Norsk Fjernvarme

Norge først i løypa med utslippskutt på byggeplassene

Del

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser næringslivet for å satse på fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Fredag fikk Elvestuen overrakt en veileder som viser hvordan utslippene på norske byggeplasser kan kuttes helt.

Klimaminister Ola Elvestuen (V) roser byggebransjen for å ta tak i utslippene på landets byggeplasser. Fredag fikk han overrakt en ny veileder for hvordan utslippene kan kuttes i praksis. (Foto: Camilla Granheim / Energi Norge)
Klimaminister Ola Elvestuen (V) roser byggebransjen for å ta tak i utslippene på landets byggeplasser. Fredag fikk han overrakt en ny veileder for hvordan utslippene kan kuttes i praksis. (Foto: Camilla Granheim / Energi Norge)

– Her gjør Norge noe som ingen andre er i nærheten av. Vi viser ikke bare at det er mulig å redusere utslippene, men også hvordan det skal gjøres, sier Elvestuen.

Veilederen er utarbeidet av DNV GL på oppdrag av Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Byggevareindustrien, Nelfo, Klimaetaten i Oslo kommune og Enova.

Den er utformet som en sjekkliste og skal svare på konkrete utfordringer, og gi råd om hvordan de kan løses, på veien mot en fossil- og utslippsfri byggebransjen. Dette har vekket stor interesse både fra bedrifter, politikere og myndigheter.

Næringslivet mobiliserer

Elvestuen mottok veilederen foran en fullsatt sal i Næringslivets Hus. Han mener byggenæringen som landets største fastlandsnæring vil spille en svært viktig rolle i de kuttene i ikke-kvotepliktig sektor Norge skal gjennomføre innen 2030.

– Vi skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030. Det er klart byggebransjen er en viktig aktør for å få det til, sier Elvestuen.

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon – er fornøyd med at næringslivet selv tar tak i utslippskuttene på byggeplassene.

– Utfordringen er å få klimapolitikken til å spille på lag med bedriftene. Klimamålene nås ikke, hvis ikke næringslivet mobiliserer. Marked, teknologi og rammebetingelser er helt avgjørende for å få til denne mobiliseringen, sier Skogen Lund.

Enova vil gi støtte

Enova, som er en av initiativtakerne bak veilederen, mener dette er et viktig initiativ på veien mot et lavutslippssamfunn.

– Utslippene fra byggeplassene må ned mot null, derfor er det arbeidet som er lagt ned gjennom denne veilederen så viktig. De aktørene i bransjen som vil vise at de mener alvor med sitt klimaengasjement, har nå fått god starthjelp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Enova skal gjøre sitt for å støtte opp under de som går foran, slik at dette markedet vokser både i tilbud og etterspørsel. Vi gir allerede støtte til innkjøp av tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner. Vi kan også gi støtte til de som tilbyr fossilfri varme på byggeplass, spesielt om det er innovative konsepter, sier Nakstad.

Fornybarnæringens rolle

Veilederen bygger videre på en rapport fra 2017, som Energi Norge, Norsk Fjernvarme og Enova sto bak. Den beregnet de samlede CO2-utslippene fra norske byggeplasser til 340.000 tonn årlig.

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge er glad for at flere organisasjoner i byggenæringen har blitt med i arbeidet med den ferske veilederen. 

– Fornybarnæringen har en viktig rolle som tilrettelegger for utslippsfrie byggeplasser, fordi det handler om å legge energiforsyningen på plass før byggestart. Dermed kan entreprenørene benytte seg av utslippsfri strøm og fjernvarme i stedet for dieseldrevne maskiner som i dag, sier Ulseth.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Klimaminister Ola Elvestuen (V) roser byggebransjen for å ta tak i utslippene på landets byggeplasser. Fredag fikk han overrakt en ny veileder for hvordan utslippene kan kuttes i praksis. (Foto: Camilla Granheim / Energi Norge)
Klimaminister Ola Elvestuen (V) roser byggebransjen for å ta tak i utslippene på landets byggeplasser. Fredag fikk han overrakt en ny veileder for hvordan utslippene kan kuttes i praksis. (Foto: Camilla Granheim / Energi Norge)
Last ned bilde

Om Norsk Fjernvarme

Norsk Fjernvarme
Norsk Fjernvarme
P.b. 7184 Majorstuen
0307 Oslo

http://www.fjernvarme.no

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og -kjøling, primært basert på fornybar eller gjenvunnet energi. Vi representerer i dag 47 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme og -kjøling, samt nær 80 assosierte medlemmer med interesser i bransjen (leverandører, konsulenter, universitet og høyskoler, myndigheter og andre organisasjoner). Medlemmene står for over 80 prosent av fjernvarmeproduksjonen i landet.

Følg saker fra Norsk Fjernvarme

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Fjernvarme på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Fjernvarme

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom