Statens vegvesen

Norge best på trafikksikkerhet

Del

Mens 50 mennesker dør hver dag i trafikken i EU, dør det færre enn 50 i Norge på et halvt år. Der Norge har sett en halvering av ulykkestallene, har EU-landene har hatt en nedgang på 36 prosent de siste ti årene.

- Dette er inspirerende resultater. Målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid fra mange aktører over lang tid har gitt resultater. Det er viktig at det gode og forpliktende samarbeidet i den store norske «trafikksikkerhetsfamilien» videreføres og utvikles. Bare på denne måten kan vi nå ambisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen.

Norge og Sverige er tryggest

EU presenterte nylig sin årlige rapport om trafikksikkerhetsutviklingen i EU og EFTA-landene Sveits, Norge og Island. Norge og Sverige har lavest antall drepte i forhold til antall innbyggere.

- Nullvisjonen - om null drepte og hardt skadde i trafikken - bidro til at vi i 2000 endret fokus i vårt arbeid med trafikksikkerhet. Oppmerksomheten ble flyttet fra alle ulykker mot de mest alvorlige ulykkene – de som ødelegger liv. Skiftet har vært avgjørende for at vi i Norge har de siste seks årene hatt den laveste dødsrisikoen i trafikken i Europa, sier Guro Ranes – som leder arbeidet med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

EU ser til Norge og Sverige for kunnskap og læring om trafikksikkerhet. Etter fem år på topp, har både Norge og Sverige den laveste dødsrisikoen på sine veier. I begge land var det rekordlave 18 trafikkdrepte per million innbyggere.

Norge har hatt en nedgang i antall drepte de siste årene. Dødsrisikoen i 2020 er 11 prosent lavere enn i 2019, mens nedgangen de siste 10 årene er på hele 54 prosent. Med denne nedgangen oppfyller Norge det opprinnelige målet om en halvering av antallet drepte på ti år.

Oslo best i Europa

I byområder er fotgjengere, motorsyklister og syklister spesielt utsatt. 70 prosent av de som omkommer i trafikken tilhører disse trafikantgruppene. Trafikksikkerhet er blitt et nøkkelområde i all urban vegplanlegging.

I europeisk sammenheng er det to hovedsteder som utpeker seg positivt i denne sammenhengen: Helsinki og Oslo. Oslo hadde ingen drepte fotgjengere eller syklister i 2019, men to i 2020.

- Økt innsats mot de myke trafikantene er viktigste årsaken til fremgangen. I fjor var det to trafikkdrepte i Oslo. Det viser hvorfor vi hele tiden må holde trykket oppe på arbeidet med trafikksikkerhet, avslutter Guro Ranes.

Statens vegvesen har sektoransvaret for trafikksikkerhet i Norge, og favner både veg, kjøretøy og trafikanter. Det gir et bredt spekter av virkemidler og en gunstig posisjon for et godt, videre samarbeid med trafikksikkerhet.

Store forskjeller i Europa

Landene i EU har de siste årene slitt med trafikksikkerheten, men fjorårets tall viser en mer positiv utvikling. 18 land i EU opplevde det laveste antall dødsulykker i trafikken noensinne.

Den største nedgangen (mer enn 40 prosent) hadde Belgia, Bulgaria, Hellas, Spania, Italia, Litauen, Portugal og Slovenia. I Finland, Estland, Irland, Latvia og Luxembourg så man derimot en økning fra året før.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom