonline.com
  • Kontaktperson: Dag Kibsgaard-Petersen, dag.kibsgaard-petersen@cabonline.com