UNICEF Norge

Norge scorer høyt på organisert barnepass, men har dårligst kvalitet i Norden

Del

Norge kommer på fjerdeplass etter Luxenburg, Sverige og Island i en ny UNICEF-rapport om organisert barnepass i 41 rike land. Norge har høy score på betalt foreldrepermisjon, men kommer dårligst ut i Norden på kvaliteten i tilbudet.

I den ferske UNICEF-rapporten Where Do Rich Countries Stand on Childcare? er fire faktorer vurdert: Kvalitet, tilgang og pris på organisert barnepass utenfor hjemmet, samt nasjonale ordninger for lønnet foreldrepermisjon.

Tallene baserer seg på de ulike lands ordninger fra før koronapandemien, primært 2018, og prisene er fra 2020.

Både Luxenburg, Sverige og Island har barnepasstilbud med høy kvalitet som familier har råd til, og som er tilgjengelig for mange. De tilbyr også gode permisjonsordninger med lønn for både mor og far, som gir foreldrene stor valgmulighet.

Island, Finland, Danmark, foruten Latvia og New Zealand, har den høyeste kvaliteten på barnepass av de 41 landene. De greier å kombinere høy voksentetthet i tilbudene (få barn pr. ansatt voksen) med gode kvalifikasjoner hos de ansatte. Dette sikrer en tett og faglig god oppfølging av hvert enkelt barn, som gir høy kvalitetsscore.

God barnehagekvalitet viktig

Norge kommer et stykke bak de andre nordiske landene på kvalitet, og har også lavere score på tilgjengelighet enn Island, Sverige og Danmark.

- Barnehagene har en viktig rolle i samfunnet, og har et medansvar for at barn skal få en trygg og sikker oppvekst. Å sikre et trygt og stimulerende omsorgstilbud i barnas første år, er viktig for alle aspekter ved barns utvikling. Ansattes kunnskap om barn er en av de viktigste faktorene for å sikre høy kvalitet på barnepasstilbudet. Derfor har vi støttet en bemanningsnorm i barnehagene, sier Kristin Oudmayer i UNICEF Norge.

Hun mener at det å investere i familievennlig politikk og sikre god kvalitet i barnehagene, vil gi barna den beste starten. Det gir god avkastning for samfunnet både på kort og lang sikt.

Norge god på foreldreperm

Norge scorer imidlertid best i Norden på lønnet barsel- og foreldrepermisjon. Dette er en viktig grunn til at vi havner på Topp-fire.

Japan, Romania, Estland og Sør-Korea scorer likevel høyere enn alle andre land i å ha gode permisjonsordninger for både mor og far.

Mens Estland og Romania tilbyr lengste permisjon for mødrene, har Japan og Sør-Korea det lengste tilbudet om pappa-permisjon. Stadig flere japanske og koreanske fedre tar ut sin del, selv om tallet fortsatt er lavt.

Gjennomsnittslengden for permisjonstilbud i de 41 landene er 51 uker sammenlagt for mor og far. Men rapporten viser at bare halvparten av landene tilbyr 30 ukers lønnet permisjon for mødre. Når far skal ta over sin del, som gjerne er mye kortere, tas den sjelden ut på grunn av kulturelle og karrieremessige barrierer.

Permisjonspolitikken for fedre er imidlertid i stadig endring i mange av de rike landene.

USA, Slovakia og Kypros på Bunn-tre

USA, Slovakia og Kypros havner på bunnen av total-listen. Landene er kjent for å ha liten investering i offentlig barnepass- og omsorg, - dette sees på som et privat anliggende. De har også de dyreste tilbudene.

USA er det eneste rike landet som ikke har nasjonalt vedtatte regler for lønnet barselpermisjon verken for mor eller far. Men ni stater samt Washington D.C tilbyr likevel dette, og noen arbeidsgivere gir 12 ukers ulønnet barselpermisjon.

Også New Zealand og Sveits har blant de dyreste barnepasstilbudene. Et foreldrepar med to gjennomsnittsinntekt må regne med å bruke mellom en tredjedel til halvparten av lønnen på barnehage for to barn.

Selv om de fleste rike landene subsidierer barnepass for sårbare grupper, må likevel en aleneforsørger med lav inntekt i Slovakia, Kypros og USA bruke fra en tredjedel til halvparten av lønnen på barnepass.

Mange familier har fått en ekstra utfordring både knyttet økonomi og omsorgsbyrden når tilbudene for barna har vært stengt under lock-down.

Se flere detaljer og tabeller i vedlagte rapport.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om UNICEF Norge

UNICEF Norge
UNICEF Norge
Sandakerveien 130
0484 Oslo

241 45 100https://www.unicef.no/

Følg pressemeldinger fra UNICEF Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UNICEF Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UNICEF Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom