Dinero

Nordmenns forbruksgjeld er på 117 milliarder

Del

I ny rapport påpeker Finanstilsynet at høy gjeldsbelastning kan føre til økt sårbarhet ved renteøkning.

117 MILLIARDER I FORBUKSGJELD: Finanstilsynet påpeker at et rentehopp kan svekke sårbare husholdningers økonomi betraktelig, især de som har tatt opp forbruksgjeld. Her legger Morten Baltzersen fram tilsynets halvårlige rapport «Finansielt utsyn». Foto: Skjermdump, Dinero.no
117 MILLIARDER I FORBUKSGJELD: Finanstilsynet påpeker at et rentehopp kan svekke sårbare husholdningers økonomi betraktelig, især de som har tatt opp forbruksgjeld. Her legger Morten Baltzersen fram tilsynets halvårlige rapport «Finansielt utsyn». Foto: Skjermdump, Dinero.no

Under gårsdagens pressekonferanse la Finanstilsynet frem sin halvårlige rapport «Finansielt utsyn for juni». Blant bekymringsmeldingene i rapporten er sårbarheten i norske husholdningers økonomi ved et rentehopp. Det skriver forbrukerportalen Dinero.no.

– Siden gjeldsnivået har økt mer enn inntektene over lang tid, er sårbarheten for renteøkninger høyere enn noen gang. Forrige gang husholdningenes rentebelastning var så høy var under bankkrisen, kommer det fram i rapporten.

Særlig sårbare husholdninger kan svekkes av forbrukslån

Det er særlig forbrukslån – på grunn av sin forholdsvis høye rente – som anses som en trussel mot norske husholdninger med en allerede sårbar økonomi. Selv om disse i dag evner å betjene sin gjeld, kan de få problemer med å nedbetale denne dersom renten økes ytterligere.

Finanstilsynet mener slike situasjoner ikke bare svekker bankenes omdømme og bidrar til utlånstap, men også at det kan vise seg å bli en stor personlig belastning for enkeltlåntakere.

– Forbrukslån er et område vi følger tett. Selv om veksttakten har gått noe ned, ser vi økt mislighold og økt tap på disse lånene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i Finanstilsynet under pressekonferansen.

60 prosent av bankenes totale utlån til kunder er til privatpersoner. Av personkundeutlånene utgjør boliglån 91 prosent av disse. Utlån av forbrukslån i form av usikret kreditt utgjør totalt rundt fire prosent. Forbruksbanker har ifølge Finansielt utsyn høyere tapsnivå enn gjennomsnittet.

– Veksten i forbrukslån har vært svært sterk de siste årene. Denne usikrede gjelden utgjør i underkant av 4 prosent av husholdningenes totale gjeld, men rentekostnadene er betydelig høyere enn på boliglån, heter det i rapporten.

– I 2017 og 2018 utgjorde økt forbruksgjeld i overkant av 7 prosent av husholdningenes samlede gjeldsøkning, heter det videre.

Tolvmånedersveksten for husholdningene uendret

For husholdningene er tolvmånedersveksten ifølge SSB uendret på 5,6 prosent. I tolvmånedersveksten for det norske forbrukslånsmarkedet peker vekstkurven nedover, og ligger nå på 7,4 prosent. Veksten har avtatt siden 2016. Total gjeld for norske husholdninger er på 3504 milliarder kroner, og forbruksgjelden på omtrent 117 milliarder kroner. Forbruksgjeldsnivået lå på 111 milliarder kroner i utgangen av tredje kvartal 2018.

Til tross for at veksten avtar, øker misligholdet, og misligholdte lån selges vanligvis videre til inkassoselskaper. Tar man høyde for slikt salg av låneporteføljer vil veksten i følge rapporten være noe høyere. Norske finansforetak har hatt utlånsvekst også utenfor landegrensene. 

– Samlet sett, inkludert foretakenes virksomhet i andre nordiske land, utgjorde forbrukslånene i kartleggingen 166 mrd. kroner ved utgangen av første kvartal 2019. Den samlede årsveksten i forbrukslån, inkludert virksomhet i utlandet, var 10,3 prosent ved utgangen av første kvartal i år, heter det i rapporten.

Kilde: Dinero.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

117 MILLIARDER I FORBUKSGJELD: Finanstilsynet påpeker at et rentehopp kan svekke sårbare husholdningers økonomi betraktelig, især de som har tatt opp forbruksgjeld. Her legger Morten Baltzersen fram tilsynets halvårlige rapport «Finansielt utsyn». Foto: Skjermdump, Dinero.no
117 MILLIARDER I FORBUKSGJELD: Finanstilsynet påpeker at et rentehopp kan svekke sårbare husholdningers økonomi betraktelig, især de som har tatt opp forbruksgjeld. Her legger Morten Baltzersen fram tilsynets halvårlige rapport «Finansielt utsyn». Foto: Skjermdump, Dinero.no
Last ned bilde

Lenker

Om Dinero

Dinero
Dinero
Enebakkveien 117
0680 Oslo

23 90 52 52https://www.dinero.no

Forbrukerportalen Dinero™ tilbyr tester og dyptgående artikler innen privatøkonomi. Vårt hovedfokus er betalingskort, kredittkort, forbrukslån og forsikring. Dinero.no eies av Fagweb AS

Følg saker fra Dinero

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dinero på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Dinero

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom