NorgesGruppen

NorgesGruppen lanserer bærekraftsfond - vil ha mer samarbeid på tvers av verdikjeden

Del

NorgesGruppen ønsker å samarbeide tettere med resten av verdikjeden for mat om prosjekter innen helse, miljø og mennesker, og lanserer nå bærekraftsfondet Handle. 100 millioner kroner skal brukes de neste årene.

Logo NorgesGruppens bærekraftsfond
Logo NorgesGruppens bærekraftsfond

Det hersker bred enighet om at verden står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer i årene som kommer. NorgesGruppen – som blant annet består av dagligvarekjedene KIWI, MENY, SPAR og Joker – etablerer nå et fond for bærekraftsprosjekter.

– Hvert enkelt selskap i verdikjeden for mat gjør mye allerede, men økt samarbeid vil gjøre at vi raskere klarer å blant annet videreutvikle en grønnere produksjon. Gjennom Handle vil vi investere 100 millioner kroner i samarbeidsprosjekter som sørger for en bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

Midlene som er satt av gjennom Handle kommer i tillegg til investeringene konsernet allerede gjør i egne bærekraftsprosjekter.

Prosjekter innen miljø, helse eller mennesker

NorgesGruppens hovedområder innen bærekraft er miljø, helse og mennesker. Det er prosjekter innen disse områdene fondet vil investere i. Emballasje, matsvinn, og sunnere eller grønnere produktutvikling er noen eksempler på områder hvor bærekraftsfondet kan investere i gode samarbeidsprosjekter. Alle aktører som har et relevant prosjekt, og som vil samarbeide med NorgesGruppen, oppfordres nå til å søke.

– Vi er på utkikk etter konkrete prosjekter som vil gi resultater i bærekraftig retning i minimum to ledd av verdikjeden for norsk matproduksjon, sier bærekraftsdirektør Signe Bunkholt Sæter, og legger til at hun håper fondet også vil inspirere til gode ideer.


Fristen for den første søknadsrunden er 15. november. Første tildeling fra fondet vil offentliggjøres i desember.

For fondets hjemmeside og vedtekter, vennligst besøk:

https://www.norgesgruppen.no/barekraft/barekraft-i-norgesgruppen/barekraftsfond/

Kontakter

Bilder

Logo NorgesGruppens bærekraftsfond
Logo NorgesGruppens bærekraftsfond
Last ned bilde
Konsernsjef Runar Hollevik. Foto: Caroline Roka
Konsernsjef Runar Hollevik. Foto: Caroline Roka
Last ned bilde
Direktør Bærekraft, Signe Bunkholt Sæter.
Direktør Bærekraft, Signe Bunkholt Sæter.
Last ned bilde

Om NorgesGruppen

NorgesGruppen
NorgesGruppen
Drammensveien 144
0213 OSLO

(+47) 24 11 31 00http://www.norgesgruppen.no

 «Handle – NorgesGruppens bærekraftsfond»

NorgesGruppens bærekraftsfond er det første av sin art i det norske matmarkedet. Alle aktører med relevante prosjekter, som vil samarbeide med NorgesGruppen, kan søke om midler til bærekraftsprosjekter innen områdene miljø, helse eller mennesker. Første søknadsfrist er 15. november. Etter en utvelgelsesprosess vil den første tildelingen skje i desember.

Handle skal støtte prosjekter som skaper en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden.

Bærekraftsfondet har et tildelingsutvalg som har overordnet ansvar for utlysning av søknader, samt tildeling av midler til prosjekter. Dette utvalget fastsetter rammen for utlysning av søknadsrunder. Fondet har også et fagutvalg som gir innspill til tildelingsutvalget på aktuelle bærekraftområder. Tildelingsutvalget og fagutvalget er satt sammen av intern kompetanse fra NorgesGruppen, og ekstern ressurs med bred kompetanse på bærekraft.

Følg pressemeldinger fra NorgesGruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NorgesGruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NorgesGruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom