Hjemmelegene

Norgesgruppen blir medeier i Hjemmelegene

Del

Hjemmelegene fortsetter veksten med landets største dagligvareselskap på eiersiden.

– Vårt utgangspunkt er å koble pasientene og deres behov, sammen med det helsepersonellet de trenger til rett tid og rett sted, sier styreleder og medgründer i Hjemmelegene, Raman Bhatnagar. (Foto: Hjemmelegene)
– Vårt utgangspunkt er å koble pasientene og deres behov, sammen med det helsepersonellet de trenger til rett tid og rett sted, sier styreleder og medgründer i Hjemmelegene, Raman Bhatnagar. (Foto: Hjemmelegene)

– Hjemmelegene er et spennende selskap med dyktige medarbeidere. Selskapets strategi passer godt med vår ambisjon om en tydeligere satsing på helse og velvære, sier Rune Spikseth i NorgesGruppen.

Styreleder og medgründer i Hjemmelegene, Raman Bhatnagar, er svært fornøyd med utviklingen Hjemmelegene har hatt, og mener at med NorgesGruppen som aksjonær er grunnlaget lagt for ytterligere vekst. Kapitalen som tilføres selskapet vil brukes på å utvikle selskapet videre, og da spesielt tjenesteinnovasjon. Bhatnagar var selv med å etablere post i butikk for 20 år siden sammen med NorgesGruppen, og ser frem til å igjen bidra til nyskaping i varehandelen

– Det viktigste vil alltid være å bidra til å løse pasientens og samfunnets behov for helsetjenester. Vårt utgangspunkt er å koble pasientene og deres behov, sammen med det helsepersonellet de trenger til rett tid og rett sted, sier Bhatnagar.

Spikseth, som er ansvarlig for NorgesGruppens langsiktige satsing på helse- og velværeområdet, forteller at Hjemmelegene og NorgesGruppen ønsker å teste ut «Hjemmelege i butikk».

– Dette vil bidra til økt tilgang på helsetjenester i befolkningen – for eksempel høyere vaksinasjonsdekning for både influensa og covid. De enkleste helsetjenestene må løses enklere enn i dag, sier Bhatnagar.

 – Norgesgruppen synes det er spennende å gjennomføre et pilotprosjekt knyttet til helsetjenester i kombinasjon med dagligvarebutikk. Vi tror at fysiske helsetjenester i våre butikker kan bidra til å forenkle hverdagen for mange, sier Rune Spikseth.

Kontakter

Bilder

– Vårt utgangspunkt er å koble pasientene og deres behov, sammen med det helsepersonellet de trenger til rett tid og rett sted, sier styreleder og medgründer i Hjemmelegene, Raman Bhatnagar. (Foto: Hjemmelegene)
– Vårt utgangspunkt er å koble pasientene og deres behov, sammen med det helsepersonellet de trenger til rett tid og rett sted, sier styreleder og medgründer i Hjemmelegene, Raman Bhatnagar. (Foto: Hjemmelegene)
Last ned bilde
– Vårt utgangspunkt er å koble pasientene og deres behov, sammen med det helsepersonellet de trenger til rett tid og rett sted, sier styreleder og medgründer i Hjemmelegene, Raman Bhatnagar. (Foto: Hjemmelegene)
– Vårt utgangspunkt er å koble pasientene og deres behov, sammen med det helsepersonellet de trenger til rett tid og rett sted, sier styreleder og medgründer i Hjemmelegene, Raman Bhatnagar. (Foto: Hjemmelegene)
Last ned bilde
– Vårt utgangspunkt er å koble pasientene og deres behov, sammen med det helsepersonellet de trenger til rett tid og rett sted, sier styreleder og medgründer i Hjemmelegene, Raman Bhatnagar. (Foto: Hjemmelegene)
– Vårt utgangspunkt er å koble pasientene og deres behov, sammen med det helsepersonellet de trenger til rett tid og rett sted, sier styreleder og medgründer i Hjemmelegene, Raman Bhatnagar. (Foto: Hjemmelegene)
Last ned bilde

Om Hjemmelegene