NOAS

Norge bør ta imot 1500 fra Hellas

Del

Regjeringen kan og bør relokalisere 1500 barn/barnefamilier fra Hellas over to år, slik at de kan få tilgang til asylinstituttet og få asylsaken behandlet her i Norge.

NOAS leverer i dag brev til regjeringen der vi ber om at 1500 barn/barnefamilier relokaliseres fra Hellas over to år. Overrekkelsen skjer på markeringen Evakuer barna fra Moria nå utenfor Stortinget kl. 1245 i dag.

­−Norge har sviktet barna i Moria-leiren i Hellas. Situasjonen i leiren har vært graverende over svært lang tid, og barn har ikke fått grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt. Etter den katastrofale brannen i leiren, skal regjeringen endelig evakuere sårbare ut av den inhumane situasjonen. Men det burde vært langt flere enn 50. Det er på høy tid at regjeringen handler, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Norge burde ta imot langt flere enn 50 for å bidra til europeisk ansvarsfordeling og en varig løsning for menneskene det gjelder. Norge må bidra til at barn og voksne som er strandet i Hellas får tilgang til en rettssikker behandling av asylsaken. Ikke alle internasjonale utfordringer kan løses ved at Norge sender penger og forventer løsninger i nærområdet.

−Norge har et medansvar for situasjonen i leirene i Hellas. Vi støttet EU-Tyrkia avtalen, som er årsaken til at barn og voksne sitter fast i Hellas uten en rettssikker behandling av asylsaken. Vi har også bidratt med EØS-midler til opprettelsen av Moria-leiren. Leiren har endt opp som et interneringssenter for å beskytte Europa fra flyktninger og migranter – og som smitte-isolat etter at det første utbruddet av Covid-19 ble påvist i leiren. Situasjonen har vært uholdbar, og det er åpenbart at Norge og andre europeisk lands flyktningpolitikk har feilet, sier Austenå.

Norge har kapasitet: asylankomstene er rekordlave, og kommunene er klare til å ta imot. Ankomstsenteret i Østfold har et system for å ivareta karanteneregler og smittevern. I 2016 og 2017 relokaliserte Norge 1500 asylsøkere fra Hellas og Italia, som fikk saken sin behandlet i Norge. Det er fullt mulig å gjøre det samme nå.

Kontakter

Bilder

Om NOAS

NOAS
NOAS
Torggata 22
0183 Oslo

22 36 56 60https://www.noas.no

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen: 

NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge

NOAS tilbyr rettshjelp og veiledning i asylsaker og i forbindelse med søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og ved avslag på søknad om assistert retur

NOAS forsøker å påvirke regelverk og asylpraksis. Vi har kontakt med politikere og ansatte i forvaltningen, og arbeider for at norske myndigheter skal følge FNs anbefalinger og respektere menneskerettighetene. Vi skriver rapporter om temaer vi mener krever ekstra oppmerksomhet.

Følg pressemeldinger fra NOAS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NOAS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NOAS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom