Norges dokumentarv er samlet

Del

Grunnloven av 17. mai 1814, Kongens "nei" i 1940 og Bjørge Lilleliens legendariske radiosending fra landskampen mellom Norge og England i 1981 er alle representert i registeret over Norges dokumentarv som lanseres i dag.

UNESCOs Memory of the World-program skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre viktig dokumentarv. Et internasjonalt register over verdifull dokumentarv har eksistert i mange år. I dag klokken 12 lanseres et norsk register med noen av landets viktigste dokumenter.

Her finner du listen over de utvalgte dokumentene  (se også tabell nederst i pressemeldingen).

Har valgt ut 60

Sommeren 2011 ble det åpnet for nominasjoner til Norges dokumentarv. I løpet av høsten har den norske Memory of the World-komiteen gjennomgått nominasjonsforslagene som kom inn, og valgt ut de 60 dokumentene og dokumentsamlingene som skal utgjøre den første versjonen av det norske dokumentregisteret.

I vurderingen av om dokumentene skal bli tatt med i registeret er det først og fremst tatt hensyn til autentisitet, om dokumentene er unike og uerstattelige og om de gir unik dokumentasjon fra sin samtid. I kriteriene er det også lagt vekt på å gjøre vurderinger i forhold til tid – sted – mennesker – emne og tema – form og stil samt kulturell, åndelig og religiøs verdi.

Og det er et svært bredt materiale som har kommet med i registeret. Fra en runeinnskrift på Kuli-steinen ved Kristiansund fra ca. år 1000 via Norges eldste kirkebok fra Andebu 1623-1738 til vaktprotokollen fra Oscarsborg 9. april 1940 og NRK-produksjonen Hurtigruten: Minutt for minutt fra 2011.

- God bredde

Arne Skivenes ved Bergen Byarkiv er leder for den norske Memory of the World-komiteen. Han er godt fornøyd med registreret, slik det er blitt i sin første versjon.

- Det er blitt en god bredde, både mediemessig, geografisk og tematisk, en vil finne både selvfølgelige "ikoner" og endel overraskelser. Og slik bør det være, sier Skivenes.

Det er dokumenter både på papir, film, bilde, lyd og stein i samlingen.

Han poengterer at det nok er noen dokumenter som burde vært i registeret og som ikke er på plass ennå, men sier at disse vil kunne tilføyes ved senere korsveier. Den neste runden med nominasjoner skal etter planen være høsten 2013.

Den offisielle lanseringen finner sted hos Norsk kulturråds lokaler på Grev Wedels plass i Oslo i dag klokken 12-15.

PROGRAM

 • Velkommen ved Anne Aasheim, direktør, Norsk kulturråd
 • Innledning ved Vigdis Lian, Den norske UNESCO-kommisjonen
 • Presentasjon av Norges dokumentarv, ved Arne Skivenes, leder av den norske Memory of the World-komiteen
 • Kulturelt innslag, Ragnhild Hemsing, Violin
 • Presentasjon av tre av dokumentene fra Norges dokumentarv

Her finner du mer informasjon om de nominerte dokumentene .

Her kan du lese mer om UNESCOs Memory of the World program

Kontaktpersoner :

Arne Skivenes, leder av Den norske komiteen for Verdens dokumentarv, 991 07 768 

Synne Stavheim, Kulturrådet, sekretær for Den norske komiteen for Verdens dokumentarv, 992 79 229 

Janne Stang-Dahl, kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet, 970 81 120

Norges dokumentarv innholder disse dokumentene og dokumentsamlingene

OBJEKT

INSTITUSJON

Arbeiderpartiets brosjyresamling, 1896 – 1997

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

LOs hovedavtale fra, 1935

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

LOs stiftelsesprotokoll, 1899

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Nordlandshandelarkivene på Bryggen, 1702-1942

Bergen Byarkiv

Universitetsbiblioteket i Bergen

Grunnleiebøker for Bergen, 1686-1854

Bergen Byarkiv

Statsarkivet i Bergen

Borgerbok for Bergen, 1550-1751

Bergen Byarkiv

Griegsamlingen,

1843-2007

Bergen Offentlige Bibliotek

Edvard Grieg: Klaverkonsert i a-moll, op 16, notemanuskript

Nasjonalbiblioteket

Lepraarkivene i Bergen

Bergen Byarkiv

Bymuseet i Bergen

De medisinsk-historiske saminger i Bergen

Statsarkivet i Bergen 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Arkiv, 1760 – 1860

NTNU Universitetsbiblioteket Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie

Bjørnstjerne Bjørnson: Ja, vi elsker/Norsk fædrelandssang, tilegnet Norges konge, Hs. M. Kong Carl, 1859

NTNU Universitetsbiblioteket Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie

NTH professor og byplanlegger Sverre Pedersens privatarkiv, ca. 1900 - ca. 1970

NTNU Universitetsbiblioteket Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie

Thor Heyerdahls arkiv

Kon-Tiki Museet

Nasjonalbiblioteket

Kvenske og samiske dokumenter fra Kistrand kommunearkiv, 1845-1914

Statsarkivet i Tromsø

Arkivet etter Festspillene i Bergen, 1953 – 2003

Lokalhistorisk Arkiv i Bergen

De opprinnelige delene av Norsk folkeminnesamling: P. Chr. Asbjørnsen, J. Moe, M. Moe, S. Bugge og M.B. Landstad, ca.1830 – ca. 1904

Universitetet i Oslo

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Kristiania- og Aker fattigvesens arkiv fra perioden 1832-1930 

Oslo byarkiv

Sydpolbrevet fra Roald Amundsen til Kong Haakon, 1911

Nasjonalbiblioteket

Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense, Norges to første trykk, 1519

Nasjonalbiblioteket

Breviarium Nidrosiense, 1519

Deichmanske bibliotek

Arkivet etter Ivar Aasen, 1813-96

Nasjonalbiblioteket

Ludvig Mathias Lindeman: Opptegnelser fra Valdres, Gudbrandsdalen, Meldalen, sommeren 1848 

Nasjonalbiblioteket

Album fra konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau, 1945-1947

Nasjonalbiblioteket

Filmavisen, 1941-1963

Nasjonalbiblioteket

Fjernsynsprogram: Hurtigruten: Minutt for minutt, NRK2 16.-22. juni 2011

Nasjonalbiblioteket

NRK

Radioprogram: Norge slår England 2-1 i fotball 1981, Bjørge Lillelien, reporter

Nasjonalbiblioteket

NRK

Henrik Ibsen: Et dukkehjem, manuskript, 1879

Nasjonalbiblioteket

Roald Amundsens sydpolfilm, 1911

Norsk filminstitutt

Nasjonalbiblioteket

"Avskedigede Arbeidere" fra Rjukan Salpeterfabrikker, 1911-12

Norsk Industriarbeidermuseum

Revolusjonsfanen fra Rjukan, ca. 1918,1919

Norsk Industriarbeidermuseum

Olav Engelbrektssons arkiv 1277-1537

Riksarkivet

Dronning Margretes valgbrev, 1388

Riksarkivet

Nils Trosners dagbok, 1710-1714

Riksarkivet

Grensearkiv, ca. 1750

Riksarkivet

Weyses modellbok, 1763

Riksarkivet

Folketellingen, 1801

Riksarkivet

Godkjennelsen av det norske flagget, Statsrådssekretariatet 13. juli 1821.

Riksarkivet

Venstres stiftelsesprotokoll, 1884

Riksarkivet

Vaktjournalen fra Oscarsborg 9. april 1940

Riksarkivet

Kongens ”nei”, 10. april 1940

Riksarkivet

Åker gårds arkiv, 1670-1933

Statsarkivet i Hamar

Edvard Munchs testamente av 18.04.1940

Statsarkivet i Oslo

Emigrantprotokoller fra Oslo 1867-1966 med registre

Statsarkivet i Oslo

Kirkebok for Andebu, 1623-1738, Norges eldste kirkebok

Statsarkivet i Kongsberg

Telemarkskanalens arkiv ca. 1850- ca. 1980

Statsarkivet i Kongsberg

Larvik grevskaps arkiv, 1671-1821

Statsarkivet i Kongsberg

Kongsberg våpenfabrikks arkiv, 1824-1987

Statsarkivet i Kongsberg

Rettsprotokoller fra arkivet til sorenskriveren i Finnmark 1620-1813

Statsarkivet i Tromsø

Røros kobberverks arkiv 1644-1977

Statsarkivet i Trondheim

Rørosmuseet

Stortingets behandling og vedtak av formannskapslovene i 1837

Stortingsarkivet

Dokumenter fra unionsoppløsningen 1905

Stortingsarkivet

Innføring av allmenn stemmerett i 1913

Stortingsarkivet

Sophus Tromholts arkiv, Finnmark og Kautokeino (1882-1883)

Universitetsbiblioteket i Bergen

Arkivet etter Knud Knudsen, norsk fotopioner 1862-1900

Universitetsbiblioteket i Bergen

Fangstlisens for Syd Shetland 1911

Vestfoldarkivet

Dagbok fra D/S Norvegia, 1927-1929

Hvalfangstmuseet

Styreprotokoll for Kosmos AS, 1928-1981

Hvalfangstmuseet

Pastor Løkens brevsamling fra Syd-Georgia, 1912-1914

Hvalfangstmuseet

Teodor Andersens fotografier fra Syd Georgia, 1923-1932

Hvalfangstmuseet

Dagbok etter Svend Foyn, 1862-1883

Slottsfjellsmuseet

Runeinnskrift på Kuli-steinen ved Kristiansund, ca. år 1000

Vitenskapsmuseet NTNU

Adressene og fullmaktene til Riksforsamlingen på Eidsvoll

Riksarkivet

Peter Motzfeldts grunnlovsutkast 1814

Riksarkivet

G. Adler og C.M. Falsens grunnlovsutkast 1814 og N. Wergelands grunnlovsutkast, 1814

Gunnerusbiblioteket/NTNU

Grunnloven av 17. mai 1814

Stortingsarkivet

November-grunnloven, 1814

Stortingsarkivet

 

Medlemmer i den norske komitéen for Verdens dokumentarv:

 • Arne Skivenes, Bergen Byarkiv, leiar
 • Bjørn Bering, Norsk kulturråd
 • Kristin Bakken, Nasjonalbiblioteket
 • Ivar Fonnes, Riksarkivet
 • Jenny Fjellheim, Rørosmuseet
 • Lise Gustavson, Norsk Filminstitutt
 • Susanne Berg-Hansen, Den norske UNESCO-kommisjonen

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom