Nærings- og fiskeridepartementet

Norge og FN vert for historiens største internasjonale ministerkonferanse om fiskerikriminalitet

Del
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim samler ministere fra alle verdensdeler til høynivåkonferansen Blue Justice 23. mars i København, hvor blant annet nye tilslutninger til en internasjonal ministererklæring mot fiskerikriminalitet står på dagsorden.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Global politisk oppslutning

– Norge har stått i bresjen siden 2008 om å få en global erkjennelse av at det er organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien. Dette er kriminalitet som bidrar til fattigdom, utnyttelse av arbeidere og er et ran av fellesskapets ressurser. Det er avgjørende å sette inn tiltak for å bekjempe denne virksomheten. Det er derfor viktig at vi i dag ser at 51 land støtter opp om dette initiativet og flere vil slutte seg til i løpet av konferansen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Norge løftet denne problemstillingen i FNs Generalforsamling i 2008. I 2017 ble det vedtatt en nordisk ministererklæring mot fiskerikriminalitet i Nordisk ministerråd og i 2018 ble den internasjonale erklæringen mot fiskerikriminalitet – den såkalte Københavnerklæringen vedtatt av Norge og åtte andre land.

– Københavnerklæringen er et politisk rammeverk for å styrke kampen mot fiskerikriminalitet. Blue Justice-initiativet bistår utviklingsland ved å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom politi, retts -og påtalemyndigheter og kontrolletater, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Blue Justice initiativet

Det er forventet deltakelse fra totalt 58 land. 23 ministre vil være til stede i København, og 19 vil delta digitalt. På konferansens andre dag blir det arrangert en desk-top øvelse i bekjempelse av fiskerikriminalitet med bred deltakelse av en rekke etater fra utviklingsland i regi av FNs utviklingsprograms prosjekt i Blue Justice initiativet.

- Norge har en rekke kapasiteter og kompetanse som er helt essensielt i denne internasjonale satsningen. Vi arbeider nå med å gi tilgang til norske mikrosatellitter og sporing av fiskeriaktiviteter gjennom Blue Justice initiativet som vil hjelpe utviklingsland med å avdekke ulovlig fiske i egne farvann. Norsk romteknologi og kompetanse på digitalisering er verdensledende og vi ønsker å benytte oss av denne kompetansen i tiden fremover, sier Skjæran. 

Selv om Blue Justice initiativet er et norsk initiativ så har grupper av land tatt eget eierskap til initiativet. I Karibia har 13 land kollektivt blitt enige om etableringen av en regional Blue Justice hub som skal bistå regionen i å øke regionalt samarbeid mot fiskerikriminalitet. Blue Justice huben i Karibia vil bli lansert av Jamaica og en rekke andre land i Karibia under konferansen.

Københavnerklæringen

Erklæringen ble vedtatt i UN City (FN-komplekset) i København i 2018 av Norge og åtte andre land. I dag har 51 land signert som er bortimot 1/3 av verdens kyststater. Erklæringen sier at verden må anerkjenne at det er organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien som omfatter både ulovlig fiske, økonomisk kriminalitet og menneskehandel.

Se mer: https://bluejustice.org/copenhagen-declaration/

Om Blue Justice

Norge lanserte «Blue Justice-initiativet» i 2019. Satsingen skal bistå land med å arbeide mot fiskerikriminalitet internasjonalt. Primært følges initiativet opp av FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) og FNs arbeidstakerorganisasjon (ILO).

Samarbeidet skal gjøres gjennom et internasjonalt fartøyssporingssenter etablert i Vardø i 2021 og gjennom en digital plattform for sikker stat-til-stat samarbeid mot fiskerikriminalitet som er norskutviklet og administrert av FN gjennom UNDP. Blue Justice-initiativets sporingssenter er samlokalisert med den felles analyseenheten mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket ved Vardø trafikksentral.

Les mer på bluejustice.org

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Tang- og tarenæringen innlemmes i fiskeeksportloven26.5.2023 11:45:00 CEST | Pressemelding

Stortinget har enstemmig vedtatt at tang og tare skal innlemmes i fiskeeksportlovens virkeområde. Lovvedtaket ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd og trer i kraft 1. juli 2023. Dette innebærer at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) kan lyse ut midler til forskning og utvikling av tang- og tarenæringen, samt at denne næringen kan benytte Sjømatrådets tjenester, som markedsføring i utlandet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom