NorgesGruppen

NorgesGruppens Bærekraftsfond – de første prosjektene er valgt ut

Del

NorgesGruppen etablerte i høst bærekraftsfondet HANDLE. I løpet av første søknadsrunde har fondet mottatt hele 68 søknader. Nå offentliggjøres de første åtte prosjektene som får støtte. Blant disse er sirkulære klimatomater, utvikling av plantebaserte produkter og luftebalkonger for griser.

NorgesGruppen – som blant annet består av dagligvarekjedene KIWI, MENY, Joker og SPAR – lanserte i oktober bærekraftsfondet HANDLE. Fondet skal investere i prosjekter som fører til tettere samarbeid om en grønnere og sunnere utvikling av den norske verdikjeden for mat, og er et tillegg til NorgesGruppens egne bærekraftstiltak. I fondets første tildeling blir det utbetalt 14,5 millioner kroner til åtte prosjekter.

Den store pågangen viser at det jobbes godt med områder som miljø, helse og mennesker i norsk matproduksjon, sier Signe Bunkholt Sæter, direktør for bærekraft i NorgesGruppen:

– Det er tydelig at det jobbes målrettet med bærekraftig omstilling gjennom hele verdikjeden. Fondet har fått til sammen 68 gode og relevante søknader fra store og små aktører. Blant disse er både potensielle og eksisterende samarbeidspartnere, i tillegg til gründere, interesseorganisasjoner og kunnskapsinstitusjoner. Prosjektene det er søkt om støtte til, er alt fra sirkulær ressursbruk og bedre dyrevelferd, til lavere klimautslipp i produksjon og produktutvikling, og flere plantebaserte produkter, sier Signe Bunkholt Sæter.

– Fondets faglige utvalg har gått grundig gjennom alle søknadene, og vi har latt oss imponere av både innholdet og ambisjonene. Nå er vi glade for å kunne offentliggjøre de første prosjektene som får støtte fra HANDLE. Felles for disse er at de bidrar til en bærekraftig utvikling i den norske verdikjeden for mat, fortsetter Sæter.

Sunnere og grønnere produkter, økt dyrevelferd og maksimal ressursutnyttelse

Det er tildelt totalt 14,5 millioner kroner i første søknadsrunde til åtte prosjekter:

  1. Reklima: Norske klimatomater, sirkulær produksjon med biogass fra matavfall og husdyrgjødsel.
  2. Våren: Produsere norsk, plantebasert meierialternativ med havre.
  3. Nortura: Griser får mer lys, luft og plass gjennom ombygging av eksisterende driftsbygninger.
  4. Kysthagen: Familiebedrift skalerer opp juiceproduksjon av grønnsaker som ellers kastes.
  5. Tine: Bruke restråstoff fra melkeproduksjon for industriell anvendelse.
  6. Orkla: Utvikle gode alternativer for tilsetningsstoffet karragenan i forskjellige produkter.
  7. Mack Bryggerier: Fange inn overskuddskarbon fra ølproduksjon til bruk som kullsyre i drikkevarer.
  8. Kinginstituttet: Kartlegge hvordan migrantarbeidere møtes i den norske verdikjeden for mat.

For mer informasjon om HANDLE og de ulike prosjektene, vennligst kontakt

Signe Bunkholt Sæter, direktør for bærekraft i NorgesGruppen – signe.seter@norgesgruppen.no

Se også fondets hjemmeside.

--------

«Handle – NorgesGruppens bærekraftsfond»

NorgesGruppens bærekraftsfond er det første av sin art i det norske matmarkedet. Alle aktører med relevante prosjekter, som vil samarbeide med NorgesGruppen, kan søke om midler til bærekraftsprosjekter innen områdene miljø, helse eller mennesker. Neste søknadsrunde er i løpet av 2022.

Handle skal støtte prosjekter som skaper en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden. Bærekraftsfondet har et tildelingsutvalg som har overordnet ansvar for utlysning av søknader, samt tildeling av midler til prosjekter. Dette utvalget fastsetter rammen for utlysning av søknadsrunder. Fondet har også et fagutvalg som gir innspill til tildelingsutvalget på aktuelle bærekraftområder. Tildelingsutvalget og fagutvalget er satt sammen av intern kompetanse fra NorgesGruppen, og ekstern ressurs med bred kompetanse på bærekraft.

Bilder

Om NorgesGruppen

NorgesGruppen
NorgesGruppen
Drammensveien 144
0213 OSLO

(+47) 24 11 31 00http://www.norgesgruppen.no

Våre kjedekonsepter står på hver dag for å gjøre morgendagens handel billigere og bedre, inspirere til gode matopplevelser, og bidra til grønne og sunne valgmuligheter.

NorgesGruppen gir forbrukerne valgfrihet gjennom supermarkeder, distriktsbutikker og lavprisbutikker. I tillegg tilbyr MENY, SPAR og Joker netthandel. NorgesGruppen gir konkurransedyktige betingelser og sterke kjedekonsepter til kjøpmenn. Effektiv varelevering og et godt vareutvalg fra ASKO sikrer kjøpmenn over hele landet et godt driftsgrunnlag. NorgesGruppen sysselsetter over 27 000 medarbeidere i egeneid virksomhet og mer enn 40 000 totalt når ansatte i kjøpmannseide butikker inkluderes. Nøkkelverdiene til NorgesGruppen er ansvarlig, samarbeidsorientert og kundeorientert. Selskapet opererer i Skandinavia med hovedfokus i Norge.

Varene folk vil ha
NorgesGruppen fylte 20 år i 2020, men bygger på 150 års erfaring som grossist og detaljist. I dag er kjernevirksomheten engros- og detaljvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Alle ledd i verdikjeden – fra innkjøp og produksjon, via distribusjon, til handlekurv – jobber mot ett og samme mål: å imøtekomme kundenes behov.

Leverer effektivt til alle deler av landet
NorgesGruppen har 1200 samarbeidspartnere som spenner fra store merkevareleverandører til små produsenter av lokalmat. Mangfoldet av leverandører gjør at vi kan tilby noe for enhver smak. Egne merkevarer fra selskapene UNIL, Joh Kaffe, Matbørsen og Bakehuset gjør vareutvalget i våre butikker unikt.

Til butikker for alle, der folk bor
NorgesGruppen har butikker for alle behov, enten det er lave priser, kvalitetsprodukter, raske løsninger eller inspirasjon til store matopplevelser. Vi har lavpriskjeden KIWI, supermarkedkjedene MENY og SPAR, og nærbutikkjeden Joker. Over halvparten av butikkene er eid av selvstendige kjøpmenn, og vi er tilstede
med butikker i 88 prosent av landets kommuner.

Følg pressemeldinger fra NorgesGruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NorgesGruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NorgesGruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom